Trường THCS PHẠM HỒNG THÁI
Tao slide anh voi jQuery Cycle
Thông báo mới nhất

THÔNG BÁO CỦA HIỆU TRƯỞNG NHÀ TRƯỜNG THCS PHẠM HỒNG THÁI

- Học sinh đến trường xem danh sách lớp ngày 10/08/2018

- Tựu  trường ngày 13/08/2018; học sinh tập trung tại trường theo thời gian sau:

+ Buổi sáng : Khối 7 và khối 9

+ Buổi chiều : Khối 8 và khối 6

- Toàn thể GV- Nhân viên nhà trường  họp giao ban trường lúc 8h ngày 10/8/2018

kế hoạch hoạt động tổ 2015-2016

Cập nhật lúc: 03:59:47 - 11/11/2015

kế hoạch hoạt động tổ 2015-2016

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN LONG ĐIỀN

TRƯỜNG THCS PHẠM HỒNG THÁI

 

Số 01 / KH – TỔ LÝ – CÔNG NGHỆ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 
 
 

 


              Long Hải, ngày 25 tháng 09 năm 2015

 

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TỔ LÝ – CÔNG NGHỆ

NĂM HỌC 2015 - 2016

 

 

- Căn cứ vào hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục giáo dục THCS năm học 2015 – 2016 của PGD&Đt huyện Long Điền.

- Căn cứ kế hoạch năm học 2015 – 2016 của trường THCS Phạm Hồng Thái.

- Căn cứ vào kết quả đạt được trong năm học 2015 – 2016 và tình hình thực tế tại địa phương.

- Tổ Lý – Công nghệ  xây dựng kế hoạch hoạt động năm học 2015 – 2016  như sau:

 

I.ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CỦA TỔ:

1. Cơ sở vật chất:

- Cơ sở vật chất nhà trường đã cũ, xuống cấp rất nhiều.

- Tranh ảnh, đồ dùng dạy học tạm đủ phục vụ cho công tác giảng dạy.

-Cơ sở vật chất của trường còn nhiều hạn chế nên ít nhiều ảnh hưởng đến chất lượng bộ môn.

- Phòng bộ môn không có nên gặp khó khăn trong việc giảng dạy những tiết có thí nghiệm thực hành.

- Phòng chức năng chưa có nên việc học và ứng dụng CNTT vào giảng dạy còn gặp  khó khăn.

2. Số lớp, số học sinh, số giáo viên trong tổ:

            a/ Số lớp, số học sinh

Tổng số lớp:    28 lớp                                                   

- Khối 6:    8 lớp có   223 học sinh                            

- Khối 7:    8 lớp có  232  học sinh                            

- Khối 8:    6 lớp có  176 học sinh                                

- Khối 9:    6 lớp có  150 học sinh

Tổng số học sinh : 781 học sinh. So sánh với chỉ tiêu  UBND huyện giao đảm bảo đúng số lớp và số học sinh.

b/ Số giáo viên trong tổ: 06.

 

STT

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

TRÌNH ĐỘ

NĂM VÀO NGÀNH

NHIỆM VỤ ĐƯỢC PHÂN CÔNG

1

Nguyễn Thị Ngân Trang

1979

ĐHSP

 

2000

Dạy Lý 8, 9

4

Nguyễn Thanh Xuân

1970

ĐHSP

 

1992

Dạy Lý 7, 8, 9

3

Nguyễn Thị Ngọc Cúc

1988

CĐSP

 

2012

Dạy Lý 6, 7

4

Trương Thị Thủy

1980

ĐHSP

 

2002

Dạy CN 6,9

5

Nguyễn Thị Yến Linh

 

1987

ĐHSP

2008

Dạy CN 7, 8

6

Ngô Thị Thúy Kiều

1989

ĐHSP

 

2012

Nghỉ sản

 

3. Thuận lợi:

-Tổ có 6 giáo viên, 100% giáo viên được đào tạo chính qui đạt chuẩn và trên chuẩn, tích cực trong hoạt động chuyên môn, có ý thức học hỏi, tinh thần cầu tiến, rèn luyện để nâng cao tay nghề.

- Được sự quan tâm của BGH nhà trường.

- Giáo viên trong tổ năng nổ và rất nhiệt tình trong công tác giảng dạy.

4. Khó khăn:

- Về phía giáo viên:

+ Đa số giáo viên ở nơi khác đến địa phương công tác, giáo viên trong tổ đa phần là nữ, đều có con nhỏ  nên một phần có ảnh hưởng đến chất lượng công tác.

+ Một số giáo viên ra trường với tuổi nghề chưa nhiều nên cần phải phấn đấu nhiều. 

