Trường THCS PHẠM HỒNG THÁI
Tao slide anh voi jQuery Cycle
Thông báo mới nhất

THÔNG BÁO CỦA HIỆU TRƯỞNG NHÀ TRƯỜNG THCS PHẠM HỒNG THÁI

- Học sinh đến trường xem danh sách lớp ngày 10/08/2018

- Tựu  trường ngày 13/08/2018; học sinh tập trung tại trường theo thời gian sau:

+ Buổi sáng : Khối 7 và khối 9

+ Buổi chiều : Khối 8 và khối 6

- Toàn thể GV- Nhân viên nhà trường  họp giao ban trường lúc 8h ngày 10/8/2018

KE HOACH TỔ SỬ - ĐỊA- GDCD( 2015-2016)

Cập nhật lúc: 02:45:55 - 03/12/2015

KE HOACH TỔ SỬ - ĐỊA- GDCD( 2015-2016)

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN LONG ĐIỀN

TRƯỜNG THCS PHẠM HỒNG THÁI

 

Số 01 / KH – TỔ SỬ - ĐỊA - GDCD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 
 
 

 


              Long Hải, ngày 24 tháng09 năm 2015

 

 

 

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TỔ SỬ - ĐỊA - GDCD

NĂM HỌC 2015 - 2016

 

 

- Căn cứ vào hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2015 - 2016 của Bộ GD - ĐT, của Sở GD - ĐT tỉnh Rịa - Vũng Tàu.

- Căn cứ vào nghị quyết của Đảng bộ nhà trường năm học 2015 – 2016.

- Căn cứ vào kế hoạch năm học 2015 – 2016 của Trường THCS Phạm Hồng Thái.

- Căn cứ vào kết quả đạt được trong năm học 2014 – 2015 và tình hình thực tế tại địa phương;

- Tổ Sử - Địa – GDCD xây dựng kế hoạch hoạt động năm học 2015 - 2016 như sau:

 

I.ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CỦA TỔ:

1. Cơ sở vật chất:

- Cơ sở vật chất nhà trường đã cũ, xuống cấp rất nhiều.

- Tranh ảnh, đồ dùng dạy học tạm đủ phục vụ cho công tác giảng dạy.

-Cơ sở vật chất của trường còn nhiều hạn chế nên ít nhiều ảnh hưởng đến chất lượng bộ môn.

     - Trình độ ứng dụng CNTT vào giảng dạy của các giáo viên trong tổ còn hạn chế.

2. Số lớp, số học sinh, số giáo viên trong tổ:

            a/ Số lớp, số học sinh

Tổng số lớp:    28 lớp                                                   

- Khối 6:   8 lớp có  223 học sinh                              

- Khối 7:    8 lớp có  232 học sinh                             

- Khối 8:      6 lớp có  176 học sinh                              

- Khối 9:       6 lớp có  150 học sinh

Tổng số học sinh : 786 học sinh. So sánh với chỉ tiêu  UBND huyện giao đảm bảo đúng số lớp và số học sinh.

b/ Số giáo viên trong tổ: 07.

 

 

STT

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

TRÌNH ĐỘ

NĂM VÀO NGÀNH

NHIỆM VỤ ĐƯỢC PHÂN CÔNG

1

Cao Thị Như

1981

ĐHSP

 

2004

Dạy Địa 8, 9

2

Nguyễn Thị Mỹ Hằng

1982

ĐHSP

 

2006

Dạy Sử 9, 7

3

Nguyễn Thị Nguyệt

1979

ĐHSP

 

2004

Dạy Địa 7

4

Nguyễn Thị Quỳnh Phương

1981

ĐHSP

2005

Dạy Địa 6, Sử 6

5

Nguyễn Thị Mai

1982

ĐHSP

2005

Dạy Sử 7, 8

6

Phạm Thị Chung

1985

ĐHSP

2013

Dạy CD 7, 8

7

Lương Thị Hiền

1986

ĐHSP

 

Dạy CD 6.9

 

3. Thuận lợi:

-Tổ có 7 giáo viên, 100% giáo viên được đào tạo chính qui đạt chuẩn và trên chuẩn, tích cực trong hoạt động chuyên môn, có ý thức học hỏi, tinh thần cầu tiến, rèn luyện để nâng cao tay nghề.

- Được sự quan tâm của BGH nhà trường.

- Giáo viên trong tổ rất nhiệt tình trong công tác giảng dạy.

4. Khó khăn:

- Về phía giáo viên:

+Đa số giáo viên ở nơi khác đến địa phương công tác, giáo viên trong tổ toàn là nữ, đều có con nhỏ, hoàn cảnh gia đình khó khăn nên có ảnh hưởng đến chất lượng công tác.

+Một số khá đông giáo viên mới ra trường tay nghề chưa cao, cần phải phấn đấu nhiều. 

+ Đời sống của nhân dân địa phương còn thấp nên một số bộ phận phụ huynh lo kinh tế,  thiếu quan tâm đến việc học tập của học sinh.

- Về phía học sinh:

+Ý thức học tập của một bộ phận học sinh còn hạn chế vì thiếu sự quan tâm của gia đình. Do đặc thù của địa phương là phát triển kinh tế biển nên đa số gia đình có cha đi biển nhiều ngày, mẹ buôn bán ở biển nên ít có thời gian chăm sóc con cái.

