Trường THCS PHẠM HỒNG THÁI
Tao slide anh voi jQuery Cycle
Thông báo mới nhất

THÔNG BÁO CỦA HIỆU TRƯỞNG NHÀ TRƯỜNG THCS PHẠM HỒNG THÁI

- Học sinh đến trường xem danh sách lớp ngày 10/08/2018

- Tựu  trường ngày 13/08/2018; học sinh tập trung tại trường theo thời gian sau:

+ Buổi sáng : Khối 7 và khối 9

+ Buổi chiều : Khối 8 và khối 6

- Toàn thể GV- Nhân viên nhà trường  họp giao ban trường lúc 8h ngày 10/8/2018

KẾ HOẠCH: Phòng, chống tác hại của trò chơi trực tuyến có nội dung bạo lực và không lành mạnh đối với học sinh

Cập nhật lúc: 15:55:56 - 25/09/2012

Phòng, chống tác hại của trò chơi trực tuyến Có nội dung bạo lực và không lành mạnh đối với học sinh Giai đoạn 2011 - 2015

 

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN LONG ĐIỀN

TRƯỜNG THCS PHẠM HỒNG THÁI

 

Số 06 / KH-THCS PHT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Long Hải, ngày 20  tháng 09 năm 2012

 

 

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

Phòng, chống tác hại của trò chơi trực tuyến

Có nội dung bạo lực và  không lành mạnh đối với học sinh

Trong trường THCS Phạm Hồng Thái

Giai đoạn 2011 - 2015

 

Căn cứ công văn số 5041/BGDĐT-CTHSSV ngày 03/08/2012 của Bộ GDĐT về triển khai tài liệu tuyên truyền giáo dục phòng chống tác hại của  trò chơi trực tuyến đối với học sinh, sinh viên;

Thực hiện kế hoạch số 948/KH-SGDĐT ngày 29/08/2012 của Sở GD&ĐT tình Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành Kế hoạch thực hiện về phòng chống tác hại của  trò chơi trực tuyến có nội dung bạo lực và  không lành mạnh đối với học sinh, sinh viên giai đoạn 2011 – 2015;

Thực hiện kế hoạch số 420/KH.PGDĐT-HĐNG ngày 20/09/2012 của Phòng GD&ĐT huyện về Phòng, chống tác hại của trò chơi trực tuyến có nội dung bạo lực và  không lành mạnh đối với học sinh trong trường giai đoạn 2011 – 2015;

Trường THCS Phạm Hồng Thái triển khai Kế hoạch thực hiện Phòng, chống tác hại của trò chơi trực tuyến có nội dung bạo lực và  không lành mạnh đối với học sinh trong trường nhà trường giai đoạn 2011 – 2015, cụ thể như sau:

I.Mục đích, yêu cầu:

- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức cho CB-GV-HS trong nhà trường. Đẩy mạnh việc rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh để phòng, tránh tác hại của trò chơi trực tuyến có nội dung bạo lực và không lành mạnh.

- Đẩy mạnh phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, giáo dục đạo đức, lối sống lành mạnh, rèn kỹ năng sống, từng bước đẩy lùi tội phạm, tệ nạn xã hội  trong học sinh nhà trường.

- Phát hiện và ngặn chặn kịp thời những tác động xấu của trò chơi trực tuyến có nội dung bạo lực và không lành mạnh đối với học sinh. Khắc phục tình trạng học sinh sa sút đạo đức, thiếu tự tin, thiếu chuyên cần trong học tập.

- Nhà trường phối hợp cùng với các Ban, ngành đoàn thể trên đại bàn vạch ra kế hoạch và cùng hành động tuyên truyền giáo dục phòng, chống tác hại của trò chơi trực tuyến có nội dung bạo lực và  không lành mạnh đối với học sinh.

- Tổ chức các câu lạc bộ như TDTT hay xây dựng các loại hình văn hóa văn nghệ, trò chơi dân gian…để thu hút sự tham gia, tạo sân chơi giải trí lành mạnh cho học sinh.

II. Nội dung, biện pháp thực hiện:

- Lên kế hoạch phổ biến cho cán bộ, giáo viên (nhất là lực lượng nồng cốt như BTCĐ, TPT, QS, GVCN) nâng cao nhận thức và hiểu biết về tác hại trò chơi trực tuyến  có nội dung bạo lực và không lành mạnh để làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nội dung này đến toàn thể học sinh trong nhà trường.

- Phối hợp chặt chẽ với tổ chức Đoàn, Hội, Đội và các tổ chức hội đoàn thể ( Hội cựu chiến binh, hội cựu giáo chức, hội phụ nữ…) ở địa phương trong công tác giáo dục học sinh về đạo đức, nhân cách và phòng, chống không chơi trò chơi trực tuyến có nội dung bạo lực và không lành mạnh.

- Nhà trường tạo ra nhiều sân chơi giải trí lành mạnh cho các em như thành lập câu lạc bộ TDTT ( đá banh, đá cầu); văn nghệ, câu lạc bộ Toán học, tiếng Anh và các trò chơi dân gian … nhằm thu hút các em tham gia.