+ Đời sống của nhân dân địa phương còn thấp nên một số bộ phận phụ huynh lo kinh tế,  thiếu quan tâm đến việc học tập của học sinh.

- Về phía học sinh:

+Ý thức học tập của một bộ phận học sinh còn hạn chế vì thiếu sự quan tâm của gia đình. Do đặc thù của địa phương là phát triển kinh tế biển nên đa số gia đình có cha đi biển nhiều ngày, mẹ buôn bán ở biển nên ít có thời gian chăm sóc con cái.

+Trước cổng trường và trên con đường vào trường nhiều tiệm internet và hàng quán ảnh hưởng xấu đến học sinh. Đây cũng là nơi tụ tập của các thanh thiếu niên không đi học tìm cách trấn lột hoặc lôi kéo học sinh vào những hoạt động không lành mạnh.

+ Địa bàn ngư nghiệp khá phức tạp, lại bị ảnh hưởng nề nếp, sinh hoạt của gia đình, còn ham chơi. Do đó biểu hiện hành vi thói quen đạo đức còn nhiều hạn chế. Vì vậy việc giáo dục học tập lẫn đạo đức của học sinh còn gặp  nhiều  khó khăn.

- Phụ huynh học sinh:

+ Dân cư tạm trú hơn 1/3 tổng số dân địa phương, đời sống kinh tế còn nhiều khó khăn , do đó phần lớn phụ huynh phó mặc việc giáo dục cho nhà trường. Gia đình chưa thật sự  nhắc nhở, động viên, tạo điều kiện tốt cho con em học tập tốt ở nhà. Mối liên hệ giữa nhà trường và CMHS chưa chặt chẽ, phụ huynh chưa quan tâm đung mức việc học của con em.

II. CÁC MỤC TIÊU NĂM HỌC 2015-2016:

- Mục tiêu 1: Thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Mục tiêu 2: Thực hiện đầy đủ qui chế chuyên môn.

- Mục tiêu 3: Đổi mới phương pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và  chất lượng học tập của học sinh .

- Mục tiêu 4: Phát huy việc sử dụng đồ dùng dạy học và áp dụng CNTT vào giảng dạy

- Mục tiêu 5: Thực hiện các nội dung lồng ghép và chương trình giảm tải

- Mục tiêu 6: Bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém

- Mục tiêu 7: Thực hiện tốt qui định về soạn đề kiểm tra theo ma trận mà PGD đã triển khai.

- Mục tiêu 8:  Xây dựng đội ngũ chuyên môn

- Mục tiêu 9: Đánh giá xếp loại thi đua theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên .

- Mục tiêu 10: Giáo viên tham gia tốt các hoạt động đoàn thể và làm tốt công tác giáo viên chủ nhiệm.

III. CÁC NHIỆM VỤ – CHỈ TIÊU VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:

1. MỤC TIÊU 1: Thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Các nhiệm vụ và chỉ tiêu:

+ Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức , tự học và sáng tạo.

+ Phấn đấu 100% GV trong tổ thực hiện tốt cuộc vận động.

- Biện Pháp:

+ Mỗi GV phải tự học và sáng tạo, nâng cao tay nghề, là một tấm gương cho học sinh noi theo.

+ Thực hiện tốt chính sách pháp luật của nhà nước.

+ Yêu thương, công bằng với  học sinh, tận tâm với nghề

2. MỤC TIÊU 2: Thực hiện đầy đủ qui chế chuyên môn.

- Các nhiệm vụ và chỉ tiêu:

+ Thực hiện đầy đủ qui chế chuyên môn, trường chủ động xây dựng phân phối chương các môn học. Dựa vào khung PPCT , hướng dẫn giảm tải của Bộ GD&ĐT và phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị, thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của BGH và PGD

+ Thực hiện đủ các loại hồ sơ theo qui định.

+ 100% GV trong tổ phải chấp hành

- Biện pháp

+ Tất cả GV trong tổ phải thực hiện đầy đủ các loại hồ sơ sổ sách chuyên môn theo qui định.

+ Soạn giảng đúng PPCT mới, có giảm tải, có lồng ghép, chú ý sử dung bản đồ tư duy.

+ Không tự ý cắt xén chương trình.

+ Thực hiện ghi chép đầy đủ các lọai HSSS theo qui định.

3. MỤC TIÊU 3: Đổi mới phương pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và chất lượng học tập của  học sinh.

- Các nhiệm vụ và chỉ tiêu:

+ Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, áp dụng phương pháp phù hợp cho mỗi tiết dạy để mang lại hiệu quả giảng dạy cũng như nâng cao chất lượng học tập của học sinh và coi đây là một nhiệm vụ trọng tâm.

