Trường THCS PHẠM HỒNG THÁI
Tao slide anh voi jQuery Cycle
Thông báo mới nhất

THÔNG BÁO CỦA HIỆU TRƯỞNG NHÀ TRƯỜNG THCS PHẠM HỒNG THÁI

- Học sinh đến trường xem danh sách lớp ngày 10/08/2018

- Tựu  trường ngày 13/08/2018; học sinh tập trung tại trường theo thời gian sau:

+ Buổi sáng : Khối 7 và khối 9

+ Buổi chiều : Khối 8 và khối 6

- Toàn thể GV- Nhân viên nhà trường  họp giao ban trường lúc 8h ngày 10/8/2018

KE HOẠCH TỔ NGỮ VĂN( NH 2015-2016

Cập nhật lúc: 02:40:05 - 03/12/2015

KE HOẠCH TỔ NGỮ VĂN( NH 2015-2016

 

TRƯỜNG THCS PHẠM HỒNG THÁI            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỔ: NGỮ VĂN                                                                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                   ------------------------------------------------------------

 

KẾ HOẠCH

HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC 2015 - 2016

 

-         Căn cứ vào hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2014-2016 của Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện Long Điền.

-         Căn cứ kế hoạch năm học 2015- 2016 của trường THCS Phạm Hồng Thái.

-         Tổ Ngữ Văn xây dựng kế hoạch hoạt động năm học 2015-2016 như sau:

 

I/ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

1.      Thuận lợi:

  - Năm học 2015-2016, tổ Ngữ Văn có 9 thành viên (9 nữ,1 hộ sản).

        - Tập thể tổ có tinh thần đoàn kết cao, luôn giúp đỡ lẫn nhau để làm tốt công tác chuyên môn; các thành viên trong tổ có tinh thần tự học rất cao luôn trao dồi kiến thức và cập nhật thông tin để nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao chất lượng giảng dạy.

        - Giáo viên có lòng yêu nghề, mến trẻ, nhiệt tình hăng hái trong công tác.

        - Nhìn chung, các giáo viên đều khá trẻ, chuyên môn vững, có thâm niên cao, do đó các giáo viên đều có nhiệt tình trong công tác giảng dạy luôn hoàn thành công tác được giao.

          Ở năm học này, được phân công giảng dạy đảm bảo đủ số tiết dạy qui định.

       - Sự quan tâm của BGH giúp tổ hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học.

       - Các tổ chuyên môn đoàn kết cùng phối hợp trong công tác giảng dạy.

       - Đa số các em học sinh ngoan, lễ phép, có nề nếp, đặc biệt có sự phấn đấu trong học tập và ý thức rèn luyện đạo đức.           

2.   Khó khăn:

      - Đa số các thành viên đều là nữ, có gia đình, nhà xa nên đôi lúc còn hạn chế về thời gian.

      - Dụng cụ giảng dạy chỉ tương đối với yêu cầu của phương pháp đổi dạy học, phần tranh ảnh để phục vụ minh họa cho bài giảng ở các khối lớp còn hạn chế.

      - Trường  thuộc địa bàn nông thôn. Cha mẹ các em đa số làm nghề biển, hoặc làm thuê, làm mướn, hoàn cảnh  rất khó khăn, cha mẹ li hôn, có nhiều hộ nghèo, kinh tế không ổn định nên các lớp  khó giữ vững sĩ số; một số phụ huynh ít quan tâm đến việc học con em , giao phó việc học cho nhà trường nên HS học yếu nhiều.

II. CÁC MỤC TIÊU NĂM HỌC 2015- 2016:

        Mục tiêu  1:  Nâng cao  trình độ chuyên môn nghiệp vụ của GV trong tổ.

        Mục tiêu  2:  Thực hiện giảng dạy theo chương trình chuẩn do bộ GD& ĐT qui định.

        Mục tiêu  3:  Đổi mới phương pháp giảng dạy; đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập theo định hướng phát triển năng lực cho HS nhằm nâng cao chất lượng dạy và học.

        Mục tiêu  4: Tổ chức các hoạt động ngoại khóa - Bồi dưỡng HS giỏi, phụ đạo HS yếu kém.

        Mục tiêu  5:  Công tác tự bồi dưỡng qua việc nghiên cứu tài liệu, làm các bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên, học tập chuyên đề, viết sáng kiến kinh nghiệm, thiết kế và sử dụng đồ dùng dạy học.

        Mục tiêu  6:  Các hoạt động đoàn thể, công tác giáo viên chủ nhiệm.

    Mục tiêu  7:  Đánh giá xếp loại thi đua.

III. CÁC NHIỆM VỤ - CHỈ TIÊU VÀ CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:

        Mục tiêu 1 :  Nâng cao  trình độ chuyên môn nghiệp vụ của GV trong tổ.

          * Các nhiệm vụ và chỉ tiêu:

           a. Nhiệm vụ 1: Tăng cường hoạt động dự giờ và rút kinh nghiệm về thực hiện giờ lên lớp.

            * Chỉ tiêu: 100% gv đạt đủ số giờ dự quy định, trong đó ít nhất mỗi thành viên có 1 lần đi dự giờ của GV dạy chuyên đề của trường bạn.

         b. Nhiệm vụ 2:   Đẩy mạnh hoạt động thực tập DH theo các chuyên đề áp dụng cái mới, giải quyết những hạn chế, yếu kém về chuyên môn, nghiệp vụ.

          * Chỉ tiêu:   Mỗi HK, tổ chức 1 lần dạy & dự giờ chuyên đề.

                             100% các thành viên đều tham gia.

        c. Nhiệm vụ 3: Tích cực đăng ký và phấn đấu đạt tổ LĐTT.

          * Chỉ tiêu:  năm học 2015-2016 , 100% GV đạt LĐTT .

          *Các biện pháp thực hiện:

      - Tổ CM lên kế hoạch các hoạt động.

      - TCM cải tiến cách tiến hành các giờ dạy thực hiện chuyên đề trên cơ sở chú trọng cả 3 khâu: cải tiến chất lượng bài soạn, cải tiến chất lượng giờ lên lớp, cải tiến các đánh giá CL giờ học.

      - Tổ thống nhất các tiêu chuẩn đánh giá giờ dạy.

      - Tham gia đầy đủ và tích cực các hội nghị chuyên môn do huyện tổ chức.

      - Tạo điều kiện thuận lợi để GV đi học nâng cao trình độ, đi dự giờ hoặc phấn đấu GVG.

       - Mỗi GV coi việc học hỏi, dự giờ đồng nghiệp trong và ngoài trường để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ thành nhiệm vụ tự giác.

          Mục tiêu  2:  Thực hiện giảng dạy theo chương trình chuẩn do bộ GD& ĐT qui định.

     *Nhiệm vụ : GV cần nắm vững chương trình giảng dạy theo chuẩn KT, KN của môn học.

      *Chỉ tiêu:   100% GV thực hiện giảng dạy bám sát CKT,CKN

          *Các biện pháp thực hiện:

           -Thực hiện giảng dạy cần bám sát chương trình, giúp HS nắm chắc những kiến thức cơ bản nhất theo chuẩn kiến thức, rèn luyện kĩ năng làm bài, bảo đảm cho HS đạt kết quả tốt trong kiểm tra, thi cử.

          - Giáo án soạn phải bám vào CKT,CKN. Giáo án phải đạt yêu cầu về nội dung, đảm bảo chất lượng, đảm bảo qui chế chuyên môn. Đối với giáo án được duyệt cần phải có giáo án bổ sung các tiết luyện tập, tiết kiểm tra, tiết trả bài viết hoặc các bài có nội dung khó.

         -  Thực hiện đúng, đủ theo PPCT đã phê duyệt và chương trình giảm tải mà Bộ, Sở GD đã ban hành.

             -  Thực hiện đúng quy chế đánh giá, xếp loại HS theo TT58.

             -  Đảm bảo đủ số lần kiểm tra theo quy định.

       Mục tiêu  3:  Đổi mới phương pháp giảng dạy; đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập theo định hướng phát triển năng lực cho HS nhằm nâng cao chất lượng dạy và học.

      * Các nhiệm vụ và chỉ tiêu:

      a. Nhiệm vụ 1: Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học và coi đây là nghiệm vụ trọng tâm.

        * Chỉ tiêu: -100 % giáo viên lên lớp phải có giáo án phải có sự đầu tư, đổi mới phương pháp giảng dạy. Nội dung kiến thức phải, đúng, đủ, tinh gọn. Giáo án phải đạt chất lượng khá tốt.

       b. Nhiệm vụ 2: Đổi mới phương pháp dạy học qua việc vận dụng kĩ thuật dạy học có hiệu quả bằng kĩ thuật bản đồ tư duy. Ứng dụng CNTT, trình chiếu trong dạy học .Trong đổi mới phương pháp dạy học cần phải kết hợp hài hòa giữa tính hiện đại và tính truyền thống, chú ý các thao tác gắn với việc trình bày kiến thức.

