Trường THCS PHẠM HỒNG THÁI
Tao slide anh voi jQuery Cycle
Thông báo mới nhất

THÔNG BÁO CỦA HIỆU TRƯỞNG NHÀ TRƯỜNG THCS PHẠM HỒNG THÁI

- Học sinh đến trường xem danh sách lớp ngày 10/08/2018

- Tựu  trường ngày 13/08/2018; học sinh tập trung tại trường theo thời gian sau:

+ Buổi sáng : Khối 7 và khối 9

+ Buổi chiều : Khối 8 và khối 6

- Toàn thể GV- Nhân viên nhà trường  họp giao ban trường lúc 8h ngày 10/8/2018

KẾ HOẠCH TỔ NGOẠI NGỮ - NĂM HỌC 2012 - 2013

Cập nhật lúc: 16:49:43 - 22/09/2012

KẾ HOẠCH TỔ NGOẠI NGỮ - NĂM HỌC 2012 - 2013

 

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN LONG ĐIỀN

TRƯỜNG THCS PHẠM HỒNG THÁI

 

Số 01 / KH – TỔ ANH VĂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 
 
 

 


              Long Hải, ngày 25 tháng 08 năm 2012

 

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG

TỔ ANH VĂN

NĂM HỌC 2012 - 2013

 

 

- Thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2012 - 2013 của Phòng GD- ĐT huyện Long Điền;

- Thực hiện kế hoạch năm học 2012 - 2013 của trường THCS Phạm Hồng Thái;

- Thực hiện công văn số 392/PGDĐT – GDTrH về công tác sinh hoạt chuyên môn;

- Tổ Anh văn xây dựng kế hoạch hoạt động năm học 2012 - 2013 như sau:

 

I.ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CỦA TỔ:

1. Cơ sở vật chất:

- Cơ sở vật chất nhà trường đã cũ, xuống cấp rất nhiều, chỉ có một phòng máy chiếu.

- Tranh ảnh tạm đủ phục vụ cho công tác giảng dạy.

- Máy Cassette của nhà trường đã cũ, hỏng, không thể sử dụng được.

- Một số GV tự trang bị máy MP3, loa để phục vụ công tác giảng dạy.

2. Số lớp, số học sinh, số giáo viên trong tổ:

- Tổng số lớp: 33 / 1040 – 458 nữ

+ Khối 6: 11/ 380  - 147 nữ

+ Khối 7: 9/ 271 – 141 nữ

+ Khối 8: 7/ 207  - 105 nữ

+ Khối 9: 6/ 182 – 65 nữ

- Số giáo viên trong tổ: 07/05 nữ.

 

STT

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

TRÌNH ĐỘ

NĂM VÀO NGÀNH

DẠY LỚP

1

Nguyễn Thị Mai Tuyết

1978

ĐHSP

1999

9A, 9B, 9E

2

Phan Thị Châu

1966

ĐHSP

1991

6B, 6G, 8B, 8C, 8D, 8H

3

Trần Trung Hiếu

1978

ĐHSP

2000

9C, 9D, 9G, 8A, 8E

4

Lương Thị Diễm Chi

1969

CĐSP

1994

6C, 6D, 7B, 7E

5

Lê Thị Xuân Nương

1978

ĐHSP

2001

6I, 6K, 7G, 7H, 7I, 7K

6

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

1985

CĐSP

2007

6A, 6H, 6L, 6M, 8G

7

Trần Văn Long

1980

ĐHSP

2008

6E, 7A, 7C, 7D

 

3. Thuận lợi:

-  Tổ có 7 giáo viên, 100% giáo viên được đào tạo chính qui đạt chuẩn và trên chuẩn, tích cực trong hoạt động chuyên môn, có ý thức học hỏi, tinh thần cầu tiến, rèn luyện để nâng cao tay nghề.

- Được sự quan tâm của BGH nhà trường.

