Trường THCS PHẠM HỒNG THÁI
Tao slide anh voi jQuery Cycle
Thông báo mới nhất

Học sinh các lớp 7, 8, 9 tham gia thi "Cuộc thi lập trình robot giả lập". Đăng kí tài khoản và tham gia thi theo đường link bên dưới

Lớp 7: Đăng kí tài khoản tham gia 

Lớp 8: Đăng kí tài khoản tham gia

Lớp 9: Đăng kí tài khoản tham gia

KẾ HOACH TUYỂN SINH LOP 10( 2015-2016)

Cập nhật lúc: 02:32:34 - 18/04/2016

KE HOACH TUYEN SINH LOP 10( 2015-2016

PHÒNG GIÁO DỤC &ĐÀO TẠO    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS PHẠM HỒNG THÁI               Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

       
   

 

 

 

Số :       /KH-THCS                                                  Long Hải, ngày 01  tháng 4 năm 2016

 

KẾ HOẠCH ÔN THI TUYỂN SINH LỚP 10

NĂM HỌC 2015 – 2016

 

Căn cứ Công văn số 320/SGDĐT-KTKĐCL ngày 21 tháng 3 năm 2016 của Sở Giáo dục – Đào tạo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về việc hướng dẫn thực hiện kế hoạch tuyển sinh năm học 2016 – 2017.

Căn cứ Công văn số 113/KH-PGDĐT ngày 29/3/2016 của Phòng Giáo dục- Đào tạo huyện Long Điền về việc hướng dẫn nhiệm vụ chuyên môn MN, TH, THCS tháng 4/2016.

 Thực hiện kế hoạch năm học 2015 – 2016 của trường.

Trường THCS Phạm Hồng Thái lên kế hoạch ôn thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2016 – 2017 như sau

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

Củng cố, ôn tập lại kiến thức trong phạm vi chương trình đồng thời mở rộng kiến thức cho học sinh .

Vận dụng kiến thức để chuẩn bị kì thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2016-2017 đạt hiệu quả cao.

II. KẾ HOẠCH TỔ CHỨC:

1.     Đối tượng học sinh- số lớp:

Áp dụng cho học sinh đang học khối 9 năm học 2015-2016 tại trường THCS Phạm Hồng Thái gồm 6 lớp.

          2. Giáo viên đứng lớp:

Phân công giáo viên có kinh nghiệm đang giảng dạy các môn học khối 9 ở các môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh là các môn thi bắt buộc trong kỳ thi tuyển (có quyết định kèm theo)

          3. Thời gian dạy- Số tiết dạy/ môn/ tuần

          - Từ ngày 16/5/2016 đến 11/6/2016 ( 4 tuần lễ), học vào sáng thứ hai đến thứ bảy hàng tuần, mỗi buổi 4 tiết. Môn ngữ văn 8 tiết/tuần, môn Toán 8 tiết/tuần, môn Anh văn 8 tiết/tuần.

Tuần

Thời gian

Số tiết/ tuần

Tổng cộng số tiết

Môn Toán

Môn Văn

Môn Anh

1

16/5-21/5

8

8

8

24

2

23/5-28/5

8

8

8

24

3

30/5-04/6

8

8

8

24

4

06/6-11/6

8

8

8

24

Tổng cộng số tiết

40

40

 

96

13,14/6

Thi tuyển sinh 10

         

 

 

 

 

 

4. Nội dung giảng dạy:         

          - Bổ trợ những kiến thức có liên quan trong chương trình học chính khóa

          - Ôn tập, củng cố, kiến thức cơ bản của bộ môn, tăng cường luyện tập trên lớp và chú trọng rèn luyện kỹ năng giải bài tập của từng môn học. Riêng môn Anh văn rèn luyện kĩ năng nghe, nói.

          - Ôn luyện đề cương ôn tập tuyển sinh theo quy định

5. Về kinh phí thực hiện :

Thực hiện việc thu và sử dụng kinh phí đảm bảo các nguyên tắc thu đủ bù chi và các quy định về quản lý tài chính hiện hành. (có phương án thu chi kèm theo)

Quản lý và sử dụng các khoản thu phải đảm bảo yêu cầu dân chủ, công khai, minh bạch theo quy định tại Thông tư số 19/2005/TT-BTC ngày 11/3/2005 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc công khai tài chính đối với các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân và Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân.

          - Số tiền thu là 480.000đ/ hs ( 5000 đồng/ tiết). Trong đó nhà trường thực hiện miễn học sinh mồ côi cả cha lẫn mẹ, học sinh có sổ hộ nghèo, học sinh con thương bệnh binh và giảm 50% cho học sinh gia đình thật sự khó khăn nhưng không có sổ hộ nghèo.

III. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:

          a. Đối với Ban giám hiệu:     

- Hiệu trưởng tổ chức, chỉ đạo hiệu phó chuyên môn phân công giáo viên và nhân viên hợp lí để thực hiện kế hoạch, đảm bảo đúng tinh thần; đảm bảo các hoạt động chung của nhà trường đúng với mục tiêu giáo dục của cấp học; huy động các tổ chức đoàn thể trong nhà trường và ngoài xã hội cùng tham gia hỗ trợ thực hiện kế hoạch. 

- Tổ chức phổ biến, tuyên truyền kế hoạch tổ chức dạy phụ đạo đến từng phụ huynh học sinh khối 9 trong cuộc họp phụ huynh học sinh lớp 9 cuối năm học.

- Chỉ đạo tổ chuyên môn, giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm và các lực lượng khác phục vụ tốt công tác giảng dạy.

- Theo dõi nắm bắt tình hình diễn biến chất lượng học sinh các bộ môn.

b. Đối với giáo viên bộ môn được phân công giảng dạy :

- Thống nhất chương trình phụ đạo của bộ môn trong khối.

- Thiết lập đề cương ôn tập theo bộ môn kiến thức lớp 9 và một số kiến thức cơ bản lớp có liên quan.

- Thực hiện giảng dạy nghiêm túc, ký sổ đầu bài và nhận xét từng tiết học, theo dõi học sinh trong tiết học của mình phụ trách.

       Trên đây là kế hoạch ôn tập học sinh khối 9 chuẩn bị kì thi tuyển vào lớp 10 năm học 2016 -2017 của trường THCS Phạm Hồng Thái đề nghị các bộ phận và cá nhân có liên quan căn cứ kế hoạch thực hiện./.

                                                                                            HIỆU TRƯỞNG

      Nơi nhận:

-          Phòng GD-ĐT (để báo cáo);

-          Gv dạy lớp 9;

-          Lưu VT, CM.                                                                                 

                                                                                                               Nguyễn Thế Hưng

 

 

 

Có thể bạn quan tâm
Cho trẻ ăn dặm đúng cách

Bé khó ăn, háu ăn hoặc ăn uống không cân bằng (dẫn đến tình trạng thiếu, rối loạn dinh dưỡng hoặc béo phì) phần nào hình thành từ những bữa ăn đầu đời của trẻ.

TRƯỜNG THCS PHẠM HỒNG THÁI
Địa chỉ: Khu Phố Hải Sơn - TT Long Điền - Huyện Long Điền - BRVT
Điện thoại: 0643868314
Email: c2phamhongthai.longdien.brvt@moet.edu.vn