        * Chỉ tiêu:  100% Gv  thực hiện đổi mới phương pháp dạy học.

         c. Nhiệm vụ 3: Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học có lồng ghép, tích hợp: GDMT, GDDS, GDPL, ATGT, phòng chống các tệ nạn xã hội, bạo lực học đường, GD tiết kiệm năng lượng và chú ý GD kĩ năng sống cho HS qua bài giảng; lồng ghép các vấn đề thực tiễn cuộc sống xã hội, vấn đề thời sự chính trị cho phù hợp với nội dung bài học.

        * Chỉ tiêu:  100% GV tham gia dạy học có lồng ghép.

      d. Nhiệm vụ 4: Đổi mới cách kiểm tra đánh giá nâng cao chất lượng dạy và học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng; đồng thời Kt, đánh giá kết quả học tập theo định hướng phát triển năng lực HS.

       * Chỉ tiêu:  100% GV ra đề KT theo qui định, theo ma trận của việc đổi mới.

                      HS làm bài đạt yêu cầu 90% , lên lớp : 85 %

                      HS đủ chuẩn xét tốt nghiệp:  95 %

        * Các biện pháp thực hiện:

     .Về đổi mới phương pháp dạy học:

    - Thực hiện các qui định và qui chế chuyên môn ( hồ sơ, giáo án) bảo đảm dạy đúng, dạy đủ theo PPCT đã phê duyệt và chương trình giảm tải mà Bộ, Sở GD đã ban hành

        - Vận dụng kết hợp các phương pháp dạy học một cách thích hợp và có hiệu quả để phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của HS, bồi dưỡng cách tự học; rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, vào làm bài tập, làm bài kiểm tra và tác động tích cực đến tình cảm, đem lại niềm vui hứng thú học tập cho học sinh; yêu cầu HS làm việc nhiều hơn( đọc SGK, trả lời câu hỏi của GV, thảo luận nhóm khi cần thiết); đa dạng hóa, phối hợp linh hoạt các hình thức tổ chức dạy học,  hạn chế việc đọc – chép, nhìn – chép, GV tránh viết quá nhiều trên bảng; rèn kĩ năng diễn đạt cho HS cả dạng nói và dạng viết; trong các tiết ôn tập phải chú ý rèn luyện hành văn; chấm trả bài kĩ càng hơn; hướng dẫn Hs soạn bài và tìm nguồn tư liệu học tập từ thư viện, từ mạng internet.

       - Khi lồng ghép cần chú ý các vấn đề thực tiễn cuộc sống xã hội, vấn đề thời sự chính trị cho phù hợp với nội dung bài học. Ngoài ra cần tích hợp theo liên môn, theo chủ đề.

    - Giảng dạy cần chú trọng yêu cầu giáo dục toàn diện. GV phải phát huy thế mạnh của môn Ngữ Văn trong việc giáo dục  cho HS đạo đức và giá trị sống, nhân cách sống , hiểu biết xã hội và thi hành pháp luật, ứng xử có văn hóa trong các mối quan hệ.

    - Bài giảng phải đủ, tinh gọn và có tính hệ thống; mỗi bài GV phải định hình phương hướng bao gồm: xác định trọng tâm, thiết kế hệ thống ý, các hoạt động của thầy và trò. Ngoài ra trong quá trình dây học Gv cũng cần chú ý vào các kĩ năng sư phạm như: rèn luyện phong cách lên lớp, ngôn ngữ.

   - Tích cực sử dụng có hiệu quả thiết bị, đồ dùng dạy học trong điều kiện của nhà trường.

       - TT lên kế hoạch  dự giờ cụ thể. Tổ chức hội giảng, thao giảng phải có mục tiêu, rút  kinh nghiệm nêu được điểm mạnh, điểm yếu về kiến thức, kĩ năng, thái độ, ngôn ngữ; trình bày.

      - Tổ chức tiết dạy ôn tập cho hiệu quả. Yêu cầu của ôn tập là: hệ thống được kiến thức trong phần ôn tập, rèn luyện được kĩ năng cần thiết cho học sinh.

     - Mở rộng triển khai chuyên đề  tập trung vào các nội dung cần đổi mới phương pháp giảng dạy; rèn luyện các kĩ năng bộ môn; giảng dạy các bài khó, về ứng dụng CNTT; sử dụng thiết bị dạy học…Quan điểm dạy học tích cực là: “HS làm trung tâm”, đổi mới cách dạy của GV và cách học của HS làm sao để “ HS được suy nghĩ nhiều hơn; hành động nhiều hơn; hợp tác học tập với nhau nhiều hơn; bày tỏ ý kiến của mình nhiều hơn”.

     .Về đổi mới các hình thức  dạy học:

       - GV, HS học trên cơ sở TT truyền thông (mạng, trực tuyến…)

       - Tạo cho HS vừa học ở trường vừa học ở nhà.

       - Cần tổ chức các sân chơi lành mạnh, trí tuệ cho HS.

     .Về đổi mới kiểm tra đánh giá nâng cao chất lượng dạy và học.

      - Theo yêu cầu của việc đổi mới kiểm tra đánh giá phải thực hiện đúng quy chế, xếp loại HC THCS. Từng bước hướng dẫn HS đánh giá lẫn nhau và biết tự đánh giá năng lực của mình.

      - Thực hiện KT đánh giá theo hướng đặt câu hỏi mở gắn với vấn đề quê hương, thời sự cuộc sống… HS phải biết vận dụng tổng hợp kiến thức đã học, hạn chế ghi nhớ máy móc. Mỗi HS phải có phương pháp học tập phù hợp.GV cần theo dõi quá trình học tập của HS thông qua sản phẩm của các em để có định hướng.

      - Căn cứ vào tài liệu hướng dẫn  biên soạn đề kiểm tra theo công văn 8773/BGD  về kĩ năng ra đề KT, soạn đáp án và chấm bài thi, bài KT;  đề ma trận kết hợp một cách hợp lí giữa các hình thức trắc nghiệm và tự luận, bám sát chuẩn kiến thức, kĩ năng với 3 cấp độ: nhận biết, thông hiểu, vận dụng sáng tạo.( Bài KT cuối học kì, cuối năm dành tối thiểu 50% cho các nội dung thông hiểu, vận dụng.)

      - Bố trí KT 1 tiết theo đề chung của trường ở từng khối – thông báo kết quả, rút kinh nghiệm khi KT để GV điều chỉnh lại PPDH.

      - Thực hiện nghiêm túc KT.

   Mục tiêu  4: Tổ chức các hoạt động ngoại khóa- Bồi dưỡng HS giỏi, phụ đạo HS yếu kém.

        * Các nhiệm vụ và chỉ tiêu:

      a. Nhiệm vụ 1: Tăng cường bồi dưỡng HS giỏi và phụ đạo HS yếu kém là nâng cao chất lượng dạy học.

        * Chỉ tiêu:   4-5 HS giỏi  tham gia/khối.

      b. Nhiệm vụ 2:- Tăng cường tổ chức các hoạt động ngoại khóa, HĐGDNGLL nhằm đảm bảo tính linh hoạt về hình thức dạy học, hình thức kiểm tra, đánh giá, rèn luyện kĩ năng hoạt động xã hội cho HS.

        * Chỉ tiêu:   - GVCN phụ trách bồi dưỡng.

                             - HS các khối 6,7,8 ,9 tham gia 100% .

            * Các biện pháp thực hiện:

             - Từ đầu tháng 9, GV chọn lựa và hình thành đội HS giỏi Văn lớp 8 và lớp 9. Phân công Gv có năng lực phụ trách giảng dạy và lên kế hoạch bồi dưỡng.

             -  TT phân công  GV đảm nhiệm công tác phụ đạo trực tiếp lớp mình giảng dạy. Phân công GV đảm nhận phụ đạo khối 9.

            - Phụ đạo giúp HS nắm bắt lại kiến thức ở mức độ cần đạt,  HS yếu kém  có thể làm được 50% số điểm của bài KT, nhất là HS khối 9, 100% HS khối 9 tham gia phụ khóa và có kế hoạch phụ khoá theo kế hoạch. Hạn chế mức thấp nhất Hs yếu kém môn Ngữ Văn.

           - Cần chú ý những bài có nội dung dài, khó; cần chú trọng luyện tập cho HS.

