Trường THCS PHẠM HỒNG THÁI
Tao slide anh voi jQuery Cycle
Thông báo mới nhất

THÔNG BÁO CỦA HIỆU TRƯỞNG NHÀ TRƯỜNG THCS PHẠM HỒNG THÁI

- Học sinh đến trường xem danh sách lớp ngày 10/08/2018

- Tựu  trường ngày 13/08/2018; học sinh tập trung tại trường theo thời gian sau:

+ Buổi sáng : Khối 7 và khối 9

+ Buổi chiều : Khối 8 và khối 6

- Toàn thể GV- Nhân viên nhà trường  họp giao ban trường lúc 8h ngày 10/8/2018

kế hoạch hoạt động tổ 2015-2016
kế hoạch hoạt động tổ 2015-2016

Cập nhật lúc: 03:58:13 - 11/11/2015

kế hoạch hoạt động tổ 2015-2016

PHÒNG GD&ĐT LONG ĐIỀN

TRƯỜNG:THCS PHẠM HỒNG THÁI

 

 
 
 

 


     Số:09 /KH-THCS PHT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 Long Hải, ngày 20 tháng 9 năm 2015

 

 

K HOCH HOT ĐỘNG TỔ TIN HỌC

 NĂM HC 2015 – 2016

 

- Căn cứ vào hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2015 - 2016 của Bộ GD - ĐT, của Sở GD - ĐT tỉnh Rịa - Vũng Tàu.

- Căn cứ vào kế hoạch năm học 2015 – 2016 của Trường THCS Phạm Hồng Thái, Tổ Tin học xây dựng kế hoạch hoạt động năm học 2015 - 2016 như sau:

   I/ TÌNH HÌNH NHÀ TRƯỜNG ĐẦU NĂM HỌC:

1. Số lớp, số học sinh trong trường, số giáo viên trong tổ:   

a) Số lớp, số học sinh:

Tổng số lớp:    28 lớp                        

- Khối 6:    8 lớp có  223 học sinh                      

- Khối 7:    8 lớp có 232 học sinh                       

- Khối 8:     6 lớp có 176 học sinh                         

- Khối 9:     6 lớp có 150 học sinh

                                     Tổng số học sinh: 1131 học sinh.

So sánh với chỉ tiêu  UBND huyện giao đảm bảo đúng số lớp và số học sinh.

b) Số giáo viên:

Tổng số GV trong tổ: 5 giáo viên

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Năm vào ngành

Trình độ chuyên môn

1

Nguyễn Thị Bích Vân

Tổ trưởng

2007

ĐHSP Tin

2

Đinh Thị Ngân

Tổ viên

2008

ĐHSP Tin

3

Trần Nguyễn Thị Mộng Tuyền

Tổ viên

2007

CĐSP Tin

4

Hà Thị Kim Thu

Tổ viên

2009

ĐHSP Tin

5

Nguyễn Huỳnh Lộc

Tổ viên

2013

CĐSP Tin

 

2. Thuận lợi:

   - Đội ngũ giáo viên trẻ, có nhiệt huyết, có tinh thần trách nhiệm, giảng dạy nhiệt tình, yêu nghề, mến trẻ, tận tâm với công việc.

  - Hơn nửa giáo viên trong tổ (3/5) có trình độ chuyên môn là ĐH.

  - Học sinh đa phần ngoan, hiền và ham học hỏi.

  - Bên cạnh đó Tổ còn được sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên của Ban giám hiệu nhà trường, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và sự hỗ trợ rất nhiệt tình của Hội cha mẹ học sinh về vật chất cũng như tinh thần. Đó là nguồn động lực lớn cho Tổ chuyên môn nhà trường hoạt động.

  - Sự phối kết hợp giữa các ban ngành, đoàn thể trong nhà trường tạo ra mối đoàn kết chặt chẽ giúp Tổ chuyên môn của nhà trường hoạt động được nhiều thuận lợi và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
 3. Khó khăn:

- Đa số giáo viên có nhà xa trường nên còn gặp nhiều khó khăn trong công tác.

