Trường THCS PHẠM HỒNG THÁI
Tao slide anh voi jQuery Cycle
Thông báo mới nhất

THÔNG BÁO CỦA HIỆU TRƯỞNG NHÀ TRƯỜNG THCS PHẠM HỒNG THÁI

- Học sinh đến trường xem danh sách lớp ngày 10/08/2018

- Tựu  trường ngày 13/08/2018; học sinh tập trung tại trường theo thời gian sau:

+ Buổi sáng : Khối 7 và khối 9

+ Buổi chiều : Khối 8 và khối 6

- Toàn thể GV- Nhân viên nhà trường  họp giao ban trường lúc 8h ngày 10/8/2018

Kế hoạch HĐNNLL

Cập nhật lúc: 16:32:34 - 22/09/2012

Kế hoạch HĐNNLL

 

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN LONG ĐIỀN

TRƯỜNG THCS PHẠM HỒNG THÁI

 

Số     / KH-THCS PHT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Long Hải, ngày 20  tháng 08 năm 2012

 

 

KẾ HOẠCH  HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP

NĂM HỌC 2012 – 2013

 

- Căn cứ Chỉ thị số 2737/CT-BGDĐT ngày 27/07/2012 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục chuyên nghiệp năm 2012 – 2013;

- Căn cứ Quyết định số 1047/QĐ-UBND ngày 31/05/2012 của UBND tỉnh BR-VT về kế hoạch thời gian năm học 2012 – 2013 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên tỉnh BR-VT;

- Thực hiện công văn số 949/SGDĐT-GDTrH ngày 29/08/2012 về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm 2012 – 2013;

- Thực hiện công văn số      /PGD về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ cấp THCS năm học 2012 – 2013;

- Căn cứ vào tình hình thực tế của trường THCS Phạm Hồng Thái, BGH nhà trường xây dựng kế hoạch HĐNGLL như sau:

I.Mục đích, yêu cầu, ý nghĩa:

- Hưởng ứng cuộc vận động xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực giai đoạn 2008- 2013 do Bộ GD & ĐT triển khai.

- Nhằm tạo ra những hoạt động thiết thực theo chủ điểm, tạo cho học sinh hứng thú trong vui chơi và học tập, cải thiện được nhu cầu vui chơi và giải trí của học sinh.

- Học sinh đóng vai trò chủ động trong các hoạt động dưới sự hướng dẫn của giáo viên.

II. Hình thức:

- Vạch kế hoạch, phân công thực hiện các chủ đề quy định cho mỗi tháng, với thời lượng 2 tiết / tháng và tích hợp nội dung HĐGDNGLL sang môn GDCD các lớp 6,7,8,9 ở các chủ đề đạo đức và pháp luật. Đưa nội dung về công ước Quyền trẻ em của Liên Hợp Quốc vào HĐGDNGLL ở lớp 9 và tổ chức các hoạt động tổ chức phong trào “ Xây dựng trường học than thiện,học sinh tích cực” do Bộ GDĐT phát động.

- Định kỳ có nhận xét , đánh giá, bổ sung kế hoạch. Kết hợp các hoạt động ngoài giờ lên lớp với GD môi trường, GD đạo đức, GD ATGT, phòng chống tội phạm, chống tai nạn thương tích cho học sinh…Tạo được các sân chơi phù hợp với lứa tuổi nhằm hưởng ứng thiết thực chủ đề năm học và phong trào “ Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực”..

III.Cách thức tổ chức hoạt động:

HĐGDNGLL là hoạt động GD trong kế hoạch của nhà trường. Hiệu trưởng là người phụ trách HĐGDNGLL của nhà trường, Bí thư chi đoàn và Tổng phụ trách là phó ban thường trực. Toàn thể hội đồng GV , các tổ chức, đoàn thể và học sinh có trách nhiệm tham gia HĐGDNGLL theo kế hoạch của nhà trường. GV chủ nhiệm lớp trực tiếp phụ trách HĐGDNGLL của lớp.