+ 100% GV trong tổ thực hiện tốt việc đổi mới PPDH theo hướng tích cực lấy học sinh làm trung tâm.

- Biện Pháp:

* Khâu sọan bài:

+ Phải tinh gọn và có tính hệ thống

+ Mỗi giáo viên phải định hình phương pháp triển khai bài giảng: xác định trọng tâm, thiết kế hệ thống ý, các hoạt động của thầy và trò.

+  Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy.

* Khâu lên lớp:

+ Phải đạt mục tiêu: giúp Hs nắm được kiến thức cơ bản.

+ Vận dụng các phương pháp dạy học ( chú trọng các phương pháp phát huy tính tích cực của học sinh)

+ Phát huy tính tích cực của học sinh

+ Hạn chế việc đọc chép.

+ GV tránh làm việc quá nhiều, chú trọng việc nâng cao tính sáng tạo, tư duy của học sinh.

+ Rèn luyện kỹ năng bộ môn.

* Khâu hướng dẫn học sinh chuẩn bị bài :

+ Hướng dẫn học sinh soạn bài và làm bài tập theo đúng đặc thù bộ môn.

+ Hướng dẫn học sinh tiếp cận với nguồn tài liệu từ thư viện, mạng internet.

4. MỤC TIÊU 4: Phát huy việc sử dụng đồ dùng dạy học, áp dụng CNTT, bản đồ tư duy vào giảng dạy:

- Các nhiệm vụ và chỉ tiêu:

+ Thực hiện tốt việc sử dụng ĐDDH sẵn có của trường.

+ Tích cực sử dụng ĐDDH nhằm đổi mới PPDH nâng cao chất lượng dạy học của GV và chất lượng học tập của học sinh.

+ Chỉ tiêu: 100% GV trong tổ bắt buộc phải sử dụng ĐDDH khi lên lớp.

+ Tham gia các tiết HG có sử dụng CNTT

- Biện pháp:

+ GV đăng ký ĐDDH và tiết dạy máy trước cho phòng thiết bị nhà trường.

+ Cam kết sử dụng thiết bị dạy học khi lên lớp

+ Rèn luyện kỹ năng cho học sinh.

+ Tổ trưởng thường xuyên theo dõi việc thực hiện của GV trong tổ.

5. MỤC TIÊU 5:Thực hiện nội dung lồng ghép và chương trình giảm tải.

- Các nhiệm vụ và chỉ tiêu :

+ Thực hiện đầy đủ các tiết có lồng ghép:Giáo dục bảo vệ môi trường, giáo dục về đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên, về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, giáo dục pháp luật, an toàn giao thông, phòng  v.v… Đặc biệt là chủ quyền biển đảo.

+ Soạn giáo án mới theo nội dung giảm tải và nội dung PPCT mới

- Biện pháp :

+ 100% gv thực hiện tốt các yêu cầu trên

+ Tổ trưởng theo dõi và kiểm tra theo định kỳ

6. MỤC TIÊU 6 : Bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo hs yếu kém

- Các nhiệm vụ và chỉ tiêu:

+ Tổ chịu trách nhiệm bồi dưỡng học sinh giỏi môn Vật lý  thi cấp huyện và tỉnh.

+ Rèn luyện để hs có kiến thức căn bản

- Chỉ tiêu:

+ Về hs giỏi văn hóa: Học sinh giỏi huyện: 2

+ Học sinh giỏi tỉnh : 1

+ Về hs yếu kém :100% nắm được các kiến thức căn bản

- Biện pháp:

+ GV tham gia bồi dưỡng : lựa chọn học sinh đăng ký dự thi, lên kế hoạch bồi dưỡng

+ Soạn giáo án cụ thể khi bồi dưỡng.

+ Thực hiện đúng lịch dạy đã đăng ký .

+ Tổ trưởng, BGH kiểm tra thường xuyên

7. MỤC TIÊU 7 : Thực hiện tốt qui định về soạn đề kiểm tra theo ma trận mới mà PGD đã triển khai

- Các nhiệm vụ và chỉ tiêu:

* Đối gv trong tổ:

+ Mỗi học kì, tổ trưởng kiểm tra toàn diện 01 GV

+ Nộp đề kiểm tra trước một tuần ( gồm: đề, ma trận và đáp án chi tiết)

+ Kiểm tra hồ sơ chuyên môn theo qui định của BGH.

+ 100% GV chấp hành nghiêm túc .

* Đối với học sinh: Thường xuyên kiểm tra việc học và chuẩn bị bài của học sinh.