+Trước cổng trường và trên con đường vào trường nhiều tiệm internet và hàng quán ảnh hưởng xấu đến học sinh. Đây cũng là nơi tụ tập của các thanh thiếu niên không đi học tìm cách trấn lột hoặc lôi kéo học sinh vào những hoạt động không lành mạnh.

+ Địa bàn ngư nghiệp khá phức tạp, lại bị ảnh hưởng nề nếp, sinh hoạt của gia đình, còn ham chơi. Do đó biểu hiện hành vi thói quen đạo đức còn nhiều hạn chế. Vì vậy việc giáo dục học tập lẫn đạo đức của học sinh còn gặp  nhiều  khó khăn.

- Phụ huynh học sinh:

+ Dân cư tạm trú hơn 1/3 tổng số dân địa phương, đời sống kinh tế còn nhiều khó khăn , do đó phần lớn phụ huynh phó mặc việc giáo dục cho nhà trường. Gia đình chưa thật sự  nhắc nhở, động viên, tạo điều kiện tốt cho con em học tập tốt ở nhà. Mối liên hệ giữa nhà trường và CMHS chưa chặt chẽ, phụ huynh chưa quan tâm đung mức việc học của con em.

II. CÁC MỤC TIÊU NĂM HỌC 2015-2016:

- Bồi dưỡng tư tưởng chính trị và phẩm chất đạo đức, lối sống của nhà giáo. Chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. 

- Tiếp tục thực hiện cuộc vận động lớn của ngành: Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.

         - Thực hiện đầy đủ quy chế chuyên môn, tổ chức dạy và học theo chương trình, theo Chuẩn kiến thức - kỹ năng và giảm tải chương trình mà Bộ đã ban hành năm 2011 - 2012, Sở GD - ĐT đã triển khai, thực hiện nghiêm túc những chỉ đạo về chuyên môn của BGH.

- Giữ vững nề nếp về chuyên môn, đảm bảo đầy đủ các loại HSSS - giáo án của giáo viên theo qui định của Trường, của TCM.

 - Bồi dưỡng và phát triển năng lực chuyên môn và nghiệp vụ của giáo viên. Nâng cao chất lượng dạy và học. Cải tiến phương pháp giảng dạy đáp ứng yêu cầu của ngành và của xã hội. Nâng cao chất lượng việc kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh.

- Thực hiện tốt các hoạt động nhằm tăng cường hoạt động học tập của học sinh, tạo môi trường học tập toàn diện cho học sinh.

- Tham gia tích cực các hoạt động của Công đoàn, Đoàn TNCS trong Nhà trường, liên kết hoạt động với các TCM khác.

III. CÁC NHIỆM VỤ - CHỈ TIÊU VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:

1. Mục tiêu 1: Bồi dưỡng tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của người giáo viên. Chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. 

          a. Các nhiệm vụ và chỉ tiêu thực hiện:

· Nhiệm vụ: Tham gia đầy đủ và nghiêm túc các lớp học tập, bồi dưỡng chính trị.

· Chỉ tiêu: 100% giáo viên trong Tổ tham gia các lớp học tập, bồi dưỡng chính trị của trường, của ngành, của địa phương tổ chức.

          b. Các biện pháp thực hiện:

           - Bố trí thời gian công việc hợp lý, thông báo nhắc nhở giáo viên trong tổ tham gia các buổi sinh hoạt chính trị, các lớp học bồi dưỡng tư tưởng chính trị. 

2. Mục tiêu 2: Tiếp tục thực hiện cuộc vận động lớn của ngành: “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” và “nói không với bệnh thành tích”.

             a. Nhiệm vụ và chỉ tiêu thực hiện:

· Nhiệm vụ 1: Tham gia các phong trào của Nhà trường tổ chức nhằm “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

   + Chỉ tiêu: 100% giáo viên trong Tổ hưởng ứng và tham gia phong trào.

· Nhiệm vụ 2: Tạo điều kiện học tập, trao đổi, học hỏi có tính chất thân thiện hòa đồng của GV đối với HS.

b. Các biện pháp thực hiện:

     - Trong các giờ dạy, GV tạo điều kiện cho HS hoạt động tính cực trên tinh thần cởi mở - thân thiện.

3. Mục tiêu 3: Thực hiện đầy đủ quy chế chuyên môn, tổ chức dạy và học theo chương trình kế hoạch, theo Chuẩn kiến thức - kỹ năng mà Bộ ban hành, Sở GD - ĐT đã chỉ đạo thực hiện. Thực hiện nghiêm túc những chỉ đạo về chuyên môn của BGH đối với TCM.

          a. Các nhiệm vụ và chỉ tiêu thực hiện:

    · Nhiệm vụ 1: Hoạt động tìm hiểu, nắm vững chương trình giảng dạy, kiến thức kỹ năng cần đạt được trong các tiết dạy.

   + Chỉ tiêu: Tất cả các giáo viên thực hiện đúng chương trình giảng dạy do BGD ban hành.  Giảng dạy theo phân phối chương trình.

- Tất cả các giáo viên phải phải soạn giảng theo đúng Chuẩn kiến thức kỹ năng mà BGD đã ban hành.