- Đa phần học sinh là con em gia đình sống bằng nghề biển, có thu nhập thấp, cha mẹ còn lo cuộc sống gia đình nên còn thiếu sự quan tâm, đầu tư đến việc học của con em mình.

- Một số học sinh phải vừa học, vừa làm để phụ giúp gia đình nên chưa chú tâm đến việc học tập.

- Sức học của học sinh không đồng đều, nhiều học sinh có học lực yếu - kém nên công tác giảng dạy của Thầy Cô còn gặp nhiều khó khăn, vất vả, nhất là việc đổi mới cách thực hiện phương pháp giảng dạy.

II. MỤC TIÊU CHUNG NĂM HỌC 2015- 2016

- Bồi dưỡng tư tưởng chính trị và phẩm chất đạo đức, lối sống của nhà giáo. Chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. 

- Tiếp tục thực hiện cuộc vận động lớn của ngành: Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.

       - Thực hiện đầy đủ quy chế chuyên môn, tổ chức dạy và học theo chương trình, theo Chuẩn kiến thức - kỹ năng và giảm tải chương trình mà Bộ đã ban hành năm 2011 - 2012, Sở GD - ĐT đã triển khai, thực hiện nghiêm túc những chỉ đạo về chuyên môn của BGH.

- Giữ vững nề nếp về chuyên môn, đảm bảo đầy đủ các loại HSSS - giáo án của giáo viên theo qui định của Trường, của TCM.

 - Bồi dưỡng và phát triển năng lực chuyên môn và nghiệp vụ của giáo viên. Nâng cao chất lượng dạy và học. Cải tiến phương pháp giảng dạy đáp ứng yêu cầu của ngành và của xã hội. Nâng cao chất lượng việc kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh.

- Thực hiện tốt các hoạt động nhằm tăng cường hoạt động học tập của học sinh, tạo môi trường học tập toàn diện cho học sinh.

- Tham gia tích cực các hoạt động của Công đoàn, Đoàn TNCS trong Nhà trường, liên kết hoạt động với các TCM khác.

III. CÁC NHIỆM VỤ - CHỈ TIÊU VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:

1. Mc tiêu 1: Bồi dưỡng tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của người giáo viên. Chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. 

          a. Các nhiệm vụ và chỉ tiêu thực hiện:

· Nhiệm vụ: Tham gia đầy đủ và nghiêm túc các lớp học tập, bồi dưỡng chính trị.

· Chỉ tiêu: 100% giáo viên trong Tổ tham gia các lớp học tập, bồi dưỡng chính trị của trường, của ngành, của địa phương tổ chức.

          b. Các biện pháp thực hiện:

           - Bố trí thời gian công việc hợp lý, thông báo nhắc nhở giáo viên trong tổ tham gia các buổi sinh hoạt chính trị, các lớp học bồi dưỡng tư tưởng chính trị.     

2. Mc tiêu 2: Tiếp tục thực hiện cuộc vận động lớn của ngành: “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” và “nói không với bệnh thành tích”.

             a. Nhiệm vụ và chỉ tiêu thực hiện:

· Nhiệm vụ 1: Tham gia các phong trào của Nhà trường tổ chức nhằm “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

   + Chỉ tiêu: 100% giáo viên trong Tổ hưởng ứng và tham gia phong trào.

· Nhiệm vụ 2: Tạo điều kiện học tập, trao đổi, học hỏi có tính chất thân thiện hòa đồng của GV đối với HS.

b. Các biện pháp thực hiện:

    - Trong các giờ dạy, GV tạo điều kiện cho HS hoạt động tính cực trên tinh thần cởi mở - thân thiện.