        

    Mục tiêu  5:  Công tác tự bồi dưỡng, học tập chuyên đề, viết sáng kiến kinh nghiệm, thiết kế và sử dụng đồ dùng dạy học.

        * Các nhiệm vụ và chỉ tiêu:

      a. Nhiệm vụ 1: Bồi dưỡng thường xuyên chuyên môn nghiệp vụ cho GV nhằm nâng cao hiệu quả chất lượng đội ngũ GV theo chuẩn nghề nghiệp; xây dựng đội ngũ GV có phẩm chất tốt của một nhà giáo và có năng lực vững vàng.

        * Chỉ tiêu:100%  GV bồi dưỡng thường xuyên chuyên môn nghiệp vụ

       b. Nhiệm vụ 2: Tổ chức chuyên đề để các thành viên tổ tham dự, học tập, trao đổi kinh nghiệm.

         * Chỉ tiêu:    

      - 100%  Gv tham gia . Cùng nhau đăng kí tiết dạy tốt, không có GV xếp loại TB.

       c. Nhiệm vụ 3: Viết sáng kiến kinh nghiệm.

          * Chỉ tiêu:  100% GV tham gia viết SKKN

    d. Nhiệm vụ 4: Tăng cường sử dụng thiết bị DDDH có hiệu quả- Tích cực ứng dụng CNTT vào giảng dạy.

       * Chỉ tiêu:  100% GV lên lớp phải sử dụng DDDH phù hợp.            

            * Các biện pháp thực hiện:

            - Mỗi thành viên tự bồi dưỡng qua đăng kí tiết hội giảng, tiết dạy tốt và coi đó là một hoạt động nâng cao trình độ chuyên môn và năng lực sư phạm.

         - Tổ chức chuyên đề  mỗi HK 1 lần . Các thành viên trong tổ phải thường xuyên  cùng nhau dự giờ, thăm lớp, trao đổi kinh nghiệm giảng dạy.

            - Mỗi thành viên phải viết một sáng kiến kinh nghiệm và đăng kí SKKN đó  từ đầu năm học.

            - Mỗi thành viên phải dự giờ đồng nghiệp 4 tiết/người/ năm học. TT dự giờ mỗi thành viên 4 tiết/ năm học, có thể dự đột xuất hoặc báo trước 1 ngày.

            - Thực hiện ứng dụng hiệu quả CNTT vào bài, các thiết bị nghe nhìn.

        - Tổ chức bồi dưỡng Gv trong tổ những nội dung về đổi mới PPDH ( PPDH đặc thù các môn học,kĩ thuật dạy học phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo của Hs …);

           - Gv lên lớp phải có giáo án , tài liệu CKT,CKN và đồ dùng dạy học.

      Mục tiêu  6:  Các hoạt động đoàn thể, công tác giáo viên chủ nhiệm.

       * Các nhiệm vụ và chỉ tiêu:

       a. Nhiệm vụ 1:  Đẩy mạnh công tác hoạt động đoàn thể.

        * Chỉ tiêu:

          - Phấn đấu 100 % Hs được vào đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh.

          - Phấn đấu 90 % HS ở tuổi đoàn được vào Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh .

         - 100%  GV & HS tham gia tốt công tác đoàn đội cũng như các hoạt động , các phong trào do đoàn, đội tổ chức.

       b. Nhiệm vụ 2:  Tăng cường phối hợp công tác chủ nhiệm- Nâng cao vai trò của GVCN trong việc quản lí giáo dục toàn diện cho HS. GVCN đăng kí GVCN giỏi cấp trường.

        * Chỉ tiêu:  -100%  GVCN làm tốt vai trò của mình., đạt 1 GVCN giỏi.

                           - HS có hạnh kiểm đạt 80 % loại khá trở lên.

            * Các biện pháp thực hiện:

     - Đẩy mạnh công tác đoàn đội. - Giáo dục. khuyến khích Hs thực hiện cuộc vận động  theo chủ đề  “Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

     - Học tập tốt và chấp hành tốt các nội qui của nhà trường, của lớp đề ra và 5 điều Bác Hồ dạy.

     - GVCN kết hợp cùng TPT đội , GV bộ môn tổ chức theo dõi việc học tập của HS, phân tổ học tập, nhóm học tập, đôi bạn học tập. Xếp nhóm học tập với các em gần nhà ở các đối tượng: giỏi, khá, yếu, kém.

      - GVCN thông qua GV bộ môn theo dõi chất lượng học tập và hạnh kiểm của từng HS, chú trọng đến HS yếu, kém đề nghị, trao đổi cùng phụ huynh tạo điều kiện để các em học tập tốt ở nhà, đồng thời động viên, nhắc nhở các em phấn đấu học tập. Nhắc nhở HS tham gia học đầy đủ các tiết ngoại khóa.

     - GVCN cần khen thưởng đối với Hs học khá, giỏi, HS có tiến bộ, động viên HS học yếu kém. Phê bình những HS không chăm chỉ trong học tập. GVCN phải theo dõi, giúp đỡ, tư vấn.

     - GVCN cần có biện pháp mạnh đối với những HS cá biệt ; HS có ý thức kỉ luật kém; HS có thái độ không tốt trong kiểm tra thi cử.

    - GVCN báo cáo với phụ huynh tình hình học tập, chất lượng học tập của lớp, của từng Hs ở mỗi học kì.

      Mục tiêu  7:  Đánh giá xếp loại thi đua

    * Nhiệm vụ : Tiếp tục thực hiện các nội dung thi đua năm học 2015- 2016

    * Chỉ tiêu :

    - Phấn đấu 100% các thành viên trong tổ là công đoàn viên tốt.

    - Phấn đấu 100% là lao động tiên tiến .

      * Các biện pháp thực hiện:

       - Với GV thể hiện sự phấn đấu vượt qua khó khăn, nổ lực nhiệt tình trong công tác với phương châm : Nâng cao ý thức trách nhiệm hết lòng , hết sức phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân; hết lòng vì sự nghiệp giáo dục và  Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo; Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

     - Mỗi thành viên phải đăng kí danh hiệu thi đua từ đầu năm học.

     - Đánh giá và xếp loại các hoạt động của các thành viên vào lần họp chuyên môn lần 2 thông qua giáo án, HSSS chuyên môn, tham dự họp hội, nộp đề KT…

 

IV. LỊCH TRÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

     

Thời gian

Nội dung công việc

Người thực hiện

Ghi chú

Tháng 8/2015

-Tựu trường

- Ổn định hoạt động dạy và học

- Thực hiện giảng dạy theo PPCT

-Chuẩn bị lễ khai giảng 5/9

- Bàn giao  chất lượng từ lớp cũ sang lớp mới.

- KT lại PPCT

Cả tổ

 

 

 

Gv BM + GVCN

GV-TT

15/8

18/8

 

 

 

Tháng 9/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- KSCL đầu năm

- Ổn định nề nếp dạy học

- Dạy học theo TKB- Thực hiện giảng dạy theo PPCT đã kí duyệt.

- Kiểm tra HSSS chuyên môn

- Khai giảng năm học

-Tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ chuyên môn

- Lên kế hoạch tổ và thảo luận KH tổ

- Thành lập đội tuyển HS giỏi Văn 9

- Tổ chức hội thi Gv giỏi cấp trường vòng I từ 21/9 – 10/10.

- Thực hiện ngoại khóa

- Thu các khoản đầu năm

- Họp HĐBm cấp huyện (nếu có)

- Hưởng ứng tháng ATGT

 

Cả tổ

 

 

TT+ BGH

 

Cả tổ

Cả tổ

TT

 

Cả tổ

GVCN

Gv bộ môn

TBM phòng

GV+HS

 

 

Họp c/m lần 1

5/9

 

 

 

 

 

Họp c/m lần 2

20/9

 

Tháng 10/2015

- Ổn định nề nếp dạy học

- Dạy học theo TKB- PPCT

- Kiểm tra HSSS chuyên môn

-Tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng phòng chống ma túy và tệ nạn XH trong trường học

-Tiếp tục hội thi GV giỏi cấp trường vòng I

-Tổ chức GV thi kiểm tra năng lực vào 9h ngày 19/10.

- Công bố bài dạy thi GV giỏi vòng II.

-Tổ chức chuyên đề kết hợp hội giảng trường

-Thực hiện ngoại khóa

- Phân công GV ra đề KT 1 tiết  trong tháng – Duyệt đề KT

Cả tổ

 

TT +BGH

GV

GV+HS

Cả tổ

 

 

BGH

GV+HS

TT- GV

 

 

Họp c/m lần 1 7/10

 

 

 

 

Họp c/m lần 20/10

 

 

 

 

Tháng 11/2015

- Ổn định nề nếp dạy học

- Dạy học theo TKB-PPCT

- Kiểm tra HSSS chuyên môn

- Tiếp tục hội thi GV giỏi cấp trường vòng II- Tổng kết hội thi.