 · Nhiệm vụ 2: Cập nhật cho giáo viên các công văn, các qui định, các chỉ đạo mới của Ngành, của Sở GD & ĐT và của Nhà trường đề ra trong năm học.

         b. Các biện pháp thực hiện:

     - Tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên môn nhằm rà soát lại chương trình giảng dạy cho các khối lớp, đặc biệt học tập lại chuẩn kiến thức kỹ năng mà BGD đã ban hành trong năm học 2010 – 2011 và giảm tải chương ban hành năm học 2011 – 2012.

     - Tổ chức các buổi sinh hoạt Tổ nhằm học tập và triển khai các công văn, các qui định, các chỉ đạo hoạt động chuyên môn trong năm học 2015– 2016

     - TTCM có nhiệm vụ kiểm soát định kỳ 01 lần/HK để nhắc nhở việc thực hiện chương trình, đảm bảo chuẩn kiến thức kỹ năng theo qui định.    

        4. Mục tiêu 4: Giữ vững nề nếp về chuyên môn, đảm bảo đầy đủ các loại hồ sơ - giáo án của giáo viên theo qui chế chuyên môn, theo qui định của trường, của TCM.

            a. Các nhiệm vụ và chỉ tiêu thực hiện:

           · Nhiệm vụ 1: Giảng dạy đúng và đầy đủ nội dung chương trình do Bộ giáo dục và Sở giáo dục ban hành, không cắt bỏ dồn ép nội dung giảng dạy. Trong việc soạn giảng phải có đầy đủ hồ sơ chuyên môn nghiệp vụ, giáo án được soạn đầy đủ theo qui định đổi mới (dựa theo tài liệu chuẩn kiến thức và kỹ năng).

+ Chỉ tiêu: 100% giáo viên lên lớp phải soạn giáo án theo chuẩn kiến thức và kỹ năng phù hợp với đối tượng HS và được sự phê duyệt của TCM.

· Nhiệm vụ 2: Chấp hành đúng qui định về hồ sơ chuyên môn nghiệp vụ.

             + Chỉ tiêu: 100% giáo viên có đầy đủ hồ sơ chuyên môn nghiệp vụ có sự phê duyệt         của TCM.

           * Hồ sơ chuyên môn nghiệp vụ giáo viên gồm:

               + Giáo án, Sổ dự giờ thao giảng.

               + Lịch báo giảng.

               + Sổ chủ nhiệm.

               + Sổ ghi chép hội họp.

               + Sổ điểm cá nhân.

· Nhiệm vụ 3: Thực hiện tốt kỷ luật lao động, thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ của Trường, của Tổ phân công.

+ Chỉ tiêu: Tất cả giáo viên ra vào lớp đúng giờ không ra sớm vào muộn, nghỉ vắng công tác phải xin phép theo qui định, thực hiện nghiêm túc các tiết phân công dạy thay.

            b. Các biện pháp thực hiện:

      * TTCM theo dõi, kiểm tra, đánh giá, nhắc nhở về việc thực hiện nề nếp chuyên môn, kỷ luật lao động của giáo viên thông qua:

- Sự nhận xét đánh giá nề nếp giảng dạy hằng tuần của Nhà trường đối với giáo viên.

- TCM kiểm tra hồ sơ chuyên môn nghiệp vụ giáo viên 01 lần/ tháng.

          - TCM kiểm tra sổ đầu bài, sổ báo giảng và vở chi chép của HS của TCM thường xuyên  để theo dõi được hoạt động giảng dạy của giáo viên.

  5. Mục tiêu 5: Nâng cao chất lượng giảng dạy của giáo viên. 

            a. Các nhiệm vụ và chỉ tiêu thực hiện:

  · Nhiệm vụ 1: Thực hiện tốt việc soạn giảng. Coi việc soạn giảng cốt là một trong những yếu tố giúp giáo viên thực hiện tốt bài dạy.

       + Chỉ tiêu: 100% đạt giáo viên soạn mới giáo án theo Chuẩn kiến thức kỹ năng            phù hợp với đối tượng học sinh.

· Nhiệm vụ 2: Thực hiện tốt công tác hội giảng dự giờ. Coi hội giảng là hoạt động nhằm nâng cao trình độ chuyên môn và năng lực sư phạm cho giáo viên.

+ Chỉ tiêu: Giáo viên tham gia đầy đủ các tiết hội giảng, dự đủ các tiết hội giảng của giáo viên trong tổ.

· Nhiệm vụ 3: Cải tiến phương pháp giảng dạy nhằm đáp ứng yêu cầu của ngành và của xã hội. Mỗi giáo viên phải có biện pháp nhằm phát huy tính tích cực và chủ động của học sinh trong quá trình học tập, phải có ý thức đổi mới phương pháp giảng dạy để phù hợp với nội dung bài giảng. Đạt kết quả tốt trong công tác giảng dạy.

                 + Chỉ tiêu:

    - Ứng dụng công nghệ thông tin vào việc giảng dạy,vì đặc thù bô môn, mỗi giáo viên phải ứng dụng công nghệ thông tin vào bài dạy: 18 tiết/ HK.

     - TCM thực hiện 01 tiết chuyên đề trường/ năm học.

    - Có 1 giáo viên tham gia giáo viên giỏi huyện, 4 giáo viên đăng ký lao động tiên tiến.

                 · Nhiệm vụ 4: Thực hiện tốt công tác dạy theo phương pháp đổi mới.

