Trường THCS PHẠM HỒNG THÁI
Tao slide anh voi jQuery Cycle
Thông báo mới nhất

THÔNG BÁO CỦA HIỆU TRƯỞNG NHÀ TRƯỜNG THCS PHẠM HỒNG THÁI

- Học sinh đến trường xem danh sách lớp ngày 10/08/2018

- Tựu  trường ngày 13/08/2018; học sinh tập trung tại trường theo thời gian sau:

+ Buổi sáng : Khối 7 và khối 9

+ Buổi chiều : Khối 8 và khối 6

- Toàn thể GV- Nhân viên nhà trường  họp giao ban trường lúc 8h ngày 10/8/2018

NGHỊ QUYẾT THÁNG 09 NĂM HỌC 2017-2018
NGHỊ QUYẾT THÁNG 05 NĂM HỌC 2016-2017 NGHỊ QUYẾT THÁNG 05 NĂM HỌC 2016-2017
Nghị quyết tháng 03 năm 2017
Nghị Quyết tháng 01 và 02- ĐẢNG
Nghị Quyết tháng 01 và 02
NGHỊ QUYẾT THÁNG 12 NĂM HỌC 2016-2017
Nghi quyết tháng 10 ( 2016-2017)
NGHỊ QUYẾT THÁNG 9( 2016-2017)
Nghị quyết tháng 8 ( năm học 2016-2017)
NGHỊ QUYẾT THÁNG 4
Nghị quyết Tháng 3 Nghị quyết tháng 3
Nghị quyết tháng 1- 2016
Nghị quyết tháng 11 Nghị quyết tháng 11
1
TRƯỜNG THCS PHẠM HỒNG THÁI
Địa chỉ: Khu Phố Hải Sơn - TT Long Điền - Huyện Long Điền - BRVT
Điện thoại: 0643868314
Email: c2phamhongthai.longdien.brvt@moet.edu.vn