-Tiếp tục dạy ngoại khóa

-Tổ chức ngày 20/11

-Thi vòng 1 HS giỏi huyện

- Kiểm tra 1 tiết -Phân công GV ra đề KT  trong tháng – Duyệt đề KT

- Chấm SKKN

Cả tổ

 

 

TT + BGH

Cả tổ

 

 

HS

GV

 

Họp c/m lần 1 7/11

 

 

 

 

Họp c/m lần 20/11

 

 

 

 

 

Tháng 12/2015

- Ổn định nề nếp dạy học

- Dạy học theo TKB-PPCT

- Kiểm tra HSSS chuyên môn

-Tổ chức cho HS nghe truyền thống ngày thành lập QĐNDVN

-Tổ chức hưởng ứng tháng phòng chống  HIV/AIDS

- Ra đề kiểm tra 1 tiết

- Tiếp tục dạy phụ khóa

- Kiểm tra HKI

- Bình xét thi đua HKI

- Sơ kết HKI

- Phân công GV ra đề KT  trong tháng – Duyệt đề KT

Cả tổ

 

TT+ BGH

GV +HS

 

 

GV

 

 

TT +BGH

Cả tổ

 

 

 

Họp c/m lần 1 7/12

 

 

 

 

Họp c/m lần 20/12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tháng 01/2016

- Ổn định nề nếp dạy học

- Dạy học theo TKB-PPCT

- Kiểm tra HSSS chuyên môn

-Tiếp tục dạy ngoại khóa

- Hưởng ứng Tháng xanh hóa trường học-Bảo vệ môi trường

-Triển khai dạy học chương trình HKII

- Chấm SKKN ở trường

 

Cả tổ

 

TT+BGH

Cả tổ

GV+HS

 

TT

TT +BGH

Cả tổ

 

Họp c/m lần 1 7/01

 

 

 

Lịch BGH

Lịch BGH

16/1->29/1

Tháng 02/2016

- Ổn định nề nếp dạy học

- Dạy học theo TKB-PPCT

- Kiểm tra HSSS chuyên môn

- Hội giảng huyện

-Tiếp tục dạy phụ khóa

-Tổ chức hoạt động kỉ niệm ngày 3/2

-Thi vòng 2 HS giỏi lớp 9 cấp tỉnh

-Kiểm tra 1 tiết - Phân công GV ra đề KT  trong tháng – Duyệt đề KT

- Nghỉ tết

Cả tổ

 

TT+BGH

GV giỏi

Cả tổ

Đảng viên

HS

GV

 

 

Họp c/m

Lịch PGD

 

Lịch BGH

Lịch PGD

Tháng 03/2016

- Ổn định nề nếp dạy học

- Dạy học theo TKB-PPCT

- Kiểm tra HSSS chuyên môn

- Tiếp tục dạy phụ khóa

- Hưởng ứng tháng Thanh niên; ngày 26/3

- Thi nghề PT cho HS K9

- Kiểm tra 1 tiết-Phân công GV ra đề KT  trong tháng – Duyệt đề KT

-Dạy chuyên đề

-TT toàn diện GV

Cả tổ

 

TT+BGH

GV

GV+ Đ/ viên

HS

GV

Cả tổ

 

 

Họp c/m

 

Theo ĐTN

Lịch BGH

 

Tháng 04/2016

- Ổn định nề nếp dạy học

- Dạy học theo TKB-PPCT

- Kiểm tra HSSS chuyên môn

- K/n ngày giải phóng hoàn miền Nam thống nhất đất nước.

-Tiếp tục dạy ngoại khóa

-Thi KT HKII lớp 9

-Thanh tra toàn diện GV

- Kiểm tra 1 tiết -Phân công GV ra đề KT  trong tháng – Duyệt đề KT

Cả tổ

 

TT+BGH

 

 

GV

GV+BGH

GV

 

 

Họp c/m

 

 

 

23/4->28/4

Tháng 05/2016

- Ổn định nề nếp dạy học

- Dạy học theo TKB-PPCT

- Kiểm tra HSSS chuyên môn

- Cùng BGH họp xét duyệt GVCN  giỏi -Thi đua.

-Tổ chức kỉ niệm ngày Quốc tế lao động

-Tổ chức kiểm tra HKII các lớp 6,7,8

- Hoàn thành kế hoạch giảng dạy và học tập

- Tổng kết năm học

- Tổ chức xét tốt nghiệp THCS

Cả tổ

 

TT+BGH

 

HS

Cả tổ

 

 

GV K9

 

 

 

 

12/5

7/5->12/5

19/5

25/5

20/5->25/5

 

V. NHỮNG ĐỀ XUẤT/ KIẾN NGHỊ:

           -  Cần có các loại sách tham khảo dành cho Ngữ văn các khối.

           -  Tranh ảnh, tư liệu cho phần văn bản (văn học)

 

                                                                          

                                                                                Long Hải, ngày 08  tháng 09 năm 2015

           

             PHÊ DUYỆT                                                                       TỔ TRƯỞNG

 ( Hiệu trưởng kí, đóng đấu)

 

                                                         

                                                                                      

 

                                                                                          Lê Thị Ngọc Hiếu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* ĐIỀU TRA CƠ BẢN VỀ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRONG TỔ:

 

STT

Họ và tên

Năm sinh

Năm vào ngành

Hệ đào tạo

Chuyên môn

Đảng viên

Đoàn  viên

Công đoàn

1

Lê Thị Ngọc Hiếu

 

 

 

 

 

 

 

2

Hoàng Thị Bích Hạnh

 

 

 

 

 

 

 

3

Nguyễn Thị Hạnh

 

 

 

 

 

 

 

4

Hà Thị Hòa

 

 

 

 

 

 

 

5

Lê Thị Hồng Châu

 

 

 

 

 

 

 

6

Trần Thị Cẩm Tú

 

 

 

 

 

 

 

7

Nguyễn Thị Phượng

 

 

 

 

 

 

 

8

Bùi Thị Khánh Vân

 

 

 

 

 

 

 

 

   *PHÂN CÔNG TỔ CHỨC: (năm học 2014-2015)

       Tổ trưởng  :  Lê Thị Ngọc Hiếu

       Tổ Phó - Thư kí :  Hoàng Thị Bích Hạnh

 

  * PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY: (năm học 2014-2015)

 1. Lê Thị Ngọc Hiếu: 10 văn 9E,G + 4 văn 7C + 3TT + 3BDHSG  -> 20 tiết

 2. Hoàng Thị Bích Hạnh: 10 văn 9A,B + 4 văn 7A + 5CN +  -> 19 tiết

 3. Nguyễn Thị Hạnh: 16 văn 8 + 4CN  -> 20 tiết

 4. Hà Thị Hòa: 16 văn 7 + 4CN  -> 20 tiết

 5. Lê Thị Hồng Châu: 10 văn 9 + 8văn 8 + 3BDHSG  -> 21 tiết

 6. Trần Thị Cẩm Tú: 5văn 6 -> 20 tiết

 7. Nguyễn Thị Phượng: 4CN 6 + 3văn 6 -> 16 tiết (con nhỏ)

 8. Bùi Thị Khánh Vân: Hộ sản

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH CỤ THỂ THÁNG  08 /2015

 

      - Vào học và thực hiện chương trình từ 18 /8

         - Thực hiện chương trình từ tuần 1-> tuần 2

         - Cùng BGH sắp xếp phân công giảng dạy và phân công chủ nhiệm các thành viên trong tổ.

         -  GVCN cùng lớp thực hiện công tác vệ sinh trường, lớp.

         - GVCN ổn định nề nếp, lớp bầu ban cán sự lớp- phổ biến nội qui trường lớp- Tuyên truyền chống bạo lực học đường, giáo dục HS cách ứng xử đẹp với mọi người.

        - GVCN qui định tập vở cho HS  -Nắm lại tỉ số lớp, lập danh HS về văn phòng. Bổ sung điểm thi lại ở học bạ và tổng kết.

        -  GVCN sắp xếp học bạ theo lớp mới.

        - TT qui định về HSSS cho các thành viên.

        - Cùng nhân viên thiết bị kiểm tra, sắp xếp đồ dùng dạy .

        - Tổ chức kiểm tra chất lượng đầu năm. Phân công GV ra đề các khối.

        - Tổ trưởng lên kế hoạch tổ.

        - Bàn giao chất g HS từ lớp cũ sang lớp mới của Gv bộ môn và Gv chủ nhiệm.        - - -   

        - Nghiên cứu tài liệu :kế hoạch môn và tài liệu Chuẩn kiến thức, chuẩn kĩ năng áp dụng vào giảng dạy. 