- Đầu năm học, BGH gởi mẫu đề xuất để tổ đề xuất mua sắm trang thiết bị phục vụ cho công tác giảng dạy trong năm học 2012 – 2013.

- Giáo viên trong tổ rất nhiệt tình trong công tác giảng dạy.

4. Khó khăn:

-         Về phía giáo viên:

+ Chương trình SGK còn khá dàn trãi, đặc biệt là ở khối 8, 9 nên một số giáo viên còn lúng túng trong giảng dạy như chưa nêu bật trọng tâm, bài dạy còn lang man. Bên cạnh đó, học sinh trường ở vùng nông thôn nên điều kiện rèn luyện ngoại ngữ trong thực tế không nhiều: do điều kiện kinh tế khó khăn, đa số các em còn phải phụ giúp công việc của gia đình nên thời gian dành cho học tập cũng rất hạn chế.

+ Một số  giáo viên trong tổ ở xa trường đến công tác giảng dạy, còn gặp khó khăn trong việc đi lại.

+ Tổng thu nhập hàng tháng của giáo viên còn thấp, cuộc sống riêng còn nhiều khó khăn về kinh tế. Do đó yêu cầu phát huy cao năng lực giảng dạy còn hạn chế.

-         Về phía học sinh:

+ Kiến thức nền của đa số học sinh còn yêu, ý thức học tập của các em chưa cao, chưa tích cực soạn bài, làm bài trước khi đến lớp.

+ Địa bàn ngư nghiệp khá phức tạp, lại bị ảnh hưởng nề nếp, sinh hoạt của gia đình, còn ham chơi. Do đó biểu hiện hành vi thói quen đạo đức còn nhiều hạn chế. Vì vậy việc giáo dục học tập lẫn đạo đức của học sinh còn gặp  nhiều  khó khăn.

-         Phụ huynh học sinh:

+ Do hoàn cảnh kinh tế còn khó khăn nên sự quan tâm và đầu tư của phụ huynh cho con, em mình còn nhiều hạn chế. Bên cạnh đó, hiện nay, trên địa bàn của xã xuất hiện nhiều loại hình giải trí khá lôi cuốn học sinh nhưng có nhiều tác động tiêu cực dễ làm học sinh nghiện chơi và dẫn đến bỏ bê việc học.

+ Dân cư tạm trú hơn ½ tổng số dân địa phương, đời sống kinh tế còn nhiều khó khăn , do đó phần lớn phụ huynh phó mặc việc giáo dục cho nhà trường. Gia đình chưa thật sự  nhắc nhở, động viên, tạo điều kiện tốt cho con em học tập tốt ở nhà. Mối liên hệ giữa nhà trường và CMHS chưa chặt chẽ, phụ huynh chưa quan tâm đúng mức việc học của con em.

II. CÁC MỤC TIÊU NĂM HỌC 2012-2013:

- Mục tiêu 1: Thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Mục tiêu 2: Thực hiện đầy đủ qui chế chuyên môn.

- Mục tiêu 3: Đổi mới phương pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và  chất lượng học tập của học sinh .

- Mục tiêu 4: Phát huy việc sử dụng đồ dùng dạy học và áp dụng CNTT vào giảng dạy

- Mục tiêu 5: Thực hiện các nội dung lồng ghép và chương trình giảm tải

- Mục tiêu 6: Bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém

- Mục tiêu 7: Thực hiện tốt qui định về soạn đề kiểm tra theo ma trận mà PGD đã triển khai.

- Mục tiêu 8:  Xây dựng đội ngũ chuyên môn

- Mục tiêu 9: Đánh giá xếp loại thi đua theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên .

- Mục tiêu 10: Giáo viên tham gia tốt các hoạt động đoàn thể và làm tốt công tác giáo viên chủ nhiệm.

III. CÁC NHIỆM VỤ – CHỈ TIÊU VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:

1. MỤC TIÊU 1: Thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Các nhiệm vụ và chỉ tiêu:

+ Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức , tự học và sáng tạo.