+ Kiểm tra định kỳ: thực hiện theo qui định của bộ, có ma trận và theo chuẩn kiến thức kỹ năng.

- Biện pháp:

+ Tổ trưởng thường xuyên kiểm tra và đôn đốc Gv

+ Nôi dung kiểm tra phải bám chuẩn và chương trình giảm tải.

+ Chú ý phân loại các đối tượng học sinh.

+ Dự giờ thăm lớp giáo viên.

+ Duyệt đề kiểm tra trước khi cho học sinh làm bài.

8. MỤC TIÊU 8: xây dựng đội ngũ chuyên môn

- Đi học trên chuẩn để nâng cao trình độ chuyên môn.

- Tất cả GV trong tổ phải coi việc tự học là biện pháp chính để nâng cao trình độ chuyên môn.

9. MỤC TIÊU 9 : đánh giá xếp loại thi đua theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên.

- Hàng năm, cuối học kì: tổ chức xét thi đua đánh giá gv theo chuẩn nghề nghiệp theo qui định của bộ.

10. MỤC TIÊU 10: các hoạt động đoàn thể và công tác giáo viên chủ nhiệm

- Các nhiệm vụ và chỉ tiêu

-Tham gia tốt cuộc thi GVCN giỏi

+ Tham gia tốt các phong trào do trường và địa phương tổ chức

+ Thực hiện tốt sổ tay chủ nhiệm .

+ Thực hiện tốt tiết sinh hoạt .

+ Kết hợp giáo dục (GV bộ môn + GVCN+ Đoàn Đội )

+ Thường xuyên theo dõi HS cá biệt .

+ Chỉ tiêu : 100% các lớp chủ nhiệm xếp loại : tốt, 100% GV tham gia phong trào

- Biện pháp:

+ Thi GVCN giỏi cấp trường và dự thi GVCN giỏi cấp huyện, cấp tỉnh.

+ Tổ chức đội cán bộ lớp.

+ Thường xuyên theo dõi lớp

+ Liên hệ chặt chẽ với GVBM, PHHS

+ Tổ chức cho các em tham gia các hoạt động phong trào do trường và địa phương tổ chức.

+ Thực hiện tốt tiết HĐNGLL

IV. CÁC CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU:

- Tổ : LĐTT

- GV giỏi tỉnh: 0

-Chiến sĩ thi đua cơ sở : 2

- Lao động tiên tiến : 3

- Hoàn thành nhiệm vụ: 1

- 100% có giáo án khi lên lớp, có đồ dùng dạy học .

- Không có giờ dạy yếu, kém

- 100% GV trong tổ soạn giáo án mới theo PPCT (mới) và giảm tải có lồng ghép, bản đồ tư duy….

- Chỉ tiêu:

+ Học lực:

Giỏi: 20%  , khá: 30% , TB: 40%, Y: 10%

+ Hạnh kiểm:

Tốt: 80% , Khá :20 %,

Lên lớp thẳng :90 %

+Tỷ lệ tốt nghiệp: 95%

+Chất lượng bộ môn:

 

Môn

HKI

HKI

Cuối năm

Vật lý

70%

70%

75%

Công nghệ

70%

75%

80%

 

 

  V. KẾ HOẠCH CỤ THỂ:

 

Tháng

Nội dung công việc

Người thực hiện

Ghi chú

8/2014

- Ổn định công tác chuyên môn tổ

- Giáo viên bộ môn lên kế hoạch bộ môn mình giảng dạy .

- Thống kê chất lượng đầu năm.

- Giảng dạy chương trình tuần 1,2

- Học tập quy chế chuyên môn

- Phổ biến phương pháp soạn giảng

- Hướng dẫn học sinh cách ghi tập vở, sử dụng SGK.

-Lên kế hoạch mượn và sử dụng ĐDDH

-Sinh hoạt  tổ chuyên môn định kỳ theo quy định.

- Tiếp tục theo dõi và nắm bắt kịp thời nội dung chương trình giảm tải, dạy tích hợp , dạy lồng ghép, một số nội dung  đã quy định.Chú ý sử dụng bản đồ tư duy .

- Chuẩn bị và hoàn thành các loại HSSS theo qui định

-Lên kế hoạch thực hiện chuyên đề

-Đăng kí danh hiệu thi đua năm học 2014-2015

-Triển khai công văn hướng dẫn đánh giá, xếp loại giờ dạy bậc trung học của SGDĐT

-Triển khai công văn số 18 của PGDĐT về việc thực hiện ngân hàng đề kiểm tra cấp THCS

-Thực hiện theo chỉ đạo của PGD về công tác sinh hoạt tổ chuyên môn.