      -  Nhắc nhở GV khi lên lớp phải có giáo án và tài liệu CKT, CKN

      - Tiếp tục thực hiện tốt việc giảng dạy các chương trình lồng ghép: ATGT, GDDS, GDPL,GDMT, GD phòng chống các tệ nạn XH, tiết kiệm năng lượng và  giáo dục kĩ năng sống cho HS qua môn Ngữ Văn.

    

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

KẾ HOẠCH  CỤ THỂ THÁNG  09 /2015

 

     - Thực hiện phân phối chương trình từ tuần 3 đến tuần 7( PPCT hiệu trưởng đã kí duyệt).

    - TT kiểm tra, xét duyệt giáo án theo định kì trong tháng của các thành viên trong tổ  (có nhận xét ưu-khuyết- Giáo án cần bổ sung các vấn đề có liên quan:tích hợp, lồng ghép…)

    -  Lập kế hoạch, thực hiện chuyên đề trường ở HKI  (kết hợp lồng ghép vào hội thi giáo viên giỏi cấp trường ).

    - Cho Gv đăng kí hội thi giáo viên giỏi cấp trường : Thực hành vòng 1 từ ngày 15/09-> 10/10

      Và làm bài kiểm tra lí thuyết.

   - Cùng các thành viên dự giờ thăm lớp.

   - Bài giảng nội dung kiến thức cần đảm bảo, cần liên hệ thực tế đời sống và có tác dụng giáo dục đạo đức, nhân cách, kĩ năng sống cho HS.

   - Triển khai nghiên cứu tài liệu  : “ Một số vấn đề đổi mới phương pháp dạy học môn Ngữ Văn  ở THCS ”.

   - Thực hiện soạn giảng theo công văn số 5842/BGD ĐT về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung giảng dạy ở các môn học.

   - Nhắc nhở GV khi lên lớp phải có giáo án và tài liệu CKT, CKN - Sử  dụng đồ dùng dạy học khi lên lớp.

   - Tiếp tục thực hiện tốt việc giảng dạy các chương trình lồng ghép: ATGT, GDDS, GDPL,GDMT, GD phòng chống các tệ nạn XH, tiết kiệm năng lượng và  giáo dục kĩ năng sống    trong phân môn Văn, Tập làm văn,Tiếng Việt và các tiết dạy hoạt động ngoài giờ lên lớp.

   - Tiếp tục nghiên cứu tài liệu :kế hoạch môn và tài liệu Chuẩn kiến thức, chuẩn kĩ năng áp dụng vào giảng dạy.

   - Tổ trưởng  thông qua kế hoạch tổ.( họp tổ lần 1)

   - Trao đổi, thảo luận tài liệu bồi dưỡng thường xuyên chu kì III.

   - Thành lập đội tuyển Hs giỏi Văn khối 9

   -   GVCN cần hỗ trợ Đội trong việc truy bài đầu giờ , tiếp tục ổn định nề nếp lớp và viết thư mời phụ huynh họp đầu năm .

   - GVCN tiếp tục tuyên truyền chống bạo lực học đường, giáo dục HS cách ứng xử đẹp với mọi người.

   - TT hướng dẫn Gv các văn bản chỉ đạo chuyên môn, các tài liệu tham khảo liên quan đến chương trình GDPT.

   - TT và GV thảo luận việc đổi mới PP giảng dạy, đổi mới việc kiểm tra đánh giá HS theo CKT, CKN ; dạy học, kiểm tra đánh giá theo năng lực học sinh; cách sử dụng bản đồ tư duy trong giảng dạy.

   - TT triển khai việc thực hiện đề KT theo công văn số 0017/ SGD ĐT và hướng dẫn soạn đề Kt 1 tiết của PGD huyện và theo mẫu.

   - Họp tổ lần 2  tiếp tục bàn về giải pháp nâng cao chất lượng môn Ngữ Văn, cùng nhau giải quyết những vướng mắc khó khăn trong nội dung bài dạy, trong giáo dục Hs và dạy học, kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực của học sinh

   - Phân công giáo viên ra đề KT trong tháng, nhắc nhở các thành viên ra đề KT cần bám sát, chương trình giảng dạy, sát với thực tế cuộc sống.

   - Duyệt đề KT trong tháng

      Cụ thể các khối lớp có bài KT : Khối 9 : Bài viết TLV số 1, số 2

                                                         Khối 8 : Bài viết TLV số 1

                                                         Khối 6 : Bài viết TLV số 1

 

                              

 

 

KẾ HOẠCH  THÁNG  10 /2015

    

     - Tiếp tục ổn định nề nếp dạy và học.

       - Kiểm tra giáo án- KT việc thực hiện phân phối chương trình từ tuần 7 → tuần 11

       - Kiểm tra HSSS các thành viên trong tháng ( Sổ LL, sổ chủ nhiệm, lịch báo giảng, sổ gọi tên ghi điểm, sổ họp, kế hoạt hoạt động cá nhân …)

       - Tiếp tục thực hiện phong trào hội thi gv dạy giỏi cấp  trường cho đến ngày 20/11

        Cùng các thành viên dự giờ thăm lớp.

       - Thực hiện soạn giảng theo hướng dẫn giảm tải và  PPCT mới.

       - Tổ chức chuyên đề trong tháng ( kết hợp cùng hội giảng trường).

       - Đánh giá , rút kinh nghiệm tiết dạy chuyên đề, các tiết hội giảng

       - Sinh hoạt cùng GVCN, giáo dục học sinh chương trình 4 giảm.

       - Nhắc nhở GV lên lớp phải có giáo án, đồ dùng dạy học phù hợp

       - Tiếp tục thực hiện tốt việc giảng dạy các chương trình lồng ghép: ATGT, GDDS, GDPL,GDMT, GD phòng chống các tệ nạn XH, tiết kiệm năng lượng và  giáo dục kĩ năng sống    trong phân môn Văn, Tập làm văn,Tiếng Việt và các tiết dạy hoạt động ngoài giờ lên lớp.

       - Soạn giảng bài học nội dung kiến thức cần đảm bảo, cần liên hệ thực tế đời sống và có tác dụng giáo dục đạo đức, nhân cách, kĩ năng sống cho HS và bám sát tài liệu chuẩn kiến thức, chuẩn kĩ năng, đưa  BĐTD và bài giảng.

      - Thảo luận việc đổi mới PP giảng dạy, đổi mới việc kiểm tra đánh giá HS theo CKT, CKN của Bộ GD quy định và cách sử dụng bản đồ tư duy trong giảng dạy.

     -  Vào điểm ở sổ gọi tên và ghi điểm.

     - TT hướng dẫn GV nghiên cứu lại các văn bản chỉ đạo chuyên môn

     - Thực hiện dạy ngoại khóa các khối lớp- ôn tập cho HS nhất là khối 9 .

     - Bồi dưỡng Hs giỏi Ngữ Văn 9

     - Nhắc nhở các thành viên nộp SKKN.

     - Phân công Gv ra đề thi giữa HKI, (đề ra cần bám sát PPCT phù hợp với trình độ Hs ,đảm bảo chất lượng, không đánh đố Hs. Hình thức tự luận, thời gian 90 phút.)

     - Họp tổ lần 2  tiếp tục bàn về giải pháp nâng cao chất lượng môn Ngữ Văn, cùng nhau giải quyết những vướng mắc khó khăn trong nội dung bài dạy, trong giáo dục Hs.

      -  KT phân phối chương trình, phân công giáo viên ra đề KT trong tháng, nhắc nhở các thành viên ra đề KT cần bám sát, chương trình giảng dạy, sát với thực tế cuộc sống.

      - Duyệt đề KT trong tháng

                      Cụ thể:

                              +Khối 9: KT văn.

                              +Khối 8: KT văn,. viết bài viết số2

                              +Khối 7: KT văn, viết bài viết số 2.

                              +Khối 6 :KT Văn- viết bài viết số 2

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH  THÁNG  11 /2015

 

 

      - Tiếp tục ổn định, duy trì nề nếp dạy và học.

     - KT, xét duyệt giáo án, HSSS của các thành viên trong tổ.

     - Thực hiện theo đúng phân phối chương trình từ tuần 12 → tuần 15. - Thực hiện soạn giảng theo hướng dẫn giảm tải của PPCT mới. GV cần có kế hoạch dạy bù các tiết trễ để đảm bảo đủ PPCT.

    - Tiếp tục dự giờ thăm lớp

    - Tiếp tục thực hiện  phong trào hội thi gv dạy giỏi cấp  trường vòng 2

    - Rút kinh nghiệm các tiết hội giảng - Tổng kết tiết dạy hội giảng trường.