1.Tổ chức thực hiện hoạt động.

a. Mỗi chủ điểm hoạt động được thực hiện trong 1 tháng , trừ chủ điểm  “ Mừng đảng mừng xuân” thực hiện trong 2 tháng (1 và 2) và chủ điểm “ Hè vui, khỏe, bổ ích” thực hiện trong 2 tháng ( 6 và 7 ).

b. Một số nội dung của HĐGDNGLL về giáo dục đạo đức, pháp luật được chuyển sang tích hợp giảng dạy ở môn GDCD, ngoài ra nội dung HĐGDNGLL có thể tích hợp sang thực hiện ở Hoạt động giáo dục tập thể ( chào cờ, sinh hoạt lớp). Từ năm học 2008-2009, điều chỉnh thời lượng HĐGDNGLL thành 2 tiết / tháng, với sự tích hợp các bộ môn, hoạt động giáo dục khác. Cách thực hiện như sau:

- Thực hiện đủ chủ điểm hoạt động trong các tháng của năm học và thời gian hè.

- Mỗi tháng , trường tổ chức thực hiện từ 1 đến 2 hoạt động đảm bảo các chủ điểm hoạt động với 2 tiết / tháng.

c. Có thể lồng ghép một số nội dung giáo dục vào HĐGDNGLL như:

- Giáo dục về quyền trẻ em.

- Giáo dục phòng chống HIV/AIDS , ma túy và các tệ nạn xã hội.

- Giáo dục môi trường.

- Giáo dục trật tự an toàn GT.

- Những hoạt động hưởng ứng phong trào “ Xây dựng trường học than thiện, học sinh tích cực”.

- Những hoạt động giáo dục phục vụ nhiệm vụ chính trị, xã hội của địa phương, đất nước.

2. Phương pháp thực hiện HĐGDNGLL:

- Trong quá trình thực hiện HĐGDNGLL , GV là người hướng dẫn, cố vấn cho học sinh hoạt động tổ chức và điều hành hoạt động của tập thể, tạo điều kiện để phát huy vai trò tự chủ của học sinh trong hoạt động.

3.Đánh giá kết quả thực hiện HĐGDNGLL:

- Đánh giá kết quả hoạt động của học sinh được thực hiện bằng cách xếp loại theo các loại: tốt, khá, trung bình, yếu.

- Trong quá trình đánh giá kết quả hoạt động của học sinh, cần kết hợp các hình thức đánh giá:

+ Học sinh tự đánh giá.

+ Tập thể học sinh ( nhóm , tổ, lớp) đánh giá.

+ GV chủ nhiệm phối hớp các GV khác đánh giá.

+ Kết quả đánh giá HĐGDNGLL là một trong những căn cứ để xếp loại hạnh kiểm của học sinh.

4. Thiết bị, phương tiện HĐGDNGLL:

Tận dụng các trang thiệt bị được cung cấp như máy móc, nhạc cụ, băng hình, tranh ảnh, giấy khổ lớn…, tích cực làm đồ dung dạy học đơn giản như các biểu bảng, sơ đồ, tranh ảnh, phiếu học tập… Các thiết bị phương tiện là điều kiện để thực hiện đổi mới phương pháp tổ chức HĐGDNGLL , làm tăng tính hấp dẫn,gây hứng thú hoạt động cho học sinh.

IV. Kế hoạch cụ thể:

THÁNG 08: 

1/ Nội dung:

Truyền thống nhà trường.

Mục tiêu giáo dục

Nội dung và hình thức họat động

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

-Hiểu được truyền thống tốt đẹp của trường của lớp

- Tự hào và yêu mến trường lớp.

- Giữ gìn bảo vệ và phát huy truyền thống của trường của lớp.

- Thảo luận nội quy và nhiệm vụ năm học.

- Nghe giới thiệu truyền thống của trường.

- Tập các bài hát quy định.

- Tổ chức đội ngũ cán bộ lớp.

- Thảo luận nội quy và nhiệm vụ năm học.

- Nghe giới thiệu truyền thống của trường.

- Tập các bài hát quy định.

- Tổ chức đội ngũ cán bộ lớp.

- Thảo luận nội quy và nhiệm vụ năm học.

- Nghe giới thiệu truyền thống của trường.

- Tập các bài hát quy định.