- Nhà trường lập tờ trình đề nghị cơ quan chức năng của địa phương rà soát, đẩy mạnh xử lý các đại lý Internet ( hiện tại gần trường học 03 điểm Internet đang hoạt động) vi phạm quy định hiện hành về tổ chức dịch vụ kinh doanh Internet trên địa bàn.

-  Nhà trường xây dựng hòm thư góp ý để các em học sinh chi ra các bạn chơi trò chơi trực tuyến có nội dung không lành mạnh, bạo lực để nhà trường kịp thời xử lý và phối hợp với CMHS để giáo dục các em.

- Phối hợp với cơ quan công an, chính quyền địa phương xử lý các vi phạm và ngăn chặn tác động xấu của trò chơi trực tuyến đối với học sinh nhà trường.

- Ngày 23/09/2012, nhà trường tổ chức buổi họp cha mẹ học sinh đầu năm. Trong buổi họp,  GVCN tuyên truyền nâng cao nhận thức đến PHHS về tác hại của trò chơi trực tuyến để làm tốt công tác phối hợp giữa nhà trường và gia đình trong việc tuyên truyền, giáo dục học sinh. Yêu cầu 100% phụ huynh học sinh ký cam kết trong việc quản lý các em chơi các trò chơi trực tuyến, hướng các em đến với các trò chơi lành mạnh đồng thời kiểm soát thời gian chơi các trò chơi trực tuyến của các em.

- GVCN, GVBM theo dõi chặt chẽ sĩ số học sinh hằng ngày, trong từng tiết học của lớp mà được BGH phân công phụ trách. Nhà trường kiên quyết không để tình trạng học sinh trốn tiết, bỏ tiết.  Nếu như phát hiện những biểu hiện bất thường  của học sinh, quản sinh, GVCN sẽ phối hợp với CMHS để cùng có biện pháp ngăn chặn, giáo dục kịp thời.

- 100% học sinh ký cam kết với nhà trường và các tổ chức đoàn thể không tham gia trò chơi này.

- CB, GV, CNV nhà trường không có các vi phạm trong nhà giáo, không liên quan đến các nội dung bạo lực và không lành mạnh do tác động của game online.

- Lồng ghép tác hại của game online vào môn GDCD, HĐNK để giúp các em có cơ sở thực tế, góp phần nâng cao nhân thức và kỹ năng sống. Từ đó, giáo dục, vận động học sinh theo phương châm “3 không”:

+ Không chơi trò chơi bạo lực;

+ Không làm ngơ khi biết bạn nghiện trò chơi trực tuyến;

+ Học sinh không làm ngơ khi biết cơ sở kinh doanh trò chơi trực tuyến cách trường học dưới 200 mét.

- Đẩy mạnh giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, nhằm giúp các em nhận thức và có kỹ năng tốt trong việc phòng, tránh những tác hại của trò chơi trực tuyến có nội dung bạo lực và không lành mạnh.

- Đưa nội dung phòng, chống tác hại của trò chơi trực tuyến có bạo lực và không lành mạnh là một trong những tiêu chí đánh giá thi đua trong đơn vị trường THCS Phạm Hồng Thái.

III. Tổ chức thực hiện:

- BGH nhà trường xây dựng kế hoạch phòng, chống tác hại của trò chơi trực tuyến có nội dung bạo lực và  không lành mạnh đối với học sinh trong nhà trường giai đoạn 2011 – 2015.

- Vào trang Web www.moet.gov.vn tải tài liệu tham khảo về phòng, chống tác hại của trò chơi trực tuyến làm tài liệu cho giáo viên tuyên truyền cho học sinh.

- Vào cuối mỗi năm học, nhà trường tổng kết, đánh giá các mặt tích cực và hạn chế của công tác phòng, chống tác hại của trò chơi trực tuyến có nội dung bạo lực và không lành mạnh của đơn vị và gửi về phòng Giáo dục trước ngày 15/05 hằng năm.

 

Trên đây là kế hoạch thực hiện Phòng, chống tác hại của trò chơi trực tuyến có nội dung bạo lực và  không lành mạnh đối với học sinh trong nhà trường giai đoạn 2011 – 2015 của trường THCS Phạm Hồng Thái, đề nghị quý thầy cô thực hiện nghiêm túc nội dung kế hoạch.

 

Nơi nhận:

- PGD (b/c);

- Đoàn thể (th/h);

- TTCM-GVCN (th/h);

- Web trường;

- Lưu: VT

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Trần Thị Cúc

 

Có thể bạn quan tâm
HỘI NGHỊ CÁN BỘ – CÔNG CHỨC – VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2017-2018 Chiều ngày 30/9/2017, trường THCS Phạm Hồng Thái long trọng tổ chức Hội nghị Cán bộ- Công chức- Viên chức năm học 2017-2018.
TRƯỜNG THCS PHẠM HỒNG THÁI
Địa chỉ: Khu Phố Hải Sơn - TT Long Điền - Huyện Long Điền - BRVT
Điện thoại: 0643868314
Email: c2phamhongthai.longdien.brvt@moet.edu.vn