- Đăng kí thi đua .

- Phát động phong trào làm ĐDDH,viết sáng kiến kinh nghiệm.

- Kế hoạch tổ chức khảo sát đầu năm.

-Học bồi dưỡng theo kế hoạch của PGD

- Động viên các GV thường xuyên lên “trường học kết nối” để cập nhật và xem các thông tin, lấy tài liệu bồi dưỡng thường xuyên để làm.

- Động viên GV nghiên cứu mô hình VNEN để ứng dụng cho năm học sau

 

TT

GVBM

 

GVBM

GVBM

GVBM

TT

GVBM

 

TT+GVBM

TT+GVBM

 

GVBM

 

    TT+GV

TT

TT

TT

TT+ GV

TT+ GV

TT

TT

TT+GV

TT+ GV

 

9/2014

- Ổn định công tác chuyên môn tổ

-Học tập văn bản hiện hành về giáo dục đào tạo, các công văn qui định về hồ sơ văn bản hoạt động chuyên môn, học tập điều lệ trường trung học.

-Thực hiện PPCT: tổ bộ môn chủ động xây dựng tự soạn chương trình (theo chương trình khung của Bộ) phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị thể hiện tính linh hoạt, sáng tạo và khả thi

-Thực hiện giáo dục kĩ năng sống cho học sinh qua hoạt động ngoài giờ lên lớp.

-Kết hợp với địa phương vận động hs bỏ học ra lớp.

 -Triển khai đến gv trong tổ về các qui định về hồ sơ chuyên môn.

-Ký bàn giao chất lượng đầu năm.

 - Lên kế hoạch  thực hiện công tác hội giảng trường.

-Thực hiện nghiêm túc công tác soạn giảng, dự giờ thăm lớp.

- Lên lịch báo giảng kịp thời, đúng quy định.

- Phê sổ đầu bài chính xác, hạn chế việc tẩy xóa.

- Tiếp tục theo dõi và nắm bắt kịp thời nội dung chương trình giảm tải, dạy tích hợp , dạy lồng ghép, một số nội dung  đã quy định. Chú ý sử dụng bản đồ tư duy .

- GV chậm tiết có kế hoạch dạy bù kịp thời , dạy bù phải phê ký ở phần  dạy bù của sổ đầu bài.

- Lên kế hoạch  và tiến hành BD HSG các môn sinh, hóa  khối 9.

- Nộp   kế hoạch kiểm tra 15 phút và 1 tiết theo PPCT mới

- Tổ chức dạy hoạt động ngoài giờ lên lớp chủ điểm tháng 9

- Nộp đề kiểm tra làm tư liệu cho ngân hàng đề thi của trường

- Thực hiện các bài kiểm tra 15 phút và một tiết theo đúng PPCT .

- Giảng dạy chương trình tuần 3,4,5,6

-Chấm sáng kiến kinh nghiệm

- Dự giờ GV

- Kí duyệt giáo án hsss.

- Đăng kí và tham gia hội giảng cấp trường

- Hoàn thành các loại HSSS

-Sinh hoạt tổ  chuyên môn định kỳ theo quy định.

-Tổ lên kế hoạch sinh hoạt tổ, các kế hoạch  khác theo qui định.

-Lên kế hoạch mượn và sử dụng ĐDDH

- Tổ chức dạy hoạt động ngoài giờ lên lớp chủ điểm tháng 9

- Triển khai nội dung “dạy học và kiểm tra đánh giá kết quả học tập theo định hướng phát triển năng lực học sinh” ở cả ba môn.

- Tiếp tục theo dõi và nắm bắt kịp thời nội dung chương trình giảm tải, dạy tích hợp, dạy lồng ghép, một số nội dung  đã quy định.Chú ý sử dụng bản đồ tư duy .

- Động viên các GV thường xuyên lên “trường học kết nối” để cập nhật và xem các thông tin, lấy tài liệu bồi dưỡng thường xuyên để làm.

- Động viên GV nghiên cứu mô hình VNEN để ứng dụng cho năm học sau

 

 

TT

TT+GVBM

 

 

 

TT+GV

 

 

 

GVCN

 

GVCN

 

TT

 

TT+GVBM+GVCN

TT-GVBM

 

GVBM

 

GVBM

     GVBM

GVBM

 

GVBM

TT+GV

GVBM

GVCN

 

GVBM

GVBM

GVBM

TT

TT

GVBM

TT+GV

TT

GVBM

GVCN

GVBM

TT - GVBM

 

TT - GVBM

 

TT - GVBM

 

TT - GVBM

 

 

10/2014

-Tiếp tục duy trì tốt nề nếp chuyên môn.