3. Mc tiêu 3: Thực hiện đầy đủ quy chế chuyên môn, tổ chức dạy và học theo chương trình kế hoạch, theo Chuẩn kiến thức - kỹ năng mà Bộ ban hành, Sở GD - ĐT đã chỉ đạo thực hiện. Thực hiện nghiêm túc những chỉ đạo về chuyên môn của BGH đối với TCM.

          a. Các nhiệm vụ và chỉ tiêu thực hiện:

   · Nhiệm vụ 1: Hoạt động tìm hiểu, nắm vững chương trình giảng dạy, kiến thức kỹ năng cần đạt được trong các tiết dạy.

   + Chỉ tiêu: Tất cả các giáo viên thực hiện đúng chương trình giảng dạy do BGD ban hành.  Giảng dạy theo phân phối chương trình.

- Tất cả các giáo viên phải phải soạn giảng theo đúng Chuẩn kiến thức kỹ năng mà BGD đã ban hành.

 · Nhiệm vụ 2: Cập nhật cho giáo viên các công văn, các qui định, các chỉ đạo mới của Ngành, của Sở GD & ĐT và của Nhà trường đề ra trong năm học.

         b. Các biện pháp thực hiện:

    - Tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên môn nhằm rà soát lại chương trình giảng dạy cho các khối lớp, đặc biệt học tập lại chuẩn kiến thức kỹ năng mà BGD đã ban hành trong năm học 2010 – 2011 và giảm tải chương ban hành năm học 2011 – 2012.

    - Tổ chức các buổi sinh hoạt Tổ nhằm học tập và triển khai các công văn, các qui định, các chỉ đạo hoạt động chuyên môn trong năm học 2015– 2016

    - TTCM có nhiệm vụ kiểm soát định kỳ 01 lần/HK để nhắc nhở việc thực hiện chương trình, đảm bảo chuẩn kiến thức kỹ năng theo qui định. 

        4. Mc tiêu 4: Giữ vững nề nếp về chuyên môn, đảm bảo đầy đủ các loại hồ sơ - giáo án của giáo viên theo qui chế chuyên môn, theo qui định của trường, của TCM.

          a. Các nhiệm vụ và chỉ tiêu thực hiện:

           · Nhiệm vụ 1: Giảng dạy đúng và đầy đủ nội dung chương trình do Bộ giáo dục và Sở giáo dục ban hành, không cắt bỏ dồn ép nội dung giảng dạy. Trong việc soạn giảng phải có đầy đủ hồ sơ chuyên môn nghiệp vụ, giáo án được soạn đầy đủ theo qui định đổi mới (dựa theo tài liệu chuẩn kiến thức và kỹ năng).

+ Chỉ tiêu: 100% giáo viên lên lớp phải soạn giáo án theo chuẩn kiến thức và kỹ năng phù hợp với đối tượng HS và được sự phê duyệt của TCM.

· Nhiệm vụ 2: Chấp hành đúng qui định về hồ sơ chuyên môn nghiệp vụ.

           + Chỉ tiêu: 100% giáo viên có đầy đủ hồ sơ chuyên môn nghiệp vụ có sự phê duyệt           của TCM.

           * Hồ sơ chuyên môn nghiệp vụ giáo viên gồm:

               + Giáo án, Sổ dự giờ thao giảng.

               + Lịch báo giảng.

               + Sổ chủ nhiệm.

               + Sổ ghi chép hội họp.

               + Sổ điểm cá nhân.

· Nhiệm vụ 3: Thực hiện tốt kỷ luật lao động, thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ của Trường, của Tổ phân công.

+ Chỉ tiêu: Tất cả giáo viên ra vào lớp đúng giờ không ra sớm vào muộn, nghỉ vắng công tác phải xin phép theo qui định, thực hiện nghiêm túc các tiết phân công dạy thay.

          b. Các biện pháp thực hiện:

      * TTCM theo dõi, kiểm tra, đánh giá, nhắc nhở về việc thực hiện nề nếp chuyên môn, kỷ luật lao động của giáo viên thông qua:

- Sự nhận xét đánh giá nề nếp giảng dạy hằng tuần của Nhà trường đối với giáo viên.