            + Chỉ tiêu: 100% giáo viên thực hiện phương pháp đổi mới trong quá trình giảng dạy.

          b. Các biện pháp thực hiện:

            - TTCM theo dõi, kiểm tra, đánh giá, nhắc nhở, việc soạn giảng của giáo viên.

            - TTCM lập kế hoạch chi tiết về hoạt động dự giờ hội giảng của Tổ, coi trọng đến vấn đề góp ý, nhận xét và thảo luận rút kinh nghiệm chuyên môn nghiệp vụ ở các tiết dạy.

            - TCM cập nhật các nguồn tài liệu, các thông tin liên quan đến bộ môn để giáo viên thuận lợi trong vấn đề nghiên cứu nhằm nâng cao chuyên môn nghiệp vụ.

            - TCM phân công giáo viên có năng lực tốt về chuyên môn nghiệp vụ hỗ trợ giúp đỡ cho giáo viên mới còn non chuyên môn nghiệp vụ.

6. Mục tiêu 6: Bồi dưỡng và phát triển năng lực chuyên môn và nghiệp vụ của giáo viên.

            a. Các nhiệm vụ và chỉ tiêu thực hiện:

· Nhiệm vụ 1: Viết sáng kiến kinh nghiệm – Viết đề tài, chuyên đề khoa học.

  + Chỉ tiêu: Tổ thực hiện báo cáo 06 SKKN trong phạm vi cấp trường

· Nhiệm vụ 2: Tham gia tích cực và đầy đủ các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ do Nhà trường, Sở GD & ĐT tổ chức.

           b. Các biện pháp thực hiện:

          - TCM phát động đăng ký viết SKKN, viết chuyên đề khoa học. Báo cáo đề tài, thảo luận đề tài ở phạm vi cấp Tổ và nộp về bộ phận chuyên môn.

            - Trong các buổi sinh hoạt hàng tháng TCM tổ chức, thảo luận chuyên đề (bao gồm Chuẩn KT - KN, chương trình giảng dạy, bài giảng khó, chuyên đề khoa học, …).                                            
         - Tổ chức nhận xét, đánh giá, rút kinh nghiệm các tiết hội giảng Tổ một cách chặt chẽ, nghiêm túc.

     7. Mục tiêu 7: Nâng cao chất lượng về việc kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh.

            a. Các nhiệm vụ và chỉ tiêu thực hiện:

· Nhiệm vụ 1: Học tập về qui chế cách ra đề kiểm tra đánh giá học tập của học sinh, ma trận.

   + Chỉ tiêu: Không có giáo viên ra đề kiểm tra sai kiến thức, phạm qui định trong             các đợt kiểm tra, thi học kì..

            b. Các biện pháp thực hiện:

    - TTCM có kế hoạch đánh giá việc ra đề của mỗi giáo viên, có hình thức kỷ luật đối với các trường hợp ra đề sai kiến thức, sai qui định của TCM.

     8. Mục tiêu 8: Bồi dưỡng học sinh giỏi.

              a. Các nhiệm vụ và chỉ tiêu thực hiện:

           · Nhiệm vụ 1: Bồi dưỡng đội tuyển HS giỏi môn Địa 9 và môn Lịch sử 9 .

     + Chỉ tiêu: HS giỏi cấp huyện: 5 học sinh; cấp tỉnh: 1 học sinh.

            b. Các biện pháp thực hiện:

         - Tăng cường bồi dưỡng đội truyển HS giỏi lớp 9 nhằm tham gia kỳ thi HS giỏi  huyện - tỉnh,

              - Phân công giáo viên giảng dạy đội tuyển HS giỏi lớp 8.

         9. Mục tiêu 9: Thực hiện tốt công tác chủ nhiệm lớp.

               a. Các nhiệm vụ và chỉ tiêu thực hiện:

    · Nhiệm vụ 1: Đặt vai trò trách nhiệm cao đối với HS trong công tác chủ nhiệm lớp.

       + Chỉ tiêu: Hàng tuần giáo viên chủ nhiệm phải theo dõi chặt chẽ tình hình hoạt động, sinh hoạt của lớp chủ nhiệm. Kịp thời xử lý các trường hợp bất thường xảy ra.    

· Nhiệm vụ 2: Hoàn thành các yêu cầu của BGH, của Đoàn trường đối với lớp CN.

       + Chỉ tiêu: GV có lớp chủ nhiệm của được xếp loại tốt trong phong trào thi đua hằng tuần của Nhà trường.

            b. Các biện pháp thực hiện:

   - Công tác chủ nhiệm lớp được gắn liền với hoạt động sư phạm của giáo viên. Công tác này được TCM theo dõi, nhận xét, đánh giá và đưa vào chuẩn thi đua của giáo viên.          

         10. Mục tiêu 10: Hoạt động liên kết giữa các thành phần khác trong Nhà trường.

      · Nhiệm vụ 1: Xin ý kiến chỉ đạo và sự phê duyệt của BGH đối với các hoạt động của Tổ. Trao đổi, góp ý kiến đối với BGH trong các hoạt động của Nhà trường khi cần thiết.

      · Nhiệm vụ 2: Liên kết hoạt động với các TCM khác nhằm phối hợp tốt các hoạt động giữa các tổ đối với HS, hỗ trợ giữa các TCM trong công việc chung của Nhà trường.