- Hội giảng cấp trường

- Kí duyệt giáo án, HSSS

-Tham gia đầy đủ các đại hội của trường.

- Phổ biến tiêu chuẩn xếp loại, đánh giá tiết dạy

- Đánh giá tình hình giảng dạy khối 6,7,8,9

- Kiểm tra qui chế cho điểm

- Kiểm tra dụng cụ học tập của hs

- Đánh giá và rút kinh nghiệm các tiết hội giảng và sơ kết vòng 1 hội giảng.Tiếp tục hội giảng vòng 2.

- Tổ chức dạy HSG khối 9

-Sinh hoạt  tổ chuyên môn định kỳ theo quy định.

-Tăng cường việc sử dụng đồ dùng dạy học ở các tiết dạy

-Lên kế hoạch mượn và sử dụng ĐDDH

-Thực hiện giáo dục kĩ năng sống cho học sinh qua hoạt động ngoài giờ lên lớp.

- Tổ chức dạy hoạt động ngoài giờ lên lớp chủ điểm tháng 10

- Tiếp tục theo dõi và nắm bắt kịp thời nội dung chương trình giảm tải, dạy tích hợp , dạy lồng ghép, một số nội dung  đã quy định.Chú ý sử dụng bản đồ tư duy .

- Thực hiện giảng dạy từ tuần 7, 8, 9, 10

- Động viên các GV thường xuyên lên “trường học kết nối” để cập nhật và xem các thông tin, lấy tài liệu bồi dưỡng thường xuyên để làm.

- Động viên GV nghiên cứu mô hình VNEN để ứng dụng cho năm học sau

 

GVBM

TT

GVBM

TT+ GV

TT

TT

 

TT

TT

TT

TT+GV

TT+GV

GVBM

GVBM

GVCN

GVCN

GVBM

 

 

 

TT - GVBM

 

TT - GVBM

 

 

11/2014

-Tiếp tục duy trì tốt nề nếp chuyên môn.

- Thực hiện chương trình giảng dạy tuần 11 đến tuần 14

- Thực hiện chuyên đề môn Công nghệ “ Hướng nghiệp học sinh lớp 9 thông qua tiết thực hành ”

- Phát động phong trào thi đua “học tốt - dạy tốt” chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

- Tiếp tục áp dụng  chuyên đề vào giảng dạy

- Tổ chức dạy HSG khối 9

-Sinh hoạt tổ  chuyên môn định kỳ theo quy định.

-Tổ chức cho học sinh học tập qui chế đánh giá xếp loại học sinh

- Khảo sát chất lượng giữa học kì I

- Kiểm tra HSSS

- Kiểm tra việc thực hiện chấm, trả bài kiểm tra

-Lên kế hoạch mượn và sử dụng ĐDDH

-Tăng cường việc sử dụng đồ dùng dạy học ở các tiết dạy

- Tổ chức dạy HSG

-Thực hiện giáo dục kĩ năng sống cho học sinh qua hoạt động ngoài giờ lên lớp.

- Tổ chức dạy hoạt động ngoài giờ lên lớp chủ điểm tháng 11

- Tiếp tục theo dõi và nắm bắt kịp thời nội dung chương trình giảm tải, dạy tích hợp , dạy lồng ghép, một số nội dung  đã quy định.Chú ý sử dụng bản đồ tư duy .

- Động viên các GV thường xuyên lên “trường học kết nối” để cập nhật và xem các thông tin, lấy tài liệu bồi dưỡng thường xuyên để làm.

- Động viên GV nghiên cứu mô hình VNEN để ứng dụng cho năm học sau

 

GVBM

GVBM

GVBM

TT +

 GVBM

 

GVBM

TT+GV

TT+GV

 

GVCN

 

GVBM

TT

GVBM

GVBM

TT

TT+GV

 

GVCN

 

GVCN

 

TT+GV

 

 

 

TT - GVBM

 

TT - GVBM

 

 

12/2014

-Tiếp tục duy trì tốt nề nếp chuyên môn.

- Thực hiện chương trình tuần 15 đến tuần 18

-Tăng cường việc sử dụng đồ dùng dạy học ở các tiết dạy

- Tiếp tục áp dụng  chuyên đề vào giảng dạy

- Phát động thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn

- Thực hiện chuyên đề của tổ.

- Tiếp tục theo dõi và nắm bắt kịp thời nội dung chương trình giảm tải, dạy tích hợp , dạy lồng ghép, một số nội dung  đã quy định.Chú ý sử dụng bản đồ tư duy .

