Trường THCS PHẠM HỒNG THÁI
Tao slide anh voi jQuery Cycle
Thông báo mới nhất

THÔNG BÁO CỦA HIỆU TRƯỞNG NHÀ TRƯỜNG THCS PHẠM HỒNG THÁI

- Học sinh đến trường xem danh sách lớp ngày 10/08/2018

- Tựu  trường ngày 13/08/2018; học sinh tập trung tại trường theo thời gian sau:

+ Buổi sáng : Khối 7 và khối 9

+ Buổi chiều : Khối 8 và khối 6

- Toàn thể GV- Nhân viên nhà trường  họp giao ban trường lúc 8h ngày 10/8/2018

KẾ HOACH PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI ( 2016)

Cập nhật lúc: 02:36:00 - 18/04/2016

KẾ HOACH PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI ( 2016)

UBND THỊ TRẤN LONG HẢI

TRƯỜNG THCS

PHẠM HỒNG THÁI

 

Số:     /KH-THCS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Long Hải, ngày 14  tháng 4 năm 2016

 

KẾ HOẠCH PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI  NĂM 2016

 

Thực hiện sự công văn số 159/UBND-PCTT ngày 08 tháng 4 năm 2016 của UBND thị trấn Long Hải về xây dựng kế hoạch PCTT&TKCN năm 2016.

            Trường THCS Phạm Hồng Thái xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai (PCTT)  năm 2016 như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU.

   - Chủ động có kế hoạch phòng chống thiên tai nhằm đảm bảo an toàn về tính mạng cho cán bộ giáo viên, học sinh và tài sản của nhà trường.

   - Giáo dục ý thức tự giác, chấp hành kỉ luật cho cán bộ giáo viên, học sinh trong toàn trường.

   - Giáo dục ý thức PCTT, giảm nhẹ thiên tai cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và phụ huynh. Khắc phục bệnh chủ quan trong PCTT.

   - Giảm thiểu đến mức thấp nhất những thiệt hại về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học.

   - Phối hợp sự giúp đỡ, trợ sức của chính quyền địa phương, phụ huynh học sinh để thực hiện công tác PCTT  được tốt.

II. THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO

1.      Nguyễn Thế Hưng - Hiệu trưởng: Trưởng ban

2.      Nguyễn Thế Phong – Phó Hiệu trưởng: Phó ban thường trực

3.      Phó văn Hoàng – Phó Hiệu trưởng: Phó ban

4.      Nguyễn Thanh Xuân - Chủ tịch Công đoàn: Phó ban

5.      Các uỷ viên: các tổ trưởng tổ chuyên môn và tổ văn phòng, Gv chủ nhiệm

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM:

1. Trưởng ban:

   - Lập kế hoạch PCTT; lên kế hoạch điều động nhân lực cho công tác PCTT.

   - Thường xuyên theo dõi, nắm tình hình an toàn trường học và thông tin về bão lũ trên các phương tiện nghe nhìn, nắm trực tiếp chỉ đạo của ban chỉ đạo PCTT Phòng giáo dục, UBND thị trấn để kịp thời quyết định những vấn đề liên quan đến giáo viên, học sinh, tài sản.

   - Phân công trách nhiệm cho từng thành viên trong ban.

   - Giám sát việc thực hiện kế hoạch phân công của các thành viên.

   - Báo cáo Phòng giáo dục, UBND thị trấn những nội dung liên quan đến công tác PCTT.

2. Phó trưởng ban.

   - Trực tiếp chỉ đạo giáo viên về công tác PCTT, an toàn trường học:

        + Kiểm tra thường xuyên mạng lưới điện, an toàn trường học.

        + Chỉ đạo việc bảo vệ sự an toàn tài sản trường học.

        + Lập kế hoạch đưa học sinh về khi có bão lũ.

  - Cùng trưởng ban bàn bạc thống nhất đưa đến quyết định khi cần thiết.