    -Tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi và dự thi huyện

    - Tiếp tục dạy ngoại khóa , Gv cần ôn tập kiến thức trọng tâm ở các phân môn và giải các bài tập mà HS còn thắc mắc , tập trung vào HS yếu kém.

    - Triển khai, nghiên cứu tài liệu “Giáo dục KNS trong môn học Ngữ Văn ở trường THCS” và tài liệu “Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, chuẩn kĩ năng môn học Ngữ Văn ở trường THCS” - Soạn giảng bài học nội dung kiến thức cần đảm bảo, cần liên hệ thực tế đời sống và có tác dụng giáo dục đạo đức, nhân cách, kĩ năng sống cho HS và bám sát tài liệu chuẩn kiến thức, chuẩn kĩ năng. Đồng thời lồng ghép kĩ năng sống vào bài dạy và các tiết dạy hoạt động ngoài giờ lên lớp.

    -Tiếp tục nghiên cứu tài liệu  : “ Một số vấn đề đổi mới phương pháp dạy học môn Ngữ Văn  ở THCS ”. Sử dụng đồ dùng dạy học khi lên lớp. Lồng ghép chương trình : An toàn giao thông, giáo dục dân số, bảo vệ môi trường, giáo dục pháp luật, phòng chống các tệ nạn XH.

       - GVCN cùng đoàn, đội kiểm tra việc truy bài đầu giờ để ổn định nề nếp và nâng cao chất lượng dạy học.

         - Nắm bắt chất lượng giữa học kì I để theo dõi việc học tập của HS và có kế hoạch phụ đạo để nâng cao chất lượng.

      - Tiếp tục  trao đổi cùng các thành viên bàn về giải pháp nâng cao chất lượng môn Ngữ Văn trong họp tổ lần 2, cùng nhau giải quyết những vướng mắc khó khăn trong nội dung bài dạy, trong giáo dục Hs và cách sử dụng bản đồ tư duy trong giảng dạy

        - Tiếp tục  thảo luận việc đổi mới PP giảng dạy, đổi mới việc kiểm tra theo hướng phát triển năng lực.

       - KT điểm vào sổ điểm lớn.

      - GVCN hỗ trợ cùng đội ổn định nề nếp hs khi tập thể dục, nhắc nhở hs giữ vệ sinh chung, tham gia tốt các phong trào đội phát động chào mừng 20/11, trang trí lớp ; GD HS phòng chống bạo lực học đường, phải biết sống đẹp.

      - Hoàn thành hồ sơ cho Gv giỏi cấp huyện.

      - KT phân phối chương trình phân công GV ra đề KT trong tháng.

     - Duyệt đề KT trong tháng

       Cụ thể: +Khối 9: KT Tiếng Việt,KT Văn viết bài TLV số 3.

                    +Khối 8: KT Tiếng Việt, viết bài viết số 3.

                        +Khối 7: KT Tiếng Việt, viết bài viết số 3.

                    + Khối 6: KT Tiếng Việt, viết bài viết số 3

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   KẾ HOẠCH  THÁNG  12 /2015

 

     - Tiếp tục dự giờ thăm lớp theo định kỳ.

     - KT và duyệt hồ sơ sổ sách, giáo án của các thành viên.

     - Thực hiện phân phối chương trình từ tuần 16- tuần 20, kết thúc HKI vào 29/12

     - KT lại việc phân phối chương trình của HKI cần đảm bảo hoàn thành đúng .

     - Trao đổi thảo luận về phương pháp dạy học có lồng ghép: An toàn giao thông,bảo vệ môi trường, giáo dục pháp luật,GD dân số,  bệnh phong, phòng chống các tệ nạn XH vào nội dung bài học phù hợp gắn với thực tế;  GD HS phòng chống bạo lực học đường, biết ứng xử tốt với bạn bè.

     - Tiếp tục  trao đổi cùng các thành viên bàn về giải pháp nâng cao chất lượng môn Ngữ Văn trong họp tổ lần 2, cùng nhau giải quyết những vướng mắc khó khăn trong nội dung bài dạy, trong giáo dục Hs.

      - Tiếp tục  thảo luận việc đổi mới PP giảng dạy, đổi mới việc kiểm tra đánh giá HS theo hướng phát triển năng lực của Bộ GD quy định và cách sử dụng bản đồ tư duy trong giảng dạy.

     - Bồi dưỡng phụ đạo cho HS yếu kém. Ôn tập kiến thức cơ bản để chuẩn bị thi HKI. Nhắc nhở Gv cần chú ý các tiết ôn tập thật tốt giúp Hs có đủ kiến thức  để chuẩn bị kiểm tra HKI

    - Tiếp tục triển khai, nghiên cứu tài liệu “Giáo dục KNS trong môn học Ngữ Văn ở trường THCS” và tài liệu “Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, chuẩn kĩ năng môn học Ngữ Văn ở trường THCS” – Nhắc nhở GV trong quá trình dạy học cần bám sát tài liệu chuẩn kiến thức, chuẩn kĩ năng . Đồng thời lồng ghép kĩ năng sống vào bài dạy và các tiết dạy hoạt động ngoài giờ lên lớp, không làm quá tải bài học.

    - Tiếp tục triển khai nghiên cứu tài liệu  : “ Một số vấn đề đổi mới phương pháp dạy học môn Ngữ Văn  ở THCS ”.

      - GVCN hỗ trợ cùng đội ổn định nề nếp hs khi tập thể dục, nhắc nhở hs giữ vệ sinh chung, tham gia tốt các phong trào đội phát động chào mừng 22/12, trang trí lớp ; GD HS phòng chống bạo lực học đường, phải biết sống đẹp.

      - Tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi.

      - Kiểm tra HKI , GV cần ôn tập cho HS bám sát vào ma trận của sở GD đã đưa ra ở tất cả các khối lớp.

       - Tổ chức kiểm tra HKI – GVCN phổ biến lịch thi, phách thi đến lớp.

       - Nhắc nhở GV bộ môn KT lại các cột điểm và đảm bảo số cột theo đúng qui định.

       - Nhắc nhở GV  học tập các văn bản về cách tính điểm trung bình, các văn bản sửa đổi bổ sung 1 số điều về qui chế để đánh giá xếp loại HL-HK hs  ở HKI một cách công bằng, chính xác, cụ thể TT 58/2010- BGD& DT

     - Động viên GV hoàn thành các hồ sơ sổ sách ở HKI : Giáo án, sổ điểm cá nhân, sổ điểm lớn, sổ chủ nhiệm, sổ liên lạc gia đình.

     - Nhắc nhở GV chấm bài thi phải khách quan công bằng và nộp thống kê đúng thời gian qui định.

      - Cùng ban giám hiệu KT việc xếp loại học lực hạnh kiểm của HS.

      - Nắm bắt chất lượng môn Ngữ Văn ở các khối lớp qua KT HKI  để có kế hoạch, giải pháp nâng cao chất lượng cho HKII, nhất là khối 9 ( sẽ bàn bạc giải pháp trong họp tổ lần 2) .

      - Xếp loại thi đua HKI các thành viên trong họp tổ lần 2

      -  Duyệt đề KT trong tháng

     -  Xét duyệt thi đua tổ ( Trong họp chuyên môn ) và báo cáo sơ kết HKI

      - GVCN vào điểm HKI ở sổ liên lạc và chuẩn bị báo cáo kết quả HKI trong họp PHHS.

 

 

 

 

                                KẾ HOẠCH  THÁNG  01 /2016

 

 

      - Thực hiện phân phối chương trình từ tuần 20 đến tuần 24 của HKII.( từ 29/12) và thực hiện PPCT theo hướng giảm tải.

      - KT phê duyệt giáo án các thành viên.

      -  Nắm bắt chất lượng môn Ngữ Văn ở các khối lớp qua KT HKI  để có kế hoạch, giải pháp nâng cao chất lượng cho HKII, nhất là khối 9

      - Tiếp tục  trao đổi cùng các thành viên bàn về giải pháp nâng cao chất lượng môn Ngữ Văn trong họp tổ lần 2, cùng nhau giải quyết những vướng mắc khó khăn trong nội dung bài dạy, trong giáo dục Hs.

      -Tiếp tục công tác dạy phụ đạo học sinh yếu kém. Cần ôn tập lại nội dung kiến thức cơ bản và tăng cường bài tập thực hành.

     - Tiếp tục triển khai nghiên cứu tài liệu : “ Một số vấn đề đổi mới phương pháp dạy học môn Ngữ Văn  ở THCS ”.

      - Trao đổi thảo luận tài liệu bồi dưỡng thường xuyên .