- Tổng kết hội giảng cấp trường

- Kí duyệt HSSS

- Lên kế hoạch ôn tập học kì I

- Kiểm tra việc chấm trả các cột điểm theo qui định

- Tiếp tục dạy HSG

- Tổ chức dạy hoạt động ngoài giờ lên lớp chủ điểm tháng 12

-Sinh hoạt  tổ chuyên môn định kỳ theo quy định.

- Tổ chức thi học kì I

- Động viên các GV thường xuyên lên “trường học kết nối” để cập nhật và xem các thông tin, lấy tài liệu bồi dưỡng thường xuyên để làm.

- Động viên GV nghiên cứu mô hình VNEN để ứng dụng cho năm học sau

 

 

GVBM

GVBM

GVBM

GVBM

TT

 

GVBM

GVBM

 

 

 

BGH+TT

TT

TT+GVBM

TT

 

TT+GV

GVCN

 

TT+GV

BGH+ TT+GVBM

 

TT - GVBM

 

TT - GVBM

 

 

01/2015

-Tiếp tục duy trì tốt nề nếp chuyên môn.

-  Thực hiện chương trình giảng dạy tuần 19 đến tuần 22

-Tăng cường việc sử dụng đồ dùng dạy học ở các tiết dạy

- Tiếp tục áp dụng  chuyên đề vào giảng dạy

- Tổ chức dạy hoạt động ngoài giờ lên lớp chủ điểm tháng 1

- Hoàn thành sổ điểm HKI

- Tổng kết sinh hoạt tổ HKI

- Hoàn thành thanh tra toàn diện cấp trường

- Kí duyệt giáo án HSSS

- Hoàn thành HSSS, học bạ học kì I

- Dạy HSG và ôn tập cho HS thi hsg huyện.

-Sinh hoạt  tổ chuyên môn định kỳ theo quy định.

- Tiếp tục theo dõi và nắm bắt kịp thời nội dung chương trình giảm tải, dạy tích hợp , dạy lồng ghép, một số nội dung  đã quy định.Chú ý sử dụng bản đồ tư duy .

- Xếp loại thi đua học kì I

- Báo cáo thống kê chất lượng học kì I

- Hoàn thành chương trình học kì I

- Vào chương trình HKII

- Nghỉ tết nguyên đán

- Động viên các GV thường xuyên lên “trường học kết nối” để cập nhật và xem các thông tin, lấy tài liệu bồi dưỡng thường xuyên để làm.

- Động viên GV nghiên cứu mô hình VNEN để ứng dụng cho năm học sau

 

GVBM

GVBM

 

GVBM

GVBM

GVCN

GVBM

GVBM

TT

TT

TT

GVBM

TT+GV

TT+GV

 

GVBM

 

 

 

TT

GVBM

GVBM

 

 

 

TT - GVBM

 

 

TT - GVBM

 

 

02/2015

- Ổn định nề nếp học tập sau tết.

- Kiểm tra việc thực hiện chương trình soạn giảng của giáo viên,

- Tăng cường giảng dạy theo hướng đổi mới phương pháp.

- Đánh giá tình hình thực hiện giảng dạy

- Phát động phong trào thi học tập chào mừng 3/2

- Kí duyệt HSSS

- Thực hiện chương trình tuần 23, 24

-Tăng cường việc sử dụng đồ dùng dạy học ở các tiết dạy

- Tổ chức dạy HSG

-Thực hiện giáo dục kĩ năng sống cho học sinh qua hoạt động ngoài giờ lên lớp.

- Tổ chức dạy hoạt động ngoài giờ lên lớp chủ điểm tháng 2

-Sinh hoạt  tổ chuyên môn định kỳ theo quy định.

- Tiếp tục theo dõi và nắm bắt kịp thời nội dung chương trình giảm tải, dạy tích hợp , dạy lồng ghép, một số nội dung  đã quy định.Chú ý sử dụng bản đồ tư duy .

- Động viên các GV thường xuyên lên “trường học kết nối” để cập nhật và xem các thông tin, lấy tài liệu bồi dưỡng thường xuyên để làm.

- Động viên GV nghiên cứu mô hình VNEN để ứng dụng cho năm học sau

 

GVBM

TT

 

GVBM

 

GVBM

TT

 

TT

GVBM

GVBM

TT+GV

GVCN

GVCN

TT+GV

GVBM

 

 

TT - GVBM

 

TT - GVBM

 

 

03 /2015

-Tiếp tục duy trì tốt nề nếp chuyên môn.

- Thực hiện giảng dạy chương trình tuần 25 đến 28

- Phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng 26/3

- Thực hiện chuyên đề của tổ.