+ Phấn đấu 100% GV trong tổ thực hiện tốt cuộc vận động.

- Biện Pháp:

+ Mỗi GV phải tự học và sáng tạo, nâng cao tay nghề, là một tấm gương cho học sinh noi theo.

+ Thực hiện tốt chính sách pháp luật của nhà nước.

+ Yêu thương, công bằng với  học sinh, tận tâm với nghề

2. MỤC TIÊU 2: Thực hiện đầy đủ qui chế chuyên môn.

- Các nhiệm vụ và chỉ tiêu:

+ Thực hiện đầy đủ qui chế chuyên môn, đảm bảo dạy đúng đủ theo chương trình của Bộ GD- ĐT, thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của BGH và PGD

+ Thực hiện đủ các loại hồ sơ theo qui định.

+ 100% GV trong tổ phải chấp hành

- Biện pháp

+ Tất cả GV trong tổ phải thực hiện đầy đủ các loại hồ sơ sổ sách chuyên môn theo qui định.

+ Soạn giảng đúng PPCT mới, có giảm tải,  có lồng ghép.

+ Không tự ý cắt xén chương trình.

+ Thực hiện ghi chép đầy đủ các lọai HSSS theo qui định.

3. MỤC TIÊU 3: Đổi mới phương pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và chất lượng học tập của  học sinh.

- Các nhiệm vụ và chỉ tiêu:

+ Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học và coi đây là một nhiệm vụ trọng tâm.

+ 100% GV trong tổ thực hiện tốt việc đổi mới PPDH theo hướng tích cực lấy học sinh làm trung tâm.

- Biện Pháp:

* Khâu sọan bài:

+ Phải tinh gọn và có tính hệ thống

+ Mỗi giáo viên phải định hình phương pháp triển khai bài giảng : xác định trọng tâm, thiết kế hệ thống ý, các hoạt động của thầy và trò.

+  Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy.

* Khâu lên lớp:

+ Phải đạt mục tiêu : giúp Hs nắm được kiến thức cơ bản.

+ Vận dụng các phương pháp dạy học ( chú trọng các phương pháp phát huy tính tích cực của học sinh)

+ Phát huy tính tích cực của học sinh

+ Hạn chế việc đọc chép.

+ GV tránh làm việc quá nhiều

+ Rèn luyện kỹ năng cho học sinh.

* Khâu hướng dẫn học sinh chuẩn bị bài :

+ Hướng dẫn học sinh soạn bài và làm bài tập

+ Hướng dẫn học sinh tiếp cận với nguồn tài liệu từ thư viện, mạng internet.

4. MỤC TIÊU 4: Phát huy việc sử dụng đồ dùng dạy học, áp dụng CNTT, bản đồ tư duy vào giảng dạy:

- Các nhiệm vụ và chỉ tiêu:

+ Thực hiện tốt việc sử dụng ĐDDH sẵn có của trường.

+ Tích cực sử dụng ĐDDH nhằm đổi mới PPDH nâng cao chất lượng dạy học của GV và chất lượng học tập của học sinh.

+ Chỉ tiêu: 100% GV trong tổ bắt buộc phải sử dụng ĐDDH khi lên lớp.

+ Tham gia các tiết HG có sử dụng CNTT

- Biện pháp:

+ GV đăng ký ĐDDH và tiết dạy máy trước cho phòng thiết bị nhà trường.

+ Cam kết sử dụng thiết bị dạy học khi lên lớp

+ Rèn luyện kỹ năng cho học sinh.

+ Tổ trưởng thường xuyên theo dõi việc thực hiện của GV trong tổ.

5. MỤC TIÊU 5:Thực hiện nội dung lồng ghép và chương trình giảm tải.

- Các nhiệm vụ và chỉ tiêu :

+ Thực hiện đầy đủ các tiết có lồng ghép

+ Soạn giáo án mới theo nội dung giảm tải và nội dung PPCT mới

- Biện pháp :

+ 100% gv thực hiện tốt các yêu cầu trên

+ Tổ trưởng theo dõi và kiểm tra theo định kỳ

6. MỤC TIÊU 6 : Bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo hs yếu kém

- Các nhiệm vụ và chỉ tiêu:

+ Tổ chịu trách nhiệm bồi dưỡng học sinh giỏi môn tiếng  Anh thi cấp huyện và tỉnh.

