Trường THCS PHẠM HỒNG THÁI
Tao slide anh voi jQuery Cycle
Thông báo mới nhất

THÔNG BÁO CỦA HIỆU TRƯỞNG NHÀ TRƯỜNG THCS PHẠM HỒNG THÁI

- Học sinh đến trường xem danh sách lớp ngày 10/08/2018

- Tựu  trường ngày 13/08/2018; học sinh tập trung tại trường theo thời gian sau:

+ Buổi sáng : Khối 7 và khối 9

+ Buổi chiều : Khối 8 và khối 6

- Toàn thể GV- Nhân viên nhà trường  họp giao ban trường lúc 8h ngày 10/8/2018

KH dạy học hai buổi/ ngày, năm học 2012 - 2013

Cập nhật lúc: 16:45:29 - 22/09/2012

KH dạy học hai buổi/ ngày, năm học 2012 - 2013

 

 

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN LONG ĐIỀN

TRƯỜNG THCS PHẠM HỒNG THÁI


Số            / KH – THCS PHT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Long Hải, ngày 20 tháng 08 năm 2012

 

 

 

KẾ HOẠCH DẠY HỌC HAI BUỔI TRÊN NGÀY

NĂM HỌC: 2012 - 2013

 

 

- Thực hiện chỉ thi số 17/CT – UBND ngày 13/08/2012 của UBND tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2012 – 2013. Quyết định số 1047/ QĐ – UBND tỉnh BR-VT về kế hoạch thời gian năm học 2012 – 2013 của nhành GD&ĐT tỉnh BR-VT;         

 - Thực hiện sự chỉ đạo của Phòng GD&ĐT huyện Long Điền về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2012 – 2013;

- Thực hiện kế hoạch số 03/KHCM-THCS PHT ngày 12/09/2012 về chuyên môn năm học 2012 - 2013 của trường THCS Phạm Hồng Thái;

- Trường THCS Phạm Hồng Thái xây dựng kế hoạch dạy học hai buổi, năm học 2012 - 2013 như sau:

I. Mục đích yêu cầu:

- Thực hiện tốt chủ đề năm học: “Tiếp tục đổi mới công tác quản lí, nâng cao chất lượng toàn diện”.

- Nghiêm túc thực hiện cuộc vận động “Hai không”, trọng tâm là không để học sinh ngồi nhầm lớp.

- Thực hiện tốt công tác phổ cập giáo dục học sinh đúng độ tuổi.

- Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh, tạo điều kiện tốt cho việc xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.

- Nâng cao chất lượng học sinh, rèn luyện kỹ năng thực hành. Nâng cao số lượng tốt nghiệp cuối năm học.

- Tạo nguồn học sinh giỏi để tham gia các kỳ thi do PGD và SGD tổ chức.

- Củng cố lại kiến thức cơ bản cho các em học sinh yếu-kém, giúp các em nắm bắt được kiến thức cơ bản.

II. Kế hoạch:

1. Đối tượng học sinh – số lớp:

Khối lớp

Học sinh giỏi

Học sinh đại trà

Học sinh yếu - kém

9

1 lớp

4 lớp

1 lớp

8

1 lớp

5 lớp

1 lớp

7

1 lớp

 

2 lớp

6

1 lớp

 

2 lớp

 

2. Giáo viên đứng lớp:

- Giáo viên dạy lớp chính khóa sẽ phụ trách cả lớp phụ khóa.

( Có thời khóa biểu đính kèm.)

3. Môn học hai buổi trên ngày:

- Khối 8 và 9: Toán, Ngữ văn, Anh văn, Vật lý và Hóa học.

- Khối 6 và 7: Toán, Ngữ văn, Anh văn và Vật lý.

4. Số tiết dạy/môn/tuần:

Khối

Toán

Văn

Anh

Hóa

Tổng

6

3

2

2

0

1

8

7

3

2

2

0

1

8

8

3

3

2

1

1

10

9

3

3

2

1

1

10

 

5. Thời gian học:

- Bắt đầu từ tuần 1 của năm học (ngày 20/ 08/ 2012).

- Học trái buổi chính khóa: Sáng: khối lớp 6 và 8; Chiều: khối lớp 7 và 9.

(Có thời khóa biểu đính kèm.)

6. Nội dung giảng dạy:

            (Có phân phối chương trình phụ khóa đính kèm)

7. Về học phí:

- Thực hiện theo Quyết định số 26/2010/QĐ-UBND ngày 26/7/2010 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh về việc Ban hành Quy định về dạy thêm học thêm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu. Và Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT, ngày 16 tháng 05 năm 2012.

8. Về việc kiểm tra, quản lý:

- BGH sẽ có KH theo dõi việc giảng dạy của GV. GV phải thực hiện tiết học phụ khóa như 1 tiết học chính khóa.

- BGH phối hợp với TTCM kiểm tra đột xuất và định kì hồ sơ, giáo án phụ khóa.

- Có sổ điểm danh chuyên cần của HS hàng buổi, GVBM kí xác nhận. Đây là cơ sở để đánh giá HK HS cuối kì.

- GVBM bỏ tiết sẽ bị trừ gấp đôi vào đánh giá thi đua.

- Tổ BV, vệ sinh phải hoàn thành công việc được giao. Nếu không hoàn thành sẽ bị trừ vào chế độ và đánh giá thi đua

 

Trên đây là kế hoạch dạy học hai buổi trên ngày của nhà trường, đề nghị quý thầy cô thực hiện nghiệm túc.

 

Nơi nhận:

- Phòng GD (b/c);

- TTCM (t/h);

- Web trường (t/t);

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Trần Thị Cúc

 

Có thể bạn quan tâm
Lương giáo viên tăng nhưng chưa đủ?

Với mức lương hợp đồng 700.000 đồng 1 triệu đồng một tháng, nhiều giáo viên mới ra trường lâm vào tình cảnh “lương không đủ đổ xăng để đi dạy”. Lương chỉ đủ xăng xe Lê Thị Thu, tốt nghiệp ĐH Thái Nguyên, dạy hợp đồng môn tin học tại một trường THCS Thái Bình đã 4 năm. Mức lương hợp đồng năm đầu khoảng 500.000 đồng/tháng, sau đó tăng 800.000 đồng rồi 1 triệu đồng. Mức lương này chỉ đủ để Thu đổ xăng cho chiếc xe máy bố mẹ mua cho để đi làm. Các khoản chi tiêu sinh hoạt khác Thu vẫn dựa vào gia đình. “Mang tiếng đi làm bốn năm nhưng tôi vẫn chỉ là người ăn bám”, Thu nói.

TRƯỜNG THCS PHẠM HỒNG THÁI
Địa chỉ: Khu Phố Hải Sơn - TT Long Điền - Huyện Long Điền - BRVT
Điện thoại: 0643868314
Email: c2phamhongthai.longdien.brvt@moet.edu.vn