      - Tiếp tục  thảo luận việc đổi mới PP giảng dạy, sử dụng bản đồ tư duy trong giảng dạy; đổi mới việc kiểm tra đánh giá HS theo CKT, CKN và theo hướng phát triển năng lực HS.

    - Tiếp tục triển khai, nghiên cứu tài liệu “Giáo dục KNS trong môn học Ngữ Văn ở trường THCS .Đồng thời lồng ghép kĩ năng sống vào bài dạy và các tiết dạy hoạt động ngoài giờ lên lớp: ATGT,bảo vệ môi trường, giáo dục pháp luật,GD dân số,  bệnh phong, phòng chống các tệ nạn XH vào nội dung bài học phù hợp gắn với thực tế;  GD HS phòng chống BLHĐ,biết ứng xử tốt với bạn bè.Tiếp tục dạy học các chương trình lồng ghép : giáo dục môi trường , KNS , đạo đức Hồ Chí Minh và giáo dục học sinh chương trình 4 giảm vào bài học, nhất là các tiết dạy chương trình địa phương.

    - Soạn giảng bài học nội dung kiến thức cần đảm bảo, cần liên hệ thực tế đời sống và có tác dụng giáo dục đạo đức, nhân cách, kĩ năng sống cho HS và bám sát tài liệu chuẩn kiến thức, chuẩn kĩ năng.

        - GV lên lớp phải có giáo án, đồ dùng dạy học phù hợp.

        -  Nhắc nhở GVCN làm tốt công tác chủ nhiệm, cần có biện pháp đối với HS không chăm chỉ trong học tập, chưa có ý thức kỉ luật tốt; thu học phí HKII, duy trì sĩ số lớp trong học phụ khóa. Chú ý tiết sinh hoạt lớp cho hiệu quả.

      - Nắm bắt chất lượng môn Ngữ Văn ở các khối lớp qua KT HKI  để có kế hoạch, giải pháp nâng cao chất lượng cho HKII, nhất là khối 9 ( sẽ bàn bạc giải pháp trong họp tổ lần 2) .

      - Thực hiện nề nếp dạy và học tốt, đúng qui định  trước và sau tết.

     - GVCN hỗ trợ cùng đội ổn định nề nếp hs khi tập thể dục, nhắc nhở hs giữ vệ sinh chung

     - Tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi dự thi vòng 2

     - Thành lập đội tuyển HS giỏi Văn 8 để tiến hành bồi dưỡng.

     - Thực hiện trực tết nghiêm túc theo sự phân công của BGH.

     - Học tập TT 58 của BGD ban hành qui chế về đánh giá, xếp loại HK và HL của HS

     -Họp PHHS để báo cáo kết quả học tập HKI .

     -Duyệt đề KT trong tháng

     - Tổ chức thảo luận chuyên đề bồi dưỡng thường xuyên trong tháng.

 

 

 

 

                  

 

 

 

                             KẾ HOẠCH  THÁNG  02 /2016

 

 

 

      -Tiếp tục thực hiện phân phối chương trình từ tuần 25 đến tuần 26 của HKII và thực hiện PPCT theo hướng giảm tải.Những tiết dạy chưa kịp theo PPCT, GV cần có kế hoạch dạy bù để bảo đảm đúng, đủ PPCT.

      - GV lên lớp phải có giáo án, đồ dùng dạy học phù hợp.

      - KT hồ sơ sổ sách và phê duyệt giáo án các thành viên theo định kì.

      - Dự giờ thăm lớp theo định kì.

      -KT việc thực hiện phân phối chương trình và việc chấm trả bài của các thành viên.

      - Tiếp tục công tác dạy dạy thêm học thêm. Cần ôn tập lại nội dung kiến tức cơ bản và tăng cường bài tập thực hành.

      - Tiếp tục trao đổi,thảo luận  nghiên cứu tài liệu  : “ Một số vấn đề đổi mới phương pháp dạy học môn Ngữ Văn  ở THCS ”.

      - Tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi K9 để dự thi vòng 2.

      - Bồi dưỡng HS Giỏi khối 8.

      - Nhắc nhở Gv vào điểm HKII ở sổ điểm lớn

      - Soạn giảng bài học nội dung kiến thức cần đảm bảo, cần liên hệ thực tế đời sống và có tác dụng giáo dục đạo đức, nhân cách, kĩ năng sống cho HS và bám sát tài liệu chuẩn kiến thức, chuẩn kĩ năng. – Trao đổi việc đổi mới PP giảng dạy, đổi mới việc kiểm tra đánh giá HS theo hướng phát triển năng lực HS và theo CKT, CKN của Bộ GD quy định, sử dụng B ĐTD trong giảng dạy.

      -  Nhắc nhở GVCN làm tốt công tác chủ nhiệm, cần có biện pháp đối với HS không chăm chỉ trong học tập, chưa có ý thức kỉ luật tốt; thu học phí HKII, duy trì sĩ số lớp trong công tác dạy dạy thêm học thêm

      -  Động viên thành viên tổ tham gia Hội thi GV giỏi huyện( Thầy Văn) , tổ cùng dự giờ thăm lớp và đóng góp ý kiến cho bài giảng của GV tham gia hội thi huyện.

      - Tiếp tục dạy học các chương trình lồng ghép : giáo dục môi trường , KNS , đạo đức Hồ Chí Minh và giáo dục học sinh chương trình 4 giảm vào bài học, nhất là các tiết dạy chương trình địa phương.

     - Trao đổi về việc dạy học có tích hợp liên môn.

      - Trao đổi về dạy học có lồng ghép: ATGT,bảo vệ môi trường, giáo dục pháp luật,GD dân số,  bệnh phong, phòng chống các tệ nạn XH vào nội dung bài học phù hợp gắn với thực tế;  GD HS phòng chống BLHĐ,biết ứng xử tốt với bạn bè.

     - Nắm bắt chất lượng môn Ngữ Văn ở các khối lớp qua KT HKI  để có kế hoạch, giải pháp nâng cao chất lượng cho HKII, nhất là khối 9 ( sẽ bàn bạc giải pháp trong họp tổ lần 2) .

     - Học tập TT 58 của BGD ban hành qui chế về đánh giá, xếp loại HK và HL của HS

     - KT phân phối chương trình ,phân công GV ra đề KT trong tháng ở các khối lớp

     - Tổ chức thảo luận chuyên đề bồi dưỡng thường xuyên trong tháng.

     - Lên kế hoạch thực hiện chuyên đề ở HKII theo 4 nội dung chỉ đạo của bộ phận chuyên môn.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                KẾ HOẠCH  THÁNG  03 /2016

 

 

       -Tiếp tục thực hiện phân phối chương trình từ tuần 27 đến tuần 30 của HKII.

        - KT hồ sơ sổ sách và phê duyệt giáo án các thành viên theo định kì.

        - Tiếp tục dự giờ thăm lớp theo định kì.

        -KT việc thực hiện phân phối chương trình và việc chấm trả bài của các thành viên.

        - Đẩy mạnh  công tác dạy ngoại khóa ở tất cả các lớp .Cần chú trọng phân môn Tiếng Việt, Tập làm văn nhằm nâng cao chất lượng trong kiểm tra chất lượng giữa HKII . Cần chú ý chất lượng  ở khối 9.

       - Động viên GV soạn giảng bài dạy cần ứng dụng CNTT.

       - Tiếp tục trao đổi, thảo luận  nghiên cứu chuyên đề bồi dưỡng thường xuyên trong tháng.

       - Trao đổi việc đổi mới PP giảng dạy, đổi mới việc kiểm tra đánh giá HS theo hướng phát triển năng lực HS và theo CKT, CKN của Bộ GD quy định, sử dụng B ĐTD trong giảng dạy.

       - Tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi K9 để dự thi tỉnh.

       - Bồi dưỡng HS giỏi khối 8

       -  Động viên  GVCN làm tốt công tác chủ nhiệm.  

       - Tiếp tục dạy học các chương trình lồng ghép : giáo dục môi trường , KNS , đạo đức Hồ Chí Minh và giáo dục học sinh chương trình 4 giảm vào  nội dung  bài học, nhất là các tiết dạy chương trình địa phương.

    - Trao đổi cùng các thành viên về biện pháp nâng cao chất lượng về học Ngữ Văn sau   kiểm tra chất lượng giữa HKII, qua thống kê chất lượng  trong buổi họp tổ lần 2 và triển khai, rút kinh nghiệm các tiết dạy qua hội thi GV giỏi cấp huyện.

       -. Đánh giá , rút kinh nghiệm tiết dạy chuyên đề HKII.

       - Nhắc nhở gv lên lớp cần sử dụng triệt để ĐDDH và có hiệu quả, giáo án, tài liệu về chuẩn kiến thức, chuẩn kĩ năng, có BĐTD.