      · Nhiệm vụ 3: Tham gia tốt các hoạt động của Công đoàn.

       + Chỉ tiêu: 100% giáo viên trong tổ là công đoàn viên tốt.

      · Nhiệm vụ 4: Tham gia các hoạt động của Đoàn trường.

       + Chỉ tiêu: 100% giáo viên là đoàn viên tham gia tích cực trong hoạt động của Đoàn.

            11. Mục tiêu 11: Hoạt động kiểm tra - thanh tra của TTCM.

              a. Các nhiệm vụ và chỉ tiêu thực hiện:

     · Nhiệm vụ 1: TTCM làm việc theo kế hoạch.

      + Chỉ tiêu: Tất cả các hoạt động của TCM đều phải có kế hoạch chi tiết.

     · Nhiệm vụ 2: TTCM phải kiểm tra - thanh tra đối với các hoạt động của GV trong Tổ.

      + Chỉ tiêu:

                                    - Kiểm tra toàn bộ hồ sơ giáo viên 01 lần/ tháng.

                             - Kiểm soát các hoạt động của TCM.

              b. Các biện pháp thực hiện:

         - TTCM cùng Tổ thảo luận và lập kế hoạch hoạt động cho từng mục tiêu hoạt động cụ thể của TCM.

        - TTCM lập kế hoạch chi tiết về hoạt động kiểm tra - thanh tra của TTCM và thông báo công khai.

IV. CÁC CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU:

- Tổ : LĐTT

- GV giỏi tỉnh: 0

-Chiến sĩ thi đua cơ sở : 0

- Lao động tiên tiến : 6

- Hoàn thành nhiệm vụ: 1

- 100% có giáo án khi lên lớp, có đồ dùng dạy học .

- Không có giờ dạy yếu, kém

- 100% GV trong tổ soạn giáo án mới theo PPCT (mới) và giảm tải có lồng ghép, bản đồ tư duy….

- Chỉ tiêu:

+ Học lực:

Giỏi: 25%  , khá: 30% , TB: 35%, Y: 10%

+ Hạnh kiểm:

Tốt: 80% , Khá :20 t%,

Lên lớp thẳng :90 %

+Tỷ lệ tốt nghiệp: 95%

+Chất lượng bộ môn:

Môn

HKI

Cuối năm

Sử

80%

85%

Địa

80%

85%

GDCD

85

90

 

  V. KẾ HOẠCH CỤ THỂ:

 

Tháng

Nội dung công việc

Người thực hiện

Ghi chú

8/2015

- Ổn định công tác chuyên môn tổ

- Giáo viên bộ môn lên kế hoạch bộ môn mình giảng dạy .

- Thống kê chất lượng đầu năm.

- Giảng dạy chương trình tuần 1,2

- Học tập quy chế chuyên môn

- Phổ biến phương pháp soạn giảng

- Hướng dẫn học sinh cách ghi tập vở, sử dụng SGK.

-Lên kế hoạch mượn và sử dụng ĐDDH

-Sinh hoạt  tổ chuyên môn định kỳ theo quy định.

- Tiếp tục theo dõi và nắm bắt kịp thời nội dung chương trình giảm tải, dạy tích hợp , dạy lồng ghép, một số nội dung  đã quy định.Chú ý sử dụng bản đồ tư duy .

- Chuẩn bị và hoàn thành các loại HSSS theo qui định

-Lên kế hoạch thực hiện chuyên đề

-Đăng kí danh hiệu thi đua năm học 2014-2015

-Triển khai công văn hướng dẫn đánh giá, xếp loại giờ dạy bậc trung học của SGDĐT

-Triển khai công văn số 18 của PGDĐT về việc thực hiện ngân hàng đề kiểm tra cấp THCS

-Thực hiện theo chỉ đạo của PGD về công tác sinh hoạt tổ chuyên môn.

- Phát động phong trào làm ĐDDH,viết sáng kiến kinh nghiệm.

- Kế hoạch tổ chức khảo sát đầu năm.

-Điều tra phổ cập

-Học bồi dưỡng theo kế hoạch của PGD

TT

GVBM

 

GVBM

GVBM

GVBM

TT

GVBM

 

TT+GVBM

TT+GVBM

 

GVBM

 

    TT+GV

TT

TT

TT

TT+ GV

TT+ GV

TT

TT

TT+GV

TT+ GV

 

9/2015

- Ổn định công tác chuyên môn tổ

-Học tập văn bản hiện hành về giáo dục đào tạo, các công văn qui định về hồ sơ văn bản hoạt động chuyên môn, học tập điều lệ trường trung học.

-Thực hiện PPCT: tổ bộ môn chủ động xây dựng tự soạn chương trình (theo chương trình khung của Bộ) phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị thể hiện tính linh hoạt, sáng tạo và khả thi

-Thực hiện giáo dục kĩ năng sống cho học sinh qua hoạt động ngoài giờ lên lớp.

-Kết hợp với địa phương vận động hs bỏ học ra lớp.

- Triển khai mô hình Trường học mới (VNEN)

- Thường xuyên tham gia lớp học: Trường học mới.(VNEN)

-Thường xuyên tham gia lớp BDTX trên “Trường học kết nối”

 -Triển khai đến gv trong tổ về các qui định về hồ sơ chuyên môn.