+ Tổ chức phụ đạo cho học sinh yếu, kém.

+ Rèn luyện để hs có kiến thức căn bản

- Chỉ tiêu:

+ Thi qua mạng internet: giỏi huyện 30 hs (cả 4 khối lớp); giỏi tỉnh 15 hs (cả 4 khối lớp).

+ Về hs giỏi văn hóa: Học sinh giỏi huyện : 2 ( Hs lớp 8)

+ Học sinh giỏi tỉnh : 0

+ Về hs yếu kém :100% nắm được các kiến thức căn bản

- Biện pháp:

+ GV tham gia bồi dưỡng : lựa chọn học sinh đăng ký dự thi, lên kế hoạch bồi dưỡng

+ Soạn giáo án cụ thể khi bồi dưỡng , phụ đạo cho học sinh.

+ Thực hiện đúng lịch dạy đã đăng ký .

+ Tổ trưởng, BGH kiểm tra thường xuyên

7. MỤC TIÊU 7 : Thực hiện tốt qui định về soạn đề kiểm tra theo ma trận mới mà PGD đã triển khai

- Các nhiệm vụ và chỉ tiêu:

* Đối với gv trong tổ:

+ Mỗi học kì, tổ trưởng kiểm tra toàn diện 01 GV

+ Nộp đề trước một tuần,( gồm: đề và ma trận và đáp án chi tiết)

+ Kiểm tra hồ sơ chuyên môn theo qui định của BGH.

+ 100% GV chấp hành nghiêm túc .

* Đối với học sinh: Thường xuyên kiểm tra việc học và chuẩn bị bài của học sinh.

+ Kiểm tra định kỳ: thực hiện theo qui định của bộ: có ma trận và theo chuẩn kiến thức kỹ năng.

- Biện pháp:

+ Tổ trưởng thường xuyên kiểm tra và đôn đốc Gv

+ Nôi dung kiểm tra phải bám chuẩn.

+ Chú ý các đối tượng học sinh.

+ Dự giờ thăm lớp gv đột xuất.

+ Duyệt đề kiểm tra trước khi cho học sinh làm bài.

8. MỤC TIÊU 8: xây dựng đội ngũ chuyên môn

- Đi học trên chuẩn để nâng cao trình độ chuyên môn;

- Tất cả GV trong tổ phải coi tự học là biện pháp chính để nâng cao trình độ chuyên môn.

9. MỤC TIÊU 9 : đánh giá xếp loại thi đua theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên.

- Hàng năm, cuối học kì: tổ chức xét thi đua đánh giá gv theo chuẩn nghề nghiệp theo qui định của bộ.

10. MỤC TIÊU 10: các hoạt động đoàn thể và công tác giáo viên chủ nhiệm

- Các nhiệm vụ và chỉ tiêu

+ Tham gia tốt các phong trào do trường và địa phương tổ chức

+ Thực hiện tốt sổ tay chủ nhiệm .

+ Thực hiện tốt tiết sinh hoạt .

+ Kết hợp giáo dục (GV bộ môn + GVCN+ Đoàn Đội )

+ Thường xuyên theo dõi HS cá biệt .

+ Chỉ tiêu : 100% các lớp chủ nhiệm xếp loại : tốt, 100% GV tham gia phong trào

- Biện pháp:

+ Tổ chức đội cán bộ lớp.

+ Thường xuyên theo dõi lớp

+ Liên hệ chặt chẽ với GVBM, PHHS

+ Tổ chức cho các em tham gia các hoạt động phong trào do trường và địa phương tổ chức.