- TCM kiểm tra hồ sơ chuyên môn nghiệp vụ giáo viên 01 lần/ tháng.

        - TCM kiểm tra sổ đầu bài, sổ báo giảng và vở chi chép của HS của TCM thường xuyên  để theo dõi được hoạt động giảng dạy của giáo viên.

  5. Mc tiêu 5: Nâng cao chất lượng giảng dạy của giáo viên. 

          a. Các nhiệm vụ và chỉ tiêu thực hiện:

  · Nhiệm vụ 1: Thực hiện tốt việc soạn giảng. Coi việc soạn giảng cốt là một trong những yếu tố giúp giáo viên thực hiện tốt bài dạy.

       + Chỉ tiêu: 100% đạt giáo viên soạn mới giáo án theo Chuẩn kiến thức kỹ năng     phù hợp với đối tượng học sinh.

· Nhiệm vụ 2: Thực hiện tốt công tác hội giảng dự giờ. Coi hội giảng là hoạt động nhằm nâng cao trình độ chuyên môn và năng lực sư phạm cho giáo viên.

+ Chỉ tiêu: Giáo viên tham gia đầy đủ các tiết hội giảng, dự đủ các tiết hội giảng của giáo viên trong tổ.

· Nhiệm vụ 3: Cải tiến phương pháp giảng dạy nhằm đáp ứng yêu cầu của ngành và của xã hội. Mỗi giáo viên phải có biện pháp nhằm phát huy tính tích cực và chủ động của học sinh trong quá trình học tập, phải có ý thức đổi mới phương pháp giảng dạy để phù hợp với nội dung bài giảng. Đạt kết quả tốt trong công tác giảng dạy.

              + Chỉ tiêu:

    - Ứng dụng công nghệ thông tin vào việc giảng dạy,vì đặc thù bô môn, mỗi giáo viên phải ứng dụng công nghệ thông tin vào bài dạy: 18 tiết/ HK.

    - TCM thực hiện 01 tiết chuyên đề trường/ năm học.

    - Có 1 giáo viên tham gia giáo viên giỏi huyện, 4 giáo viên đăng ký lao động tiên tiến.

              · Nhiệm vụ 4: Thực hiện tốt công tác dạy theo phương pháp đổi mới.

            + Chỉ tiêu: 100% giáo viên thực hiện phương pháp đổi mới trong quá trình giảng dạy.

          b. Các biện pháp thực hiện:

          - TTCM theo dõi, kiểm tra, đánh giá, nhắc nhở, việc soạn giảng của giáo viên.

          - TTCM lập kế hoạch chi tiết về hoạt động dự giờ hội giảng của Tổ, coi trọng đến vấn đề góp ý, nhận xét và thảo luận rút kinh nghiệm chuyên môn nghiệp vụ ở các tiết dạy.

          - TCM cập nhật các nguồn tài liệu, các thông tin liên quan đến bộ môn để giáo viên thuận lợi trong vấn đề nghiên cứu nhằm nâng cao chuyên môn nghiệp vụ.

          - TCM phân công giáo viên có năng lực tốt về chuyên môn nghiệp vụ hỗ trợ giúp đỡ cho giáo viên mới còn non chuyên môn nghiệp vụ.

          ¬ Đăng ký chất lượng bộ môn:

Khối

HKI

HKII

6,7,9

80%

90%

8

70%

80%

 6. Mc tiêu 6: Bồi dưỡng và phát triển năng lực chuyên môn và nghiệp vụ của giáo viên.

          a. Các nhiệm vụ và chỉ tiêu thực hiện:

· Nhiệm vụ 1: Viết sáng kiến kinh nghiệm – Viết đề tài, chuyên đề khoa học.

  + Chỉ tiêu: Tổ thực hiện báo cáo 04 SKKN trong phạm vi cấp trường

· Nhiệm vụ 2: Tham gia tích cực và đầy đủ các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ do Nhà trường, Sở GD & ĐT tổ chức.

           b. Các biện pháp thực hiện:

          - TCM phát động đăng ký viết SKKN, viết chuyên đề khoa học. Báo cáo đề tài, thảo luận đề tài ở phạm vi cấp Tổ và nộp về bộ phận chuyên môn.