 - Lên kế hoạch  thực hiện công tác hội giảng trường.

-Thực hiện nghiêm túc công tác soạn giảng, dự giờ thăm lớp.

- Lên lịch báo giảng kịp thời, đúng quy định.

- Phê sổ đầu bài chính xác, hạn chế việc tẩy xóa.

- Tiếp tục theo dõi và nắm bắt kịp thời nội dung chương trình giảm tải, dạy tích hợp , dạy lồng ghép, một số nội dung  đã quy định. Chú ý sử dụng bản đồ tư duy .

- GV chậm tiết có kế hoạch dạy bù kịp thời , dạy bù phải phê ký ở phần  dạy bù của sổ đầu bài.

- Lên kế hoạch  và tiến hành BD HSG các môn sinh, hóa  khối 9.

- Nộp   kế hoạch kiểm tra 15 phút và 1 tiết theo PPCT mới

- Tổ chức dạy hoạt động ngoài giờ lên lớp chủ điểm tháng 9

- Nộp đề kiểm tra làm tư liệu cho ngân hàng đề thi của trường

- Thực hiện các bài kiểm tra 15 phút và một tiết theo đúng PPCT .

-Triển khai  thực hiện chuyên đề tổ:” Phát triển năng lực của học sinh trong giảng dạy ở cả 3 môn và cử gv dạy chuyên đề.

- Giảng dạy chương trình tuần 3,4,5,6

-Chấm sáng kiến kinh nghiệm

- Dự giờ GV

- Kí duyệt giáo án hsss.

- Đăng kí và tham gia hội giảng cấp trường

- Hoàn thành các loại HSSS

-Sinh hoạt tổ  chuyên môn định kỳ theo quy định.

-Tổ lên kế hoạch sinh hoạt tổ, các kế hoạch  khác theo qui định.

-Lên kế hoạch mượn và sử dụng ĐDDH

- Tổ chức dạy hoạt động ngoài giờ lên lớp chủ điểm tháng 9

- Triển khai nội dung “dạy học và kiểm tra đánh giá kết quả học tập theo định hướng phát triển năng lực học sinh” ở cả ba môn.

- Tiếp tục theo dõi và nắm bắt kịp thời nội dung chương trình giảm tải, dạy tích hợp, dạy lồng ghép, một số nội dung  đã quy định.Chú ý sử dụng bản đồ tư duy .

TT

TT+GVBM

 

 

 

TT+GV

 

 

 

GVCN

 

GVCN

 

TT

 

TT+GVBM+GVCN

TT-GVBM

 

GVBM

 

GVBM

     GVBM

GVBM

 

GVBM

TT+GV

GVBM

GVCN

 

GVBM

GVBM

TT

GVBM

TT

TT

GVBM

TT+GV

TT

GVBM

GVCN

GVBM

TT - GVBM

 

 

10/2015

-Tiếp tục duy trì tốt nề nếp chuyên môn.

- Thực hiện chuyên đề tổ

- Triển khai mô hình Trường học mới (VNEN)

- Thường xuyên tham gia lớp học: Trường học mới.(VNEN)

-Thường xuyên tham gia lớp BDTX trên “Trường học kết nối”

- Hội giảng cấp trường

- Kí duyệt giáo án, HSSS

-Tham gia đầy đủ các đại hội của trường.

- Phổ biến tiêu chuẩn xếp loại, đánh giá tiết dạy

- Đánh giá tình hình giảng dạy khối 6,7,8,9

- Kiểm tra qui chế cho điểm

- Kiểm tra dụng cụ học tập của hs

- Đánh giá và rút kinh nghiệm các tiết hội giảng và sơ kết vòng 1 hội giảng.Tiếp tục hội giảng vòng 2.

- Tổ chức dạy HSG khối 9

-Sinh hoạt  tổ chuyên môn định kỳ theo quy định.

-Tăng cường việc sử dụng đồ dùng dạy học ở các tiết dạy

-Lên kế hoạch mượn và sử dụng ĐDDH

-Thực hiện giáo dục kĩ năng sống cho học sinh qua hoạt động ngoài giờ lên lớp.

- Tổ chức dạy hoạt động ngoài giờ lên lớp chủ điểm tháng 10

- Tiếp tục theo dõi và nắm bắt kịp thời nội dung chương trình giảm tải, dạy tích hợp , dạy lồng ghép, một số nội dung  đã quy định.Chú ý sử dụng bản đồ tư duy .

 

GVBM

TT+GV

TT

GVBM

TT+ GV

TT

TT

 

TT

TT

TT

TT+GV

TT+GV

GVBM

GVBM

GVCN

GVCN

GVBM

 

11/2015

-Tiếp tục duy trì tốt nề nếp chuyên môn.