- Kiểm tra HSSS, giáo án

- Kế hoạch ôn thi giữa học kì II

- Khảo sát chất lượng giữa học kì II

- Kiểm tra việc thực hiện chấm trả

- Tổ chức dạy HSG  dự thi cấp tỉnh.

-Thực hiện giáo dục kĩ năng sống cho học sinh qua hoạt động ngoài giờ lên lớp.

- Tổ chức dạy hoạt động ngoài giờ lên lớp chủ điểm tháng 3

-Sinh hoạt  tổ chuyên môn định kỳ theo quy định.

- Tiếp tục theo dõi và nắm bắt kịp thời nội dung chương trình giảm tải, dạy tích hợp, dạy lồng ghép, một số nội dung  đã quy định.Chú ý sử dụng bản đồ tư duy .

- Động viên các GV thường xuyên lên “trường học kết nối” để cập nhật và xem các thông tin, lấy tài liệu bồi dưỡng thường xuyên để làm.

- Động viên GV nghiên cứu mô hình VNEN để ứng dụng cho năm học sau

 

GVBM

GVBM

 

TT

 

TT+GVBM

TT

TT

GVBM

GVBM

TT+GV

GVCN

GVCN

TT+GV

GVBM

 

 

TT - GVBM

 

TT - GVBM

 

 

04/2015

-Tiếp tục duy trì tốt nề nếp chuyên môn.

- Thực hiện giảng dạy chương trình tuần 29 đến 32

- Phát động thi đua học tốt chào mừng 30/4

- Học tập chuyên đề của của trường

- Kiểm tra việc thực hiện chấm trả

- Chuẩn bị hệ thống hóa kiến thức, ôn tập thi HKII

- Tổ chức dạy HSG

-Thực hiện giáo dục kĩ năng sống cho học sinh qua hoạt động ngoài giờ lên lớp.

- Tổ chức dạy hoạt động ngoài giờ lên lớp chủ điểm tháng 4

-Sinh hoạt  tổ chuyên môn định kỳ theo quy định.

- Tiếp tục theo dõi và nắm bắt kịp thời nội dung chương trình giảm tải, dạy tích hợp , dạy lồng ghép, một số nội dung  đã quy định.Chú ý sử dụng bản đồ tư duy .

- Động viên các GV thường xuyên lên “trường học kết nối” để cập nhật và xem các thông tin, lấy tài liệu bồi dưỡng thường xuyên để làm.

- Động viên GV nghiên cứu mô hình VNEN để ứng dụng cho năm học sau

 

 

GVBM

GVBM

 

TT

GV

TT

TT+GVBM

 

TT+GV

GVCN

 

GVCN

 

TT+GV

GVBM

 

 

TT - GVBM

 

TT - GVBM

 

 

05/2015

-Tiếp tục duy trì tốt nề nếp chuyên môn.

- Thực hiện giảng dạy chương trình tuần 33 đến 35

-Tăng cường việc sử dụng đồ dùng dạy học ở các tiết dạy

- Phát động thi đua học tốt chào mừng 30/4 và 1/5

-Sinh hoạt  tổ chuyên môn định kỳ theo quy định.

- Thi học kì II  6,7,8,9

- Nộp báo cáo thống kê chất lượng

- Học tập nghiệp vụ xét hoàn thành Tốt nghiệp cho hs khối 9

 

GVMB

GVBM

 

GVBM

 

TT

 

TT+GV

 

GVBM

GVBM

GVCN

 

 

 

 

 

06/2015

- Theo kế hoạch nhà trường.

 

 

07/2015

- Theo kế hoạch nhà trường.

 

 

 

VI. NHỮNG ĐỀ XUẤT - KIẾN NGHỊ:

- Bổ sung thêm một số pin, kiềm, bóng đèn để phục vụ tốt cho việc giảng dạy.

 

Nơi nhận:

- BGH (b/c);

- Tổ viên (t/h);

- Niêm yết PHĐ

- Trang Web trường;

- Lưu: HST

TỔ TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị Ngân Trang

 

 

KÝ DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU

Có thể bạn quan tâm
Cho trẻ ăn dặm đúng cách

Bé khó ăn, háu ăn hoặc ăn uống không cân bằng (dẫn đến tình trạng thiếu, rối loạn dinh dưỡng hoặc béo phì) phần nào hình thành từ những bữa ăn đầu đời của trẻ.

TRƯỜNG THCS PHẠM HỒNG THÁI
Địa chỉ: Khu Phố Hải Sơn - TT Long Điền - Huyện Long Điền - BRVT
Điện thoại: 0643868314
Email: c2phamhongthai.longdien.brvt@moet.edu.vn