- Tổ chức đội ngũ cán bộ lớp.

- Thảo luận nội quy và nhiệm vụ năm học.

- Nghe giới thiệu truyền thống của trường.

- Tập các bài hát quy định.

- Tổ chức đội ngũ cán bộ lớp.

2/ Biện pháp:

- BGH và TPT phổ biến về nội dung chủ đề trong buổi sinh họat dưới cờ. Tổng kết thi đua.

- GV chủ nhiệm tổ chức cho HS thảo luận trong tiết sinh họat và tiết họat động ngòai giờ lên lớp.

- GV dạy môn GDCD sẽ lồng ghép và tích hợp nội dung vào bài dạy khi có liên quan tới chủ đề.

- Các tiết sinh họat và SHNGLL nhà trường xếp theo TKB vào ngày thứ hai hằng tuần.

- Tiết SHNGLL giáo viên chủ nhiệm dạy vào tuần thứ 1 và thứ 3 trong tháng.

THÁNG 09:

1/ Nội dung:

Truyền thống nhà trường.

Mục tiêu giáo dục

Nội dung và hình thức họat động

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

- Hiểu được truyền thống tốt đẹp của trường của lớp.

- Ngoại khóa : Phạm Hồng Thái- “chết để sống”

- Tự hào và yêu mến trường lớp.

- Giữ gìn bảo vệ và phát huy truyền thống của trường của lớp.

- Thảo luận nội quy và nhiệm vụ năm học.

- Nghe giới thiệu truyền thống của trường.

- Tập các bài hát quy định.

- Tổ chức đội ngũ cán bộ lớp.

- Thảo luận nội quy và nhiệm vụ năm học.

- Nghe giới thiệu truyền thống của trường.

- Tập các bài hát quy định.

- Tổ chức đội ngũ cán bộ lớp.

- Thảo luận nội quy và nhiệm vụ năm học.

- Nghe giới thiệu truyền thống của trường.

- Tập các bài hát quy định.

- Tổ chức đội ngũ cán bộ lớp.

- Thảo luận nội quy và nhiệm vụ năm học.

- Nghe giới thiệu truyền thống của trường.

- Tập các bài hát quy định.

- Tổ chức đội ngũ cán bộ lớp.

2/ Biện pháp:

- BGH và TPT phổ biến về nội dung chủ đề trong buổi sinh họat dưới cờ. Tổng kết thi đua.

- GV chủ nhiệm tổ chức cho HS thảo luận trong tiết sinh họat và tiết họat động ngòai giờ lên lớp.

- GV dạy môn GDCD sẽ lồng ghép và tích hợp nội dung vào bài dạy khi có liên quan tới chủ đề.

THÁNG 10:

1/ Nội dung:

Chăm ngoan học giỏi.

Mục tiêu giáo dục

Nội dung và hình thức họat động

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

-Hiểu ý nghĩa lời dạy của Bác.

-Rèn luyện kỹ năng,phương pháp học tập.

-Giúp đỡ nhau trong học tập.

 

-Nghe giới thiệu thư Bác.

-Giao ước thi đua.

-Trao đổi phương pháp học tập.

-Thi văn nghệ.

-Nghe giới thiệu thư Bác.

-Giao ước thi đua.

-Trao đổi phương pháp học tập.

-Thi văn nghệ.

-Nghe giới thiệu thư Bác.

-Giao ước thi đua.

-Trao đổi phương pháp học tập.

-Thi văn nghệ.

-Nghe giới thiệu thư Bác.

-Giao ước thi đua.

-Trao đổi phương pháp học tập.

-Thi văn nghệ.

2/ Biện pháp:

- BGH và TPT phổ biến về nội dung chủ đề trong buổi sinh họat dưới cờ. Tổng kết thi đua.

- GV chủ nhiệm tổ chức cho HS thảo luận trong tiết sinh họat và tiết họat động ngòai giờ lên lớp.

- GV dạy môn GDCD sẽ lồng ghép và tích hợp nội dung vào bài dạy khi có liên quan tới chủ đề.

THÁNG 11:

1/ Nội dung:

Tôn sư trọng đạo.