          - Trong các buổi sinh hoạt hàng tháng TCM tổ chức, thảo luận chuyên đề (bao gồm Chuẩn KT - KN, chương trình giảng dạy, bài giảng khó, chuyên đề khoa
học, …).                                 
         - Tổ chức nhận xét, đánh giá, rút kinh nghiệm các tiết hội giảng Tổ một cách chặt chẽ, nghiêm túc.

     7. Mc tiêu 7: Nâng cao chất lượng về việc kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh.

          a. Các nhiệm vụ và chỉ tiêu thực hiện:

· Nhiệm vụ 1: Học tập về qui chế cách ra đề kiểm tra đánh giá học tập của học sinh, ma trận.

   + Chỉ tiêu: Không có giáo viên ra đề kiểm tra sai kiến thức, phạm qui định trong           các đợt kiểm tra, thi học kì..

          b. Các biện pháp thực hiện:

    - TTCM có kế hoạch đánh giá việc ra đề của mỗi giáo viên, có hình thức kỷ luật đối với các trường hợp ra đề sai kiến thức, sai qui định của TCM.   

     8. Mc tiêu 8: Bồi dưỡng học sinh giỏi.

            a. Các nhiệm vụ và chỉ tiêu thực hiện:

         · Nhiệm vụ 1: Bồi dưỡng đội tuyển HS giỏi Tin.

     + Chỉ tiêu: HS giỏi cấp huyện: 2 học sinh; cấp tỉnh: 2 học sinh.

            b. Các biện pháp thực hiện:

        - Tăng cường bồi dưỡng đội truyển HS giỏi lớp 8 nhằm tham gia kỳ thi HS giỏi  huyện - tỉnh,

            - Phân công giáo viên giảng dạy đội tuyển HS giỏi lớp 8.

         9. Mc tiêu 9: Thực hiện tốt công tác chủ nhiệm lớp.

             a. Các nhiệm vụ và chỉ tiêu thực hiện:

    · Nhiệm vụ 1: Đặt vai trò trách nhiệm cao đối với HS trong công tác chủ nhiệm lớp.

       + Chỉ tiêu: Hàng tuần giáo viên chủ nhiệm phải theo dõi chặt chẽ tình hình hoạt động, sinh hoạt của lớp chủ nhiệm. Kịp thời xử lý các trường hợp bất thường xảy ra.    

· Nhiệm vụ 2: Hoàn thành các yêu cầu của BGH, của Đoàn trường đối với lớp CN.

       + Chỉ tiêu: GV có lớp chủ nhiệm của được xếp loại tốt trong phong trào thi đua hằng tuần của Nhà trường.

          b. Các biện pháp thực hiện:

   - Công tác chủ nhiệm lớp được gắn liền với hoạt động sư phạm của giáo viên. Công tác này được TCM theo dõi, nhận xét, đánh giá và đưa vào chuẩn thi đua của giáo viên.      

         10. Mc tiêu 10: Hoạt động liên kết giữa các thành phần khác trong Nhà trường.

      · Nhiệm vụ 1: Xin ý kiến chỉ đạo và sự phê duyệt của BGH đối với các hoạt động của Tổ. Trao đổi, góp ý kiến đối với BGH trong các hoạt động của Nhà trường khi cần thiết.

      · Nhiệm vụ 2: Liên kết hoạt động với các TCM khác nhằm phối hợp tốt các hoạt động giữa các tổ đối với HS, hỗ trợ giữa các TCM trong công việc chung của Nhà trường.

      · Nhiệm vụ 3: Tham gia tốt các hoạt động của Công đoàn.

       + Chỉ tiêu: 100% giáo viên trong tổ là công đoàn viên tốt.

      · Nhiệm vụ 4: Tham gia các hoạt động của Đoàn trường.