+ Thực hiện tốt tiết HĐNGLL

IV. CÁC CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU:

- Tổ : LĐTT

- GV giỏi tỉnh: 0

- GV giỏi cơ sở : 2

- Lao động tiên tiến : 5

- Hoàn thành nhiệm vụ: 0

- 100% có giáo án khi lên lớp, có giáo cụ mimh hoạ.

- Không có giờ dạy yếu, kém

- 100% GV trong tổ soạn giáo án mới theo PPCT (mới) và giảm tải có lồng ghép, bản đồ tư duy.

- Chỉ tiêu:

+ Học lực:

Giỏi: 10%  , khá: 30% , TB: 40%, Y: 20%,

+ Hạnh kiểm:

Tốt:55% , Khá :43%, Tb:2%

+Lên lớp thẳng :85%

+Tỷ lệ tốt nghiệp: 95%

+Chất lượng bộ môn:

 

Khối

Giữa HKI

HKI

Giữa HKII

Cuối năm

6

50%

55%

57%

57%

7

50%

50%

55%

55%

8

50%

55%

57%

60%

9

50%

55%

57%

60%

 

     Kết quả Bộ môn tiếng Anh: 60% TB trở lên

 

V. KẾ HOẠCH CỤ THỂ:

 

Tháng

Nội dung công việc

Người thực hiện

Ghi chú

8/2012

- Ổn định công tác chuyên môn tổ

- Giáo viên bộ môn lên kế hoạch bộ môn mình giảng dạy .

- Kế hoạch tổ chức khảo sát đầu năm.

- Thống kê chất lượng đầu năm.

- Giảng dạy chương trình tuần 1,2

- Học tập quy chế chuyên môn

- Phổ biến phương pháp soạn giảng

- Hướng dẫn học sinh cách ghi tập vở, sử dụng SGK.

TT

GVBM

BGH

GVBM

GVBM

GVBM

GVBM

 

GVBM

 

 

9/2012

- Ổn định công tác chuyên môn tổ

- Giáo viên bộ môn lên kế hoạch bộ môn mình giảng dạy .

- Thống kê chất lượng đầu năm.

- Giảng dạy chương trình tuần 3,4,5,6

- Học tập quy chế chuyên môn

- Đăng kí thi đua .

- Dự giờ GV

- Kí duyệt giáo án hsss.

- Đăng kí và tham gia hội giảng cấp trường

- Hoàn thành các loại HSSS

- Thảo luận chuyên đề tổ, huyện.

TT

GVBM

 

GVBM

GVBM

TT+GVBM

TT

TT-GVBM

TT

GVBM

GVBM

TT - GVBM

 

10/2012

- Thực hiện giảng dạy chương trình tuần 7,8,9,10 – Kiểm tra 1 tiết đề chung.

- Dạy minh hoạ chuyên đề

- Hội giảng cấp trường

- Thực hiện chuyên đề” Phát huy hiệu quả việc áp dụng CNTT trong giảng dạy”

- Kí duyệt giáo án, HSSS

- Phổ biến tiêu chuẩn xếp loại, đánh giá tiết dạy

- Đăng ký tên đề tài SKKN

- Phát động phong trào làm ĐDDH,viết sáng kiến kinh nghiệm.

- Đánh giá tình hình giảng dạy khối 6,7,8,9

- Kiểm tra qui chế cho điểm

- Kiểm tra dụng cụ học tập của hs

- Đánh giá và rút kinh nghiệm các tiết hội giảng

- Kiểm tra GV nộp đề.

TT - GVBM

 

GVBM

CẢ TỔ

 

TT

TT

TT+GVBM

TT

 

TT

TT

GVBM

 

BGH+TT

TT

 

11/2012

- Thực hiện chương trình giảng dạy tuần 10 đến tuần 13. Kiểm tra 1 tiết đề chung.

- Phát động phong trào thi đua “học tốt dạy tốt” chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

- Dạy chuyên đề

- Khảo sát chất lượng giữa học kì I

- Kiểm tra HSSS

- Kiểm tra việc thực hiện chấm, trả bài kiểm tra.

