Trường THCS PHẠM HỒNG THÁI
Tao slide anh voi jQuery Cycle
Thông báo mới nhất

THÔNG BÁO CỦA HIỆU TRƯỞNG NHÀ TRƯỜNG THCS PHẠM HỒNG THÁI

- Học sinh đến trường xem danh sách lớp ngày 10/08/2018

- Tựu  trường ngày 13/08/2018; học sinh tập trung tại trường theo thời gian sau:

+ Buổi sáng : Khối 7 và khối 9

+ Buổi chiều : Khối 8 và khối 6

- Toàn thể GV- Nhân viên nhà trường  họp giao ban trường lúc 8h ngày 10/8/2018

Thư viện ảnh
Khai giảng năm học

Khai giảng năm học

(2017-2018)

(57 ảnh - 1 video)

06:39:44 - 04/10/2017

TUYÊN TRUYỀN AN TOÀN GIAO THÔNG

TUYÊN TRUYỀN AN TOÀN GIAO THÔNG

TUYÊN TRUYỀN AN TOÀN GIAO THÔNG

(84 ảnh - 1 video)

10:16:01 - 03/11/2016

ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN

ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN

ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN

(42 ảnh - 1 video)

09:18:27 - 03/11/2016

ĐẠI HỘI CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC

ĐẠI HỘI CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC

ĐẠI HỘI CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC

(53 ảnh - 1 video)

07:43:51 - 03/11/2016

khai giảng năm học 2016-2017

khai giảng năm học 2016-2017

khai giang 2016-2017

(64 ảnh - 1 video)

01:49:01 - 03/11/2016

HINH ẢNH 20-11-2015

HINH ẢNH 20-11-2015

HINH ẢNH 20-11-2015

(1 ảnh - 1 video)

10:24:46 - 22/11/2015

HINH ẢNH 20-11-2015

HINH ẢNH 20-11-2015

HINH ẢNH 20-11-2015

(1 ảnh - 1 video)

10:14:53 - 22/11/2015

Ảnh 20/11

Ảnh 20/11

ảnh 20/11

(1 ảnh - 1 video)

09:52:00 - 29/11/2012

Hình Ảnh Thể Thao

Hình Ảnh Thể Thao

Hình Ảnh Thể Thao

(2 ảnh - 1 video)

09:55:48 - 11/12/2011

Hình Ảnh Hoạt Động

Hình Ảnh Hoạt Động

Hình Ảnh Hoạt Động

(14 ảnh - 1 video)

09:55:12 - 11/12/2011

TRƯỜNG THCS PHẠM HỒNG THÁI
Địa chỉ: Khu Phố Hải Sơn - TT Long Điền - Huyện Long Điền - BRVT
Điện thoại: 0643868314
Email: c2phamhongthai.longdien.brvt@moet.edu.vn