       + Chỉ tiêu: 100% giáo viên là đoàn viên tham gia tích cực trong hoạt động của Đoàn.

          11. Mc tiêu 11: Hoạt động kiểm tra - thanh tra của TTCM.

            a. Các nhiệm vụ và chỉ tiêu thực hiện:

     · Nhiệm vụ 1: TTCM làm việc theo kế hoạch.

      + Chỉ tiêu: Tất cả các hoạt động của TCM đều phải có kế hoạch chi tiết.

     · Nhiệm vụ 2: TTCM phải kiểm tra - thanh tra đối với các hoạt động của GV trong Tổ.

      + Chỉ tiêu:

                             - Kiểm tra toàn bộ hồ sơ giáo viên 01 lần/ tháng.

                             - Kiểm soát các hoạt động của TCM.

            b. Các biện pháp thực hiện:

        - TTCM cùng Tổ thảo luận và lập kế hoạch hoạt động cho từng mục tiêu hoạt động cụ thể của TCM.

       - TTCM lập kế hoạch chi tiết về hoạt động kiểm tra - thanh tra của TTCM và thông báo công khai.

IV.  LỊCH TRÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH:

 

Tháng

Nội dung công việc

Người thực hiện

Ghi chú

 

8/ 2015

- Ổn định hoạt động dạy và học.

- Chuẩn bị lễ khai giảng.

- Tham gia các lớp tập huấn hè do SGD tổ chức.

- Tựu trường, ổn định nề nếp HS đầu năm.

- Thực hiện chương trình năm học 2015 – 2016.

- Coi kiểm tra KSCL đầu năm 2 môn Văn – Toán.

- Thực hiện các loại HSSS theo quy định.

- Đăng kí danh hiệu thi đua của Tổ, cá nhân

GV được phân công

Cả tổ

Tổ trưởng

 

Cả tổ

 

Cả tổ

 

GV được phân công

 

Cả tổ

 

Cả tổ

 

 

 

 

9/ 2015

- Dạy và học theo TKB.  

- Kiểm tra chất lượng đầu năm.

- Thảo luận kế hoạch tổ, xây dựng KH cá nhân.

- Chuẩn bị các loại hồ sơ sổ sách theo quy định.

- Thực hiện chuyên đề.

- Dự giờ, kiểm tra hồ sơ chuyên môn.

- Hội thi GV dạy giỏi cấp trường.

Cả tổ

GV được phân công

Cả tổ

 

Cả tổ

 

GV được phân công

Tổ trưởng

Tổ trưởng
Cả tổ

 

 

 

10/ 2015

- Dạy và học theo TKB.  

- Bồi dưỡng học sinh giỏi.

- Coi thi tin học nghề

- Dự giờ, kiểm tra hồ sơ chuyên môn.

- Kiểm tra giữa học kỳ I

Cả tổ

GV được phân công

GV được phân công

Tổ trưởng

GV được phân công

 

 

 

 

11/ 2015

- Dạy và học theo TKB.  

- Tiếp tục hội thi GV dạy giỏi cấp trường.

- Cập nhật sổ điểm.

- Tổ chức ngày 20/11

Cả tổ

Cả tổ

GV được phân công

Cả tổ

Cả tổ

 

 

 

12/ 2015

- Dạy và học theo TKB.

- Kiểm tra HSSS theo định kì.

- Chuẩn bị đề cương ôn tập HKI.

- Ra đề, duyệt đề kiểm tra HKI.

- Dự giờ, kiểm tra hồ sơ chuyên môn

- Bình xét thi đua HKI.

- Tham gia các hoạt động kỉ niệm ngày thành lập QĐNDVN.

Cả tổ

Tổ trưởng

GV được phân công

GV được phân công

Tổ trưởng


Cả tổ

 

 

 

01/ 2016

- Kiểm tra KSCL HKI.

- Hoàn thành chương trình HKI.

- Dạy và học theo TKB HKII.

- Báo cáo, thống kê chất lượng bộ môn.