Mục tiêu giáo dục

Nội dung và hình thức họat động

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

-Nhớ công lao của thầy cô giáo.

-Có thái độ biết ơn thầy cô giáo.

-Rèn luyện nếp sống văn hóa khi giaotiếp và ứng xử.

- Nghe giới thiệu về thầy cô giáo trong trường.

- HS trao đổi về ngày 20/11.

- HS tổ chức kỷ niệm ngày 20/11.

- Thi đua học tốt.

- Nghe giới thiệu về thầy cô giáo trong trường.

- HS trao đổi về ngày 20/11.

- HS tổ chức kỷ niệm ngày 20/11.

- Thi đua học tốt.

- Nghe giới thiệu về thầy cô giáo trong trường.

- HS trao đổi về ngày 20/11.

- HS tổ chức kỷ niệm ngày 20/11.

- Thi đua học tốt.

- Nghe giới thiệu về thầy cô giáo trong trường.

- HS trao đổi về ngày 20/11.

- HS tổ chức kỷ niệm ngày 20/11.

- Thi đua học tốt.

2/ Biện pháp:

- BGH và TPT phổ biến về nội dung chủ đề trong buổi sinh họat dưới cờ. Tổng kết thi đua.

-GV chủ nhiệm tổ chức cho HS thảo luận trong tiết sinh họat và tiết họat động ngòai giờ lên lớp.

-GV dạy môn GDCD sẽ lồng ghép và tích hợp nội dung vào bài dạy khi có liên quan tới chủ đề.

THÁNG 12:

1/ Nội dung:

Uống nước nhớ nguồn.

Mục tiêu giáo dục

Nội dung và hình thức họat động

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

-Hiểu biết về truyền thống dân tộc và lịch sử dân tộc.

-Tự hào về truyền thống dân tộc.

-Biết giữ gìn và phát huy truyền thống dân tộc.

-Tìm hiểu truyền thống cách mạng địa phương.

-Tổ chức đố vui, thi văn nghệ.

-Nghe nói chuyện về ngày 22/12.

-Tìm hiểu truyền thống cách mạng địa phương.

-Tổ chức đố vui, thi văn nghệ.

-Nghe nói chuyện về ngày 22/12.

-Tìm hiểu truyền thống cách mạng địa phương.

-Tổ chức đố vui, thi văn nghệ.

-Nghe nói chuyện về ngày 22/12.

-Tìm hiểu truyền thống cách mạng địa phương.

-Tổ chức đố vui, thi văn nghệ.

-Nghe nói chuyện về ngày 22/12.

2/ Biện pháp:

- BGH và TPT phổ biến về nội dung chủ đề trong buổi sinh họat dưới cờ. Tổng kết thi đua.

- GV chủ nhiệm tổ chức cho HS thảo luận trong tiết sinh họat và tiết họat động ngòai giờ lên lớp.

- GV dạy môn GDCD sẽ lồng ghép và tích hợp nội dung vào bài dạy khi có liên quan tới chủ đề.

THÁNG 01:

1/ Nội dung:

Mừng Đảng mừng xuân.

Mục tiêu giáo dục

Nội dung và hình thức họat động

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

-Hiểu được vai trò và công ơn của Đảng CS Việt Nam

-Nâng cao lòng yêu nước.

Thực hiện lối sống có văn hóa, giữ gìn bản sắc dân tộc

 

-Tìm hiểu gương sáng Đảng viên…

-Sưu tần ca dao tục ngữ về truyền thống quê hương.

- Văn nghệ mừng Đảng mừng xuân

- Thảo luận kế họach rèn luyện ôn tập

-Xây dựng trường  xanh -sạch - đẹp

- Giao lưu với Đảng viên ưu tú của trường

-Tìm hiểu gương sáng Đảng viên…

-Sưu tần ca dao tục ngữ về truyền thống quê hương.

- Văn nghệ mừng Đảng mừng xuân

-Thảo luận kế họach rèn luyện ôn tập

- Xây dựng trường  xanh- sạch - đẹp

- Giao lưu với Đảng viên ưu tú của trường

-Tìm hiểu gương sáng Đảng viên…

-Sưu tần ca dao tục ngữ về truyền thống quê hương.

