Trường THCS PHẠM HỒNG THÁI
Tao slide anh voi jQuery Cycle
Thông báo mới nhất

THÔNG BÁO CỦA HIỆU TRƯỞNG NHÀ TRƯỜNG THCS PHẠM HỒNG THÁI

- Học sinh đến trường xem danh sách lớp ngày 10/08/2018

- Tựu  trường ngày 13/08/2018; học sinh tập trung tại trường theo thời gian sau:

+ Buổi sáng : Khối 7 và khối 9

+ Buổi chiều : Khối 8 và khối 6

- Toàn thể GV- Nhân viên nhà trường  họp giao ban trường lúc 8h ngày 10/8/2018

Nghị quyết tháng 03 năm 2016-2017

Cập nhật lúc: 01:29:32 - 01/03/2017

Nghị quyết tháng 03 năm 2017

ĐẢNG BỘ TT LONG HẢI                            ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ THCS  PHẠM HỒNG THÁI    

                                 *

Long Hải, ngày 03 tháng 3 năm 2017

Số :  04  -NQ/CBTHCSPHT                                                

NGHỊ QUYẾT THÁNG 03/2016

- Căn cứ nghị quyết tháng 03 của Đảng Ủy thị trấn Long Hải;

- Căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ trường THCS PHT tháng 02/2017.

Trong tháng 03/2017chi bộ THCS PHT cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:

I/ CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG:             

  1/CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG:

- Tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho Cán bộ, đảng viên trong toàn chi bộ thông qua việc thực hiện Nghị quyết trung ương 4 (khóa XII), về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiie65n “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

- Tăng cường giáo dục truyền thống các ngày lễ như: ngày quốc tế phụ nữ (8/3), ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng Sản HCM (26/3/1931).

- Triển khai thông tư 23/2012/TT-BCA ngày 27/4/2012 về Quy định nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”; Kế hoạch số 51-KH/ĐU ngày 22/02/2017 về thực hiện công tác phát triển đảng viên năm 2017; Công văn số  93-CV/ĐU  ngày 12/01/2017 về việc “Điều chỉnh và tiếp tục phân công các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ phụ trách các chi bộ trực thuộc đảng ủy”

- Tham gia các phong trào chào mừng ngày 8/3 và 26/3 ;

2/ CÔNG TÁC TỔ CHỨC VÀ PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN:

- Đẩy mạnh thực hiện việc phê bình và tự phê bình trong sinh hoạt chi bộ.

- Lập danh sách cảm tình Đảng năm 2017. Chỉ tiêu phát triển đảng viên năm 2017 của chi bộ.

        3/ CÔNG TÁC KIỂM TRA GIÁM SÁT:

-Triển khai Chương trình số 06- CTr/ĐU, ngày 09/01/2017 của Đảng ủy thị trấn Long Hải về “Công tác kiểm tra, giám sát năm 2017”; Chương trình số 03- CTr/KT, ngày 09/01/2017 của UBKT Đảng ủy về “công tác kiểm tra, giám sát năm 2017”.

- Xây dựng Kế hoạch kiểm tra giám sát đảng viên năm 2017 và triển khai đến đảng viên.

II/ HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:

1. Thực hiện chương trình : tuần lễ  26;27,28,29.

2. Học sinh giỏi :

- Thi HSG lớp 9 cấp tỉnh.

- Thi Tiếng Anh qua mạng cấp tỉnh ngày 4.3 (thứ bảy) tại THCS Hùng Vương.

- Thi toán qua mạng cấp tỉnh.

- Tổ chức thi toán tuổi thơ cấp trường, tham gia thi toán tuổi thơ cấp huyện .

- Bồi dưỡng HSG 8 thi cấp huyện tháng 5/2017.

3. Phụ đạo HS yếu kém:

Tăng cường phụ đạo Hs yếu kém qua DTHT, chú ý phụ đạo nghiêm túc HS lớp 9 giúp Hs được công nhận hoàn thành chương trình THCS.

4. Công tác xét tốt nghiệp lớp 9:

Kiểm tra kỹ lưỡng hồ sơ Hs, các thông tin giữa khai sinh, học bạ, sổ điểm tránh sai sót khi cấp bằng tốt nghiệp.

Lập danh sách Hs đăng ký xét tốt nghiệp THCS theo đúng mẫu quy định của SGD (phần mềm xét tốt nghiệp)

5. Kiểm tra chất lượng giữa học kỳ 1:

Thống kê điểm kiểm tra 1 tiết môn ngữ văn và toán học gần nhất.

6. Hội thi GVG cấp huyện:

Tham gia hội thi Gv giỏi cấp huyện ( thực hành)  (9Gv)

7.      Thực tập sư phạm:

Đón đoàn thực tập sư phạm lần 1 (18 Sv), thời gian từ 13/3/2017 đến 8/4/2017.

8.      Kiểm định chất lượng giáo dục:

Hoàn tất hồ sơ đánh giá ngoài.

III/ CÁC CÔNG TÁC KHÁC:

1. Công tác kiểm tra:

Kiểm tra theo kế hoạch kiểm tra nội bộ :  Mỹ Hạnh, Tuyết

2. Công tác PCGD THCS:

 Tiếp tục vận động Hs bỏ học ra lớp  phổ cập THCS  ( khối 8;9).

IV. ĐOÀN THỂ:

1.      Công Đoàn:

- Phối hợp cùng nhà trường  tổ chức ngày 8/3  (chủ nhật 5/3)

-Tham gia hội trại 8/3 do Công đoàn ngành tổ chức(thứ sáu 3.3).

- Tham gia hội thao chào mừng Lễ hội Dinh Cô.

2.      Đoàn đội:

-         Tổ chức các phong trào chào mừng 26/3.

-         Tổ chức tham quan dã ngoại, về nguồn cho Hs.

-         Giao lưu văn nghệ với hội người mù huyện Long Điền.

  Nôi nhaän:                                                                                             TM CHI UÛY

-Vp ñaûng uûy                                                                                                 BÍ THÖ            

-Löu VP

 

                                                                                                                                                                                                                                          Nguyeãn Theá Höng          

 

Có thể bạn quan tâm
Nghị quyết tháng 11 Nghị quyết tháng 11
TRƯỜNG THCS PHẠM HỒNG THÁI
Địa chỉ: Khu Phố Hải Sơn - TT Long Điền - Huyện Long Điền - BRVT
Điện thoại: 0643868314
Email: c2phamhongthai.longdien.brvt@moet.edu.vn