GVBM

 

TT

 

GVBM

GVBM

TT

TT

 

12/2012

- Thực hiện chương trình tuần 15 đến tuần 18

- Phát động thi đua lập thành tích chào mừng 3 ngày lễ lớn

- Thực hiện chuyên đề của tổ.

- Tổng kết hội giảng cấp trường

- Kí duyệt HSSS

- Lên kế hoạch ôn tập học kì I

- Kiểm tra việc chấm trả các cột điểm theo qui định

- Tổ chức thi học kì I – Sơ kết HKI

- Hoàn thành sổ điểm HKI

- Tổng kết sinh hoạt tổ HKI

- Báo cáo thống kê chất lượng học kì I

- Hoàn thành chương trình học kì I

 

GVBM

TT

 

GVBM

BGH+TT

TT

TT+GVBM

TT

 

BGH+TT

 

01/2013

-  Thực hiện chương trình giảng dạy tuần 20 đến tuần 23

- Hoàn thành thanh tra toàn diện cấp trường

- Kí duyệt giáo án HSSS

- Hoàn thành HSSS, học bạ học kì I

- Xếp loại thi đua học kì I

- Nghỉ Tết Nguyên Đán

GVBM

 

GVBM

TT

TT - GVBM

TT

 

 

02/2013

- Ổn định nề nếp học tập trước và sau tết.

- Kiểm tra việc thực hiện chương trình soạn giảng của giáo viên,

- Tăng cường giảng dạy theo hướng đổi mới phương pháp.

- Đánh giá tình hình thực hiện giảng dạy

- Phát động phong trào thi đua học tập chào mừng 3/2

- Thực hiện chuyên đề của tổ

- Kí duyệt HSSS

- Thực hiện chương trình tuần 24, 25

GVBM

TT

 

GVBM

 

GVBM

GVBM

 

TT

 

03 /2013

- Thực hiện giảng dạy chương trình tuần 26 đến 29

- Phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng 26/3

- Thực hiện chuyên đề của tổ.

- Kiểm tra HSSS, giáo án

- Kế hoạch ôn thi giữa học kì II

- Khảo sát chất lượng giữa học kì II

- Kiểm tra việc thực hiện chấm trả

GVBM

TT

TT+GVBM

GVBM

TT

GVBM

GVBM

BGH - TT

 

04/2013

- Thực hiện giảng dạy chương trình tuần 30 đến 33

- Phát động thi đua học tốt chào mừng 30/4

- Học tập chuyên đề của của trường

- Kiểm tra việc thực hiện chấm trả

- Chuẩn bị hệ thống hóa kiến thức , ôn tập thi HKII

GVBM

TT

TT

GVBM

TT+GVBM

 

05/2013

- Thực hiện giảng dạy chương trình tuần 34 đến 35

- Thi học kì II  6,7,8,9

- Nộp báo cáo thống kê chất lượng

- Tổng kết HKII và CN.

GVBM

 

GVBM

GVBM

TT - GVBM

 

 

 

06/2013

- Theo kế hoạch nhà trường.

 

 

07/2013

- Theo kế hoạch nhà trường.

 

 

 

VI. NHỮNG ĐỀ XUẤT - KIẾN NGHỊ:

- Bổ sung ĐDDH ( Đĩa CD,  máy Cassette, Mp3, tranh)

 

 

Nơi nhận:

- BGH (b/c);

- Tổ viên (t/h);

- Niêm yết PHĐ

- Trang Web trường;

- Lưu: HST

TỔ TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị Mai Tuyết

 

 

 

TRƯỜNG THCS PHẠM HỒNG THÁI
Địa chỉ: Khu Phố Hải Sơn - TT Long Điền - Huyện Long Điền - BRVT
Điện thoại: 0643868314
Email: c2phamhongthai.longdien.brvt@moet.edu.vn