- Thực hiện chương trình giảng dạy tuần 10 đến tuần 13

- Tiếp tục áp dụng  chuyên đề vào giảng dạy

- Phát động phong trào thi đua “học tốt - dạy tốt” chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

- Tiếp tục áp dụng  chuyên đề vào giảng dạy

- Tổ chức dạy HSG khối 9

-Sinh hoạt tổ  chuyên môn định kỳ theo quy định. - Triển khai mô hình Trường học mới (VNEN)

- Thường xuyên tham gia lớp học: Trường học mới.(VNEN)

-Thường xuyên tham gia lớp BDTX trên “Trường học kết nối”

-Tổ chức cho học sinh học tập qui chế đánh giá xếp loại học sinh

- Khảo sát chất lượng giữa học kì I

- Kiểm tra HSSS

- Kiểm tra việc thực hiện chấm, trả bài kiểm tra

-Lên kế hoạch mượn và sử dụng ĐDDH

-Tăng cường việc sử dụng đồ dùng dạy học ở các tiết dạy

- Tổ chức dạy HSG

-Thực hiện giáo dục kĩ năng sống cho học sinh qua hoạt động ngoài giờ lên lớp.

- Tổ chức dạy hoạt động ngoài giờ lên lớp chủ điểm tháng 11

- Tiếp tục theo dõi và nắm bắt kịp thời nội dung chương trình giảm tải, dạy tích hợp , dạy lồng ghép, một số nội dung  đã quy định.Chú ý sử dụng bản đồ tư duy .

GVBM

GVBM

GVBM

TT

 

GVBM

TT+GV

TT+GV

 

GVCN

 

GVBM

TT

GVBM

GVBM

TT

TT+GV

 

GVCN

 

GVCN

 

TT+GV

 

 

 

12/2015

-Tiếp tục duy trì tốt nề nếp chuyên môn.

- Thực hiện chương trình tuần 14 đến tuần 17

-Tăng cường việc sử dụng đồ dùng dạy học ở các tiết dạy

- Tiếp tục áp dụng  chuyên đề vào giảng dạy

- Phát động thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn

- Thực hiện chuyên đề của tổ.

- Tiếp tục theo dõi và nắm bắt kịp thời nội dung chương trình giảm tải, dạy tích hợp , dạy lồng ghép, một số nội dung  đã quy định.Chú ý sử dụng bản đồ tư duy .

- Triển khai mô hình Trường học mới (VNEN)

- Thường xuyên tham gia lớp học: Trường học mới.(VNEN)

-Thường xuyên tham gia lớp BDTX trên “Trường học kết nối”

- Tổng kết hội giảng cấp trường

- Kí duyệt HSSS

- Lên kế hoạch ôn tập học kì I

- Kiểm tra việc chấm trả các cột điểm theo qui định

- Tiếp tục dạy HSG

- Tổ chức dạy hoạt động ngoài giờ lên lớp chủ điểm tháng 12

-Sinh hoạt  tổ chuyên môn định kỳ theo quy định.

- Tổ chức thi học kì I

GVBM

GVBM

GVBM

GVBM

TT

 

GVBM

GVBM

 

 

 

BGH+TT

TT

TT+GVBM

TT

 

TT+GV

GVCN

 

TT+GV

BGH+ TT+GVBM

 

01/2016

-Tiếp tục duy trì tốt nề nếp chuyên môn.

-  Thực hiện chương trình giảng dạy tuần 18 đến tuần 21

-Tăng cường việc sử dụng đồ dùng dạy học ở các tiết dạy

- Tiếp tục áp dụng  chuyên đề vào giảng dạy

- Tổ chức dạy hoạt động ngoài giờ lên lớp chủ điểm tháng 1

- Triển khai mô hình Trường học mới (VNEN)

- Thường xuyên tham gia lớp học: Trường học mới.(VNEN)

-Thường xuyên tham gia lớp BDTX trên “Trường học kết nối”

- Hoàn thành sổ điểm HKI

- Tổng kết sinh hoạt tổ HKI

- Hoàn thành thanh tra toàn diện cấp trường

- Kí duyệt giáo án HSSS

- Hoàn thành HSSS, học bạ học kì I

- Dạy HSG và ôn tập cho HS thi hsg huyện.

-Sinh hoạt  tổ chuyên môn định kỳ theo quy định.

- Tiếp tục theo dõi và nắm bắt kịp thời nội dung chương trình giảm tải, dạy tích hợp , dạy lồng ghép, một số nội dung  đã quy định.Chú ý sử dụng bản đồ tư duy .

- Xếp loại thi đua học kì I

- Báo cáo thống kê chất lượng học kì I

- Hoàn thành chương trình học kì I

- Vào chương trình HKII

- Nghỉ tết nguyên đán

GVBM

GVBM

 

GVBM

GVBM

GVCN

GVBM

GVBM

TT

TT

TT

GVBM

TT+GV

TT+GV

 

GVBM

 

 

 

TT

GVBM

GVBM

 

02/2016

- Ổn định nề nếp học tập sau tết.

- Kiểm tra việc thực hiện chương trình soạn giảng của giáo viên,

- Tăng cường giảng dạy theo hướng đổi mới phương pháp.

- Đánh giá tình hình thực hiện giảng dạy

- Phát động phong trào thi học tập chào mừng 3/2

- Thực hiện chuyên đề của tổ: “Rèn luyện kỹ năng khai thác kiến thức qua kênh hình ở môn Địa lý”

- Kí duyệt HSSS

- Triển khai mô hình Trường học mới (VNEN)

- Thường xuyên tham gia lớp học: Trường học mới.(VNEN)

-Thường xuyên tham gia lớp BDTX trên “Trường học kết nối”

- Thực hiện chương trình tuần 22, 23

-Tăng cường việc sử dụng đồ dùng dạy học ở các tiết dạy

- Tổ chức dạy HSG

-Thực hiện giáo dục kĩ năng sống cho học sinh qua hoạt động ngoài giờ lên lớp.