- Văn nghệ mừng Đảng mừng xuân

-Thảo luận kế họach rèn luyện ôn tập

- Xây dựng trường xanh -sạch - đẹp

- Giao lưu với Đảng viên ưu tú của trường

-Tìm hiểu gương sáng Đảng viên…

-Sưu tần ca dao tục ngữ về truyền thống quê hương.

- Văn nghệ mừng Đảng mừng xuân

-Thảo luận kế họach rèn luyện ôn tập

- Xây dựng trường  xanh- sạch - đẹp

- Giao lưu với Đảng viên ưu tú của trường

2/ Biện pháp:

- BGH và TPT phổ biến về nội dung chủ đề trong buổi sinh họat dưới cờ. Tổng kết thi đua.

- GV chủ nhiệm tổ chức cho HS thảo luận trong tiết sinh họat và tiết họat động ngòai giờ lên lớp.

-GV dạy môn GDCD sẽ lồng ghép và tích hợp nội dung vào bài dạy khi có liên quan tới chủ đề.

THÁNG 02:

1/ Nội dung:

Mừng Đảng mừng xuân.

Mục tiêu giáo dục

Nội dung và hình thức họat động

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

-Hiểu được vai trò và công ơn của Đảng CS Việt Nam

-Nâng cao lòng yêu nước.

Thực hiện lối sống có văn hóa, giữ gìn bản sắc dân tộc

 

Tìm hiểu gương sáng Đảng viên…

-Sưu tần ca dao tục ngữ về truyền thống quê hương.

- Văn nghệ mừng Đảng mừng  xuân

-Thảo luận kế họach rèn luyện ôn tập

-Xây dựng trường  xanh-  sạch - đẹp

- Giao lưu với Đảng viên ưu tú của trường

-Tìm hiểu gương sáng Đảng viên…

-Sưu tần ca dao tục ngữ về truyền thống quê hương.

- Văn nghệ mừng Đảng mừng  xuân

-Thảo luận kế họach rèn luyện ôn tập

-Xây dựng trường  xanh-  sạch - đẹp

- Giao lưu với Đảng viên ưu tú của trường

Tìm hiểu gương sáng Đảng viên…

-Sưu tần ca dao tục ngữ về truyền thống quê hương.

- Văn nghệ mừng Đảng mừng  xuân

-Thảo luận kế họach rèn luyện ôn tập

-Xây dựng trường  xanh-  sạch - đẹp

- Giao lưu với Đảng viên ưu tú của trường

Tìm hiểu gương sáng Đảng viên…

-Sưu tần ca dao tục ngữ về truyền thống quê hương.

- Văn nghệ mừng Đảng mừng  xuân

-Thảo luận kế họach rèn luyện ôn tập

-Xây dựng trường  xanh-  sạch - đẹp

- Giao lưu với Đảng viên ưu tú của trường

2/ Biện pháp:

- BGH và TPT phổ biến về nội dung chủ đề trong buổi sinh họat dưới cờ. Tổng kết thi đua.

- GV chủ nhiệm tổ chức cho HS thảo luận trong tiết sinh họat và tiết họat động ngòai giờ lên lớp.

- GV dạy môn GDCD sẽ lồng ghép và tích hợp nội dung vào bài dạy khi có liên quan tới chủ đề.

THÁNG 03:

1/ Nội dung:

Tiến bước lên Đòan.

Mục tiêu giáo dục

Nội dung và hình thức họat động

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

-Hiểu mục đích nhiệm vủ truyềng thống của Đòan.