- Hoàn thành các loại HSSS HKI.

- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày HS – SV.

- Tham gia SKKN dự thi cấp Huyện.

- Xét thi đua HKI.

- Đánh giá, rút kinh nghiệm qua HKI, điều chỉnh kế hoạch ở HKII.

 

GV được phân công

Cả tổ

Cả tổ

Cả tổ

 

Cả tổ

 

Cả tổ

GV được phân công

Cả tổ

 

Cả tổ

 

 

02/ 2016

- Dự giờ, kiểm tra hồ sơ chuyên môn.

- Thực hiện giảng dạy theo PPCT.

- Dạy và học theo TKB HKII.

- Tổ chức các hoạt động “Mừng Đảng, mừng xuân.”

- Cập nhật các loại HSSS.

- Kiểm tra các loại HSSS theo định kì.

Tổ trưởng

GV được phân công

Cả tổ

Cả tổ

 

 

Cả tổ

 

 

 

 

03/ 2016

 

- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng Thanh niên, ngày quốc tế phụ nữ 8/3, ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản HCM 26/3.

- Thi HS giỏi cấp Tỉnh.

- Kiểm tra KSCL giữa học kỳ II.

- Thực hiện chuyên đề.

- Kiểm tra các loại HSSS theo định kì.

- Tổ chức học sinh Tham quan về nguồn, tham quan di tích LS ngày 26/3.

- Thực hiện chuyên đề.

- Dự giờ, kiểm tra hồ sơ chuyên môn.

 

Cả tổ

 

 

 

 

Theo lịch của trường

Cả tổ

Cả tổ

 

Cả tổ

 

Cả tổ

Tổ trưởng

 

 

04/ 2016

- Chuẩn bị đề cương ôn tập HKII.

- Ra đề, duyệt đề kiểm tra HKI.

- Dự giờ, kiểm tra hồ sơ chuyên môn.

- Dạy và học theo TKB.

- Cập nhật các loại HSSS.

- Tham dự các chuyên đề Huyện (nếu có).

- Kiểm tra các loại HSSS theo định kì.

GV được phân công GV, tổ trưởng

Cả tổ

Cả tổ

Cả tổ

Cả tổ

Cả tổ

Tổ trưởng

 

 

 

 

05 /2016

 

- Dạy và học theo TKB.

- Kiểm tra KSCL cuối năm.

- Hoàn thành đánh giá, xếp loại học sinh cuối năm.

- Báo cáo, thống kê chất lượng cuối năm.

- Hoàn thành các loại HSSS cuối năm.

- Xét thi đua cuối năm.

- Xét công nhận tốt nghiệp THCS.

- Tổng kết năm học.

- Tổ chức đánh giá Chuẩn HT, chuẩn GV theo đúng qui định.

 

Cả tổ

Cả tổ

Cả tổ

 

Cả tổ

 

 

Cả tổ

GV được phân công

Cả tổ

 

 

06/ 2016

-Tổ chức cho HS tham gia hoạt động hè.

- Tham gia coi thi tốt nghiệp THPT (nếu có).

GV được phân công

 

GV được phân công

 

 

07/ 1016

- Tổ chức cho HS tham gia hoạt động hè.

- Coi thi TS lớp 10

- Tham gia coi thi tuyển lớp 10 (nếu có).

GV được phân công

 

GV được phân công

GV được phân công

 

 


V. NHỮNG ĐỀ XUẤT:

 

                                                      Long Hải, ngày 20 tháng 09 năm 2015

                                                                                                             Tổ Trưởng

 

 

 

 

                                                                                                       Nguyễn Thị Bích Vân

 

 

KÍ DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG

 

Có thể bạn quan tâm
TRƯỜNG THCS PHẠM HỒNG THÁI
Địa chỉ: Khu Phố Hải Sơn - TT Long Điền - Huyện Long Điền - BRVT
Điện thoại: 0643868314
Email: c2phamhongthai.longdien.brvt@moet.edu.vn