      - Trao đổi về việc dạy học có tích hợp liên môn.

      - Nhắc nhở Gv vào điểm ở sổ điểm lớn,  GVCN vào sổ LLGĐ.

      - Tiếp tục học tập các văn bản có liên quan đến công tác chuyên môn .

      - GVCN khối 9 kiểm tra lại học bạ lớp chủ nhiệm ( giấy khai sinh,học bạ, sổ gọi tên ghi điểm )

      - Nhắc nhở GVCN làm tốt công tác chủ nhiệm,  duy trì sĩ số lớp trong học phụ khóa.  GVCN sẽ kết họp với GV bộ môn, bộ phận c/m trường,  cha mẹ HS theo dõi chất lượng HS,  bàn giải pháp để giáo dục  HS không chăm chỉ trong học tập, chưa có ý thức kỉ luật tốt.

      - Tiếp tục trao đổi, bàn giải pháp nâng cao chất lượng HKII  trong họp tổ.

      - KT phân phối chương trình, phân công Gv ra đề kiểm tra  ở các khối lớp . Đề KT cần theo hình thức tự luận ( Thời gian 90 phút) Nội dung KT cần bám sát phân phối chương trình, nội dung giảng dạy theo chương trình chuẩn kiến thức, chuẩn kĩ năng và đề kiểm tra phải chú ý đến 3 đối tượng HS .Thống kê bài kiểm tra để làm báo cáo thống kê chất lượng giữa HKII.

      - KT phân phối chương trình ,phân công GV ra đề KT trong tháng ở các khối lớp.

      - Thực hiện chuyên đề ở HKII .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   KẾ HOẠCH  THÁNG  04 /2016

 

         -Tiếp tục thực hiện phân phối chương trình từ tuần 31 đến tuần 35 tháng của HKII.

         - KT hồ sơ sổ sách và phê duyệt giáo án các thành viên theo định kì.

         - Tiếp tục dự giờ thăm lớp theo định kì.

         -KT việc thực hiện phân phối chương trình và việc chấm trả bài của các thành viên.

         - Tiếp tục trao đổi,thảo luận  nghiên cứu tài liệu  : “ Một số vấn đề đổi mới phương pháp dạy học môn Ngữ Văn  ở THCS ”.Nhằm sử dụng ĐDDH có hiệu quả- Phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo của Hs.

         - Tiếp tục công tác dạy thêm học thêm học sinh yếu kém .Tập trung vào phân môn Tiếng Việt, Tập làm văn ở các tiết ôn tập. Đặt biệt là HS khối 9 nhằm giúp các em theo kịp chương trình để được công nhận hoàn thành THCS.

        - GV dạy Ngữ Văn 9 lập kế hoạch tổ chức ôn tập cho HS kiểm tra HKII. Ôn tập kiến thức cơ bản phân môn Văn, tiếng Việt; rèn viết đoạn văn, bài văn nghị luận ở các khối 7,8,9 để Hs làm bài tốt bài kiểm tra  HKII

        - Nắm lại chất lượng giữa HKII- Tìm ra nguyên nhân cùng trao đổi đề có kế hoạch nâng cao chất lượng cho kì thi HKII 

        -Động viên GV soạn giảng bài dạy cần ứng dụng CNTT.

       - Tiếp tục trao đổi, thảo luận  nghiên cứu chuyên đề bồi dưỡng thường xuyên trong tháng. Tham gia viết bài kiểm tra BDTX

       - Trao đổi việc đổi mới PP giảng dạy, đổi mới việc kiểm tra đánh giá HS theo hướng phát triển năng lực HS và theo CKT, CKN của Bộ GD quy định, sử dụng B ĐTD trong giảng dạy.

       - Cùng các thành viên học tập lại các văn bản-Quyết định, TT 58 về đánh giá , xếp loại học lực, hạnh kiểm HS ở HKII và cuối năm học và các văn bản có liên quan đến công tác chuyên môn .

       - Tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi K8

       -  Động viên  GVCN làm tốt công tác chủ nhiệm

       -GVCN khối 6,7,8,9  tiếp tục kiểm tra hồ sơ về giấy khai sinh, điểm trung bình  từng học kì, TB môn ở 4 năm học.- Lập biên bản. - GVCN khối 9 kiểm tra lại học bạ lớp chủ nhiệm ( giấy khai sinh,học bạ, sổ gọi tên ghi điểm )

       - Nhắc nhở gv lên lớp cần sử dụng triệt để ĐDDH và có hiệu quả, giáo án, tài liệu về chuẩn kiến thức, chuẩn kĩ năng, có BĐTD.

      - Trao đổi về việc dạy học có tích hợp liên môn.

      - Nhắc nhở Gv vào điểm ở sổ điểm lớn,  GVCN vào sổ LLGĐ.

      - Tiếp tục học tập các văn bản có liên quan đến công tác chuyên môn .

      - Thực hiện dạy học cần lồng ghép giáo dục môi trường và giáo dục học sinh chương trình 4 giảm vào nội dung bài học.

      - Lên lớp cần sử dụng triệt để ĐDDH và có hiệu quả, giáo án phù hợp, có tài liệu về chuẩn kiến thức, chuẩn kĩ năng, có BĐTD.

      - Nhắc nhở Gv vào điểm ở sổ điểm lớn.

     - Gv cần thường xuyên cập nhật tốt HSSS, giáo án cho công tác thanh tra .

     - GVCN khối 9 lập kế hoạch báo cáo tình hình học tập  cho cuộc họp PH khối 9.

     - Nhắc nhở GVCN làm tốt công tác chủ nhiệm, duy trì sĩ số lớp trong học phụ khóa.  GVCN sẽ kết hợp với GV bộ môn, bộ phận c/m trường,  cha mẹ HS theo dõi chất lượng HS,  bàn giải pháp để giáo dục  HS không chăm chỉ trong học tập, chưa có ý thức kỉ luật tốt.

     - KT phân phối chương trình ,phân công GV ra đề KT trong tháng ở các khối lớp. Đề KT cần theo hình thức tự luận. Nội dung KT cần bám sát phân phối chương trình, nội dung giảng dạy theo chương trình chuẩn kiến thức, chuẩn kĩ năng và đề kiểm tra phải chú ý đến 3 đối tượng HS.

 

                               KẾ HOẠCH  THÁNG  05 /2016

  

 

 

-         Tiếp tục thực hiện PPCT  từ tuần 36 – 37  và hoàn thành chương trình năm học đúng, đủ..

-         Duyệt giáo án- KT HSSS của các thành viên theo định kì.

-         GV dạy Ngữ Văn 9 lập kế hoạch tổ chức ôn tập cho HS để KT HKII và kế hoạch ôn thi vào lớp 10. Kế hoạch,  đề cương ôn tập phải bám sát ma trận của SGD

-         Kiểm tra lại các cột điểm kiểm tra : miệng, 15 phút, 1 tiết đảm bảo đúng, đủ cột kiểm tra.

-         Nhắc nhở GV hoàn thành các loại HSSS cho cả năm học.

       -  Cùng các thành viên học tập lại các văn bản-Quyết định, TT 58 về đánh giá , xếp loại học lực, hạnh kiểm HS ở HKII và cuối năm học

-  Cùng các thành viên tổ đánh giá , xếp loại theo các TT 30 và QĐ số 6 cho cả năm học .

- Cùng các thành viên tổ và  BGH xếp loại thi đua tổ cả năm học.            

       -  Động viên  GVCN làm tốt công tác chủ nhiệm : về  nề nếp, vệ sinh trong và ngoài lớp; hoàn thành sổ gọi tên và ghi điểm ; đánh giá, xếp loại HS công bằng, khách quan;  hoàn tất các loại hồ sơ sổ sách chủ nhiệm.

        - Tổ trưởng hoàn thành đủ hồ sơ của tổ.

         -  Tham gia coi thi  HKII , nghiêm túc theo sự phân công của BGH.

       - Lịch thi: từ  12/5 đến 16/5, PGD sẽ ra đề Ngữ Văn ở các khối lớp.

        - GV chủ nhiệm và GV bộ môn hoàn thành các bản thống kê theo yêu cầu của BGH.:hoàn thành đủ các loại thống kê học lực, hạnh kiểm HKII và cả năm cho BGH quy định; phê kí học bạ, danh sách HS lên lớp, thi lại, lưu ban.

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG THCS PHẠM HỒNG THÁI
Địa chỉ: Khu Phố Hải Sơn - TT Long Điền - Huyện Long Điền - BRVT
Điện thoại: 0643868314
Email: c2phamhongthai.longdien.brvt@moet.edu.vn