Trường THCS PHẠM HỒNG THÁI
Tao slide anh voi jQuery Cycle
Thông báo mới nhất

THÔNG BÁO CỦA HIỆU TRƯỞNG NHÀ TRƯỜNG THCS PHẠM HỒNG THÁI

- Học sinh đến trường xem danh sách lớp ngày 10/08/2018

- Tựu  trường ngày 13/08/2018; học sinh tập trung tại trường theo thời gian sau:

+ Buổi sáng : Khối 7 và khối 9

+ Buổi chiều : Khối 8 và khối 6

- Toàn thể GV- Nhân viên nhà trường  họp giao ban trường lúc 8h ngày 10/8/2018

NGHỊ QUYẾT THÁNG 05 NĂM HỌC 2016-2017
NGHỊ QUYẾT THÁNG 05 NĂM HỌC 2016-2017

Cập nhật lúc: 08:03:09 - 03/05/2017

NGHỊ QUYẾT THÁNG 05 NĂM HỌC 2016-2017

                       

 

PHÒNG GD&ĐT LONG ĐIỀN

TRƯỜNG:THCS PHẠM HỒNG THÁI.

 

 
 
 

 


Số:05/NQ-THCS PHT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Long Hải, ngày 06 tháng 5 năm 2017

                 

NGHỊ QUYẾT THÁNG 5/2017

I. CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG VÀ GD ĐẠO ĐỨC

- Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền và tổ chức có hiệu quả việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Tuyên truyền ý nghĩa ngày lễ lớn 30/4 và ngày quốc tế lao động 1/5, ngày sinh Bác Hồ 19/5.

- Tiến hành tổng vệ sinh nhà trường, trang trí cờ và các biểu ngữ, khẩu hiệu, băng rôn tuyên truyền cho các ngày lễ.

- Tiếp tục thực hiện tốt các hành vi văn minh trong nhà trường; tăng cường các biện pháp quản lý giáo viên, nhân viên, người lao động và học sinh phòng tránh bạo lực, các tệ nạn xâm nhập vào học đường.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CHUYÊN MÔN

1. Công tác tổ chức xét công nhận TN THCS:

- Thực hiện theo công văn chỉ đạo của Phòng GD&ĐT số 120/PGD&ĐT ngày 20 tháng 3 năm 2017 V/v tăng cường các giải pháp quản lý nâng cao chất lượng dạy và học chuẩn bị cho việc xét công nhận tốt nghiệp THCS  và kỳ tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2017-2018 và công văn số 606/SGDĐT-KT&KĐCL ngày 24 tháng 4 năm 2017 V/v Hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp THCS năm 2017.

- Tiếp tục tổ chức kiểm tra chặt chẽ hồ sơ 4 năm học ở bậc THCS của học sinh khối 9, nhất là bản sao giấy khai sinh hợp lệ, học bạ, lập biên bản lưu văn phòng.

- Tổ chức kiểm tra đối chiếu Bản sao giấy khai sinh trong học bạ với Bản chính giấy khai sinh (HS nộp bản photocoppy cho GVCN) để tránh trường hợp các thông tin giữa 02 giấy khai sinh không khớp nhau. Nếu phát hiện có thông tin không khớp, đề nghị HS nộp lại giấy khai sinh bản chính (đã photo và có công chứng), chỉnh sửa các thông tin trong học bạ và sổ điểm cho thống nhất với bản chính, chỉnh sửa thông tin vào phần mềm xét tốt nghiệp.

- Tổ chức kiểm tra (có ghi biên bản) hồ sơ xét tốt nghiệp THCS của trường.

- Nộp dữ liệu lên Phòng GD&ĐT qua hệ thống phần mềm VnEdu trước ngày 19/5/2017.

- Phòng GD&ĐT duyệt kết quả và đánh số hiệu lên giấy Chứng nhận TN THCS tạm thời và trả kết quả về trường ngày 19/5/2017.

- Cấp giấy Chứng nhận TN THCS tạm thời ngày 20/5/2017.

- Nộp hồ sơ xét TN THCS gồm: (mỗi loại 03 bản in)

+ Tờ trình đề nghị công nhận kết quả xét TN THCS ;

+ Danh sách kết quả xét TN THCS (Mẫu 2);

+ Danh sách HS được công nhận TN THCS (Mẫu 3);

+ Biên bản làm việc của HĐ xét TN THCS (Mẫu 4);

+ Báo cáo thống kê (Mẫu 5);

+ Danh sách HS không được công nhận TN THCS.

2. Kiểm tra học kỳ II

- Thực hiện công văn số 120/PGD&ĐT ngày 20 tháng