-Tự hào tin tưởng về Đòan

-Tổ chức các họat động kỉ niện ngày thành lập đòan

- Nghe giới thiệu ngày thành lập Đòan 26-3

-Tìm hiểu các đòan viên tiêu biểu

-Văn nghệ chào mừng, 8-3, 26-3

-Thảo luận kế họach hội trại 26-3

-Học tập gương sáng Đòan viên

-Giao lưu với Đòan viên ưu tú

- Nghe giới thiệu ngày thành lập Đòan 26-3

-Tìm hiểu các đòan viên tiêu biểu

-Văn nghệ chào mừng, 8-3, 26-3

-Thảo luận kế họach hội trại 26-3

-Học tập gương sáng Đòan viên

-Giao lưu với Đòan viên ưu tú

- Nghe giới thiệu ngày thành lập Đòan 26-3

- Tìm hiểu các đòan viên tiêu biểu

- Văn nghệ chào mừng, 8-3, 26-3

- Thảo luận kế họach hội trại 26-3

- Học tập gương sáng Đòan viên

- Giao lưu với Đòan viên ưu tú

- Nghe giới thiệu ngày thành lập Đòan 26-3

-Tìm hiểu các đòan viên tiêu biểu

-Văn nghệ chào mừng, 8-3, 26-3

-Thảo luận kế họach hội trại 26-3

- Học tập gương sáng  Đòan viên - Giao lưu với Đòan viên ưu tú

 

2/ Biện pháp:

- BGH và TPT phổ biến về nội dung chủ đề trong buổi sinh họat dưới cờ. Tổng kết thi đua.

-GV chủ nhiệm tổ chức cho HS thảo luận trong tiết sinh họat và tiết họat động ngòai giờ lên lớp.

-GV dạy môn GDCD sẽ lồng ghép và tích hợp nội dung vào bài dạy khi có liên quan tới chủ đề.

THÁNG 04:

1/ Nội dung:

Hòa bình và hữu nghị.

Mục tiêu giáo dục

Nội dung và hình thức họat động

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Tìm hiểu những vấn đề tòan cầu: Hòa bình, di sản thế giới…

-Rèn luyện kỉ năng hành động và ứng xử

-Rèn luyện thái độ tôn trọng lịch sự khi giao tiếp

Thi tìm hiểu cuộc sống thiếu nhi các nước.

-Tổ chức trò chơi hỏi đáp về vấn đề tòan cầu

-Thi văn nghệ ca ngợi vẻ đẹp quê hương mừng ngày 30-4

-Đố vui để học

-Tổ chức tìm hiểu về liên hợp quốc

Thi tìm hiểu cuộc sống thiếu nhi các nước.

-Tổ chức trò chơi hỏi đáp về vấn đề tòan cầu

-Thi văn nghệ ca ngợi vẻ đẹp quê hương mừng ngày 30-4

-Đố vui để học

-Tổ chức tìm hiểu về liên hợp quốc

Thi tìm hiểu cuộc sống thiếu nhi các nước.

-Tổ chức trò chơi hỏi đáp về vấn đề tòan cầu

-Thi văn nghệ ca ngợi vẻ đẹp quê hương mừng ngày 30-4

-Đố vui để học

-Tổ chức tìm hiểu về liên hợp quốc

Thi tìm hiểu cuộc sống thiếu nhi các nước.

-Tổ chức trò chơi hỏi đáp về vấn đề tòan cầu

-Thi văn nghệ ca ngợi vẻ đẹp quê hương mừng ngày 30-4

-Đố vui để học

-Tổ chức tìm hiểu về liên hợp quốc

2/ Biện pháp:

- BGH và TPT phổ biến về nội dung chủ đề trong buổi sinh họat dưới cờ.Tổng kết thi đua.

- GV chủ nhiệm tổ chức cho HS thảo luận trong tiết sinh họat và tiết họat động ngòai giờ lên lớp.

- GV dạy môn GDCD sẽ lồng ghép và tích hợp nội dung vào bài dạy khi có liên quan tới chủ đề.

THÁNG 05:

1/ Nội dung:

Bác Hồ kính yêu.

Mục tiêu giáo dục

Nội dung và hình thức họat động

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

-Tìm hiểu thân thế Bác Hồ đối với dân tộc và thiếu nhi

-Kính trọng và biết ơn công lao của Bác

-Học tập và rèn luyện theo gương của Bác

 

-Sưu tầm các mẫu truyện về Bác.

-Văn nghệ ca ngợi Bác

-Thảo luận về nội dung 5 điều Bác dạy.

-Sinh hoạt văn nghệ mừng ngày 19-5

-Sưu tầm các mẫu truyện về Bác.