3. Các uỷ viên

 - Các đồng chí phụ trách các phòng chức năng chịu trách nhiệm về sự an toàn các thiết bị ở bên trong khi có mưa bão, cháy nổ.

 - Các đồng chí là giáo viên chủ nhiệm chịu trách nhiệm đưa đón học sinh của lớp mình khi có mưa bão xảy ra, thường xuyên liên hệ chặt chẽ với hội phụ huynh các lớp;

 - Đồng chí đại diện hội cha mẹ học sinh phải thường xuyên liên hệ với nhà trường để nắm bắt tình hình khi có mưa bão xãy ra, chủ động thông báo cho chi hội các lớp;

   - Tất cả phải chịu sự điều động, phân công nhiệm vụ của đồng chí trưởng ban.

IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ:

1. Công tác chuẩn bị phòng chống đảm bảo an toàn khi có bão:

   - Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ: Kìm, dây thép, đinh, búa, bao cát, ni long...

   - Yêu cầu:

        + Giằng néo tất cả các cửa sổ, cửa chính các phòng học trong nhà trường.

        + Thông các đường cống tránh úng lụt.

        + Có phương án tiếp nhận dân cư ở nơi xung yếu về tránh bão.

        + Bao bọc máy tính, hồ sơ vào ni long, di chuyển đến các phòng an toàn khi cần thiết.

          2. Phương án phòng chống khi có sự cố xảy ra:

- Phân công ban phòng chống bão lũ cùng với BGH luôn thường trực 24/24 tại trường khi có bão.

 +   Khi có lũ cần chú ý:

- Chuyển toàn bộ hồ sơ giấy tờ, máy móc các phòng có nguy cơ lụt lên tầng 2 an toàn

- Khi có sự cố kịp thời ứng cứu ban đầu và báo về các ơ quan chức năng cùng sử lý.

            3. Khắc phục hậu quả:

   - Chỉ đạo học sinh toàn trường tham gia vệ sinh khuôn viên

   - Giải phóng các cành cây, lá đổ.

   - Giữ gìn vệ sinh môi trường sau lũ bão.

   - Ổn định nhanh về nề nếp học tập cho học sinh sau lũ bão.

4. Tổ chức rút kinh nghiệm.

   - Tổ chức rút kinh nghiệm về các nội dung:

         + Chuẩn bị cho công tác phòng chống.

         + Thực hiện phân công.

         + Phối hợp với chính quyền địa phương.

         + Công tác khắc phục sau sự cố.

V. ĐỐI VỚI ĐỊA PHƯƠNG

Nhà trường có trách nhiệm thông báo kịp thời với cán bộ địa phương tình hình triển khai kế hoạch phòng, chống lụt bão năm 2016. Kết hợp cùng BCĐ PCTT của địa phương :

       Tuyên truyền rộng rãi trong học sinh và quần chúng nhân dân. Xin hỗ trợ nhân lực, kinh phí để phục vụ tốt cho công tác PCTT của nhà trường

       Báo cáo cụ thể kế hoạch triển khai và tổng kết công tác này vào cuối đợt.

 

Nơi nhận:

- UBND thị trấn Long Hải (b/c);

- Phòng GDĐT huyện;

- Các  thành viên BCĐ;

- Lưu.

                                                                               

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO

Hiệu trưởng

 

 

 

Nguyễn Thế Hưng

 

Có thể bạn quan tâm
Cho trẻ ăn dặm đúng cách

Bé khó ăn, háu ăn hoặc ăn uống không cân bằng (dẫn đến tình trạng thiếu, rối loạn dinh dưỡng hoặc béo phì) phần nào hình thành từ những bữa ăn đầu đời của trẻ.

TRƯỜNG THCS PHẠM HỒNG THÁI
Địa chỉ: Khu Phố Hải Sơn - TT Long Điền - Huyện Long Điền - BRVT
Điện thoại: 0643868314
Email: c2phamhongthai.longdien.brvt@moet.edu.vn