- Tổ chức dạy hoạt động ngoài giờ lên lớp chủ điểm tháng 2

-Sinh hoạt  tổ chuyên môn định kỳ theo quy định.

- Tiếp tục theo dõi và nắm bắt kịp thời nội dung chương trình giảm tải, dạy tích hợp , dạy lồng ghép, một số nội dung  đã quy định.Chú ý sử dụng bản đồ tư duy .

GVBM

TT

 

GVBM

 

GVBM

TT

 

GVBM

 

 

TT

TT- GVBM

GVBM

TT+GV

GVCN

GVCN

TT+GV

GVBM

 

03 /2016

-Tiếp tục duy trì tốt nề nếp chuyên môn.

- Thực hiện giảng dạy chương trình tuần 24 đến 27

- Phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng 26/3

- Thực hiện chuyên đề của tổ.

- Kiểm tra HSSS, giáo án

- Triển khai mô hình Trường học mới (VNEN)

- Thường xuyên tham gia lớp học: Trường học mới.(VNEN)

-Thường xuyên tham gia lớp BDTX trên “Trường học kết nối”

- Kế hoạch ôn thi giữa học kì II

- Khảo sát chất lượng giữa học kì II

- Kiểm tra việc thực hiện chấm trả

- Tổ chức dạy HSG  dự thi cấp tỉnh.

-Thực hiện giáo dục kĩ năng sống cho học sinh qua hoạt động ngoài giờ lên lớp.

- Tổ chức dạy hoạt động ngoài giờ lên lớp chủ điểm tháng 3

-Sinh hoạt  tổ chuyên môn định kỳ theo quy định.

- Tiếp tục theo dõi và nắm bắt kịp thời nội dung chương trình giảm tải, dạy tích hợp, dạy lồng ghép, một số nội dung  đã quy định.Chú ý sử dụng bản đồ tư duy .

GVBM

GVBM

 

TT

 

TT+GVBM

TT

TT

GVBM

GVBM

TT+GV

GVCN

GVCN

TT+GV

GVBM

 

04/2016

-Tiếp tục duy trì tốt nề nếp chuyên môn.

- Thực hiện giảng dạy chương trình tuần 28 đến 31

- Phát động thi đua học tốt chào mừng 30/4

- Học tập chuyên đề của của trường

- Kiểm tra việc thực hiện chấm trả

- Chuẩn bị hệ thống hóa kiến thức, ôn tập thi HKII

- Tổ chức dạy HSG

- Triển khai mô hình Trường học mới (VNEN)

- Thường xuyên tham gia lớp học: Trường học mới.(VNEN)

-Thường xuyên tham gia lớp BDTX trên “Trường học kết nối”

-Thực hiện giáo dục kĩ năng sống cho học sinh qua hoạt động ngoài giờ lên lớp.

- Tổ chức dạy hoạt động ngoài giờ lên lớp chủ điểm tháng 4

-Sinh hoạt  tổ chuyên môn định kỳ theo quy định.

- Tiếp tục theo dõi và nắm bắt kịp thời nội dung chương trình giảm tải, dạy tích hợp , dạy lồng ghép, một số nội dung  đã quy định.Chú ý sử dụng bản đồ tư duy .

GVBM

GVBM

 

TT

GV

TT

TT+GVBM

 

TT+GV

GVCN

 

GVCN

 

TT+GV

GVBM

 

05/2016

-Tiếp tục duy trì tốt nề nếp chuyên môn.

- Triển khai mô hình Trường học mới (VNEN)

- Thường xuyên tham gia lớp học: Trường học mới.(VNEN)

-Thường xuyên tham gia lớp BDTX trên “Trường học kết nối”

- Thực hiện giảng dạy chương trình tuần 32 đến 35

-Tăng cường việc sử dụng đồ dùng dạy học ở các tiết dạy

- Phát động thi đua học tốt chào mừng 30/4 và 1/5

-Sinh hoạt  tổ chuyên môn định kỳ theo quy định.

- Thi học kì II  6,7,8,9

- Nộp báo cáo thống kê chất lượng

- Học tập nghiệp vụ xét hoàn thành Tốt nghiệp cho hs khối 9

GVMB

TT - GVBM

 

GVBM

 

TT

 

TT+GV

 

GVBM

GVBM

GVCN

 

 

 

 

 

06/2015

- Theo kế hoạch nhà trường.

 

 

07/2015

- Theo kế hoạch nhà trường.

 

 

 

VI. NHỮNG ĐỀ XUẤT - KIẾN NGHỊ:

 

 

Nơi nhận:

- BGH (b/c);

- Tổ viên (t/h);

- Niêm yết PHĐ

- Trang Web trường;

- Lưu: HST

TỔ TRƯỞNG

 

 

 

 

Cao Thị Như

 

 

KÝ DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU

TRƯỜNG THCS PHẠM HỒNG THÁI
Địa chỉ: Khu Phố Hải Sơn - TT Long Điền - Huyện Long Điền - BRVT
Điện thoại: 0643868314
Email: c2phamhongthai.longdien.brvt@moet.edu.vn