-Văn nghệ ca ngợi Bác

-Thảo luận về nội dung 5 điều Bác dạy.

-Sinh hoạt văn nghệ mừng ngày 19-5

-Sưu tầm các mẫu truyện về Bác.

-Văn nghệ ca ngợi Bác

-Thảo luận về nội dung 5 điều Bác dạy.

-Sinh hoạt văn nghệ mừng ngày 19-5

-Sưu tầm các mẫu truyện về Bác.

-Văn nghệ ca ngợi Bác

-Thảo luận về nội dung 5 điều Bác dạy.

-Sinh hoạt văn nghệ mừng ngày 19-5

2/ Biện pháp:

- BGH và TPT phổ biến về nội dung chủ đề trong buổi sinh họat dưới cờ. Tổng kết thi đua.

- GV chủ nhiệm tổ chức cho HS thảo luận trong tiết sinh họat và tiết họat động ngòai giờ lên lớp.

- GV dạy môn GDCD sẽ lồng ghép và tích hợp nội dung vào bài dạy khi có liên quan tới chủ đề.

CÁC THÁNG HÈ:

1/ Nội dung: Hè vui khỏe và bổ ích

Mục tiêu giáo dục

Nội dung và hình thức họat động

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

-Giúp hs ôn tập củng cố kiến thức trong năm

-Giúc hs nghĩ ngơi vui chơi lành mạnh…để chuẩn bị bước vào năm học mới

-Phát triển kĩ năng giao tiếp ứng xủ trong xã hội, bồi dưỡng tình yêu quê hương.

-Bàn giao hs cho địa phương

- Tổ chức các họat động văn  nghệ - TDTT

- Thăm hỏi gia đình có công cáh mạng.

-Tổ chức ôn tập văn hóa trong địa phương

- Làm sạch đường phố thôn xóm…

-Động viên và thu hút hs tham gia các câu lạc bộ địa phương…

-Bàn giao hs cho địa phương

- Tổ chức các họat động văn nghệ - TDTT

- Thăm hỏi gia đình có công cáh mạng.

-Tổ chức ôn tập văn hóa trong địa phương

- Làm sạch đường phố thôn xóm…

-Động viên và thu hút hs tham gia các câu lạc bộ địa phương…

-Bàn giao hs cho địa phương

- Tổ chức các họat động văn nghệ - TDTT

- Thăm hỏi gia đình có công cáh mạng.

-Tổ chức ôn tập văn hóa trong địa phương

- Làm sạch đường phố thôn xóm…

-Động viên và thu hút hs tham gia các câu lạc bộ địa phương…

-Bàn giao hs cho địa phương

- Tổ chức các họat động văn hóa nghệ thuật

- Thăm hỏi gia đình có công cáh mạng.

-Tổ chức ôn tập văn hóa trong địa phương

- Làm sạch đường phố thôn xóm…

-Động viên và thu hút hs tham gia các câu lạc bộ địa phương…

2/ Biện pháp:

- Nhà trường thành lập ban chỉ đạo hè.

- BGH và TPT phổ biến về nội dung chủ đề sinh họat hè.

- Bàn giao hs cho địa phương

- Thành lập các tổ chức: cờ đỏ, tự quản, bảo vệ môi trường, tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội…

- Tổ chức các họat động văn hóa nghệ thuật

- Có kế họach ôn tập bồi dữơng cho HS ở cá môn học còn yếu kém.

- Tổ chức ôn tập rèn luyện các bộ môn văn hóa cho HS thi lại.

 

Trên đây là kế hoạch HĐNGLL của nhà trường, đề nghị quý thầy cô thực hiện nghiêm túc nội dung kế hoạch.

 

Nơi nhận:

- PGD (b/c);

- TTCM-GVCN (th/h);

- Web trường;

- Lưu: VT

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Trần Thị Cúc

 

Có thể bạn quan tâm
Ban giám hiệu nhà trường
TRƯỜNG THCS PHẠM HỒNG THÁI
Địa chỉ: Khu Phố Hải Sơn - TT Long Điền - Huyện Long Điền - BRVT
Điện thoại: 0643868314
Email: c2phamhongthai.longdien.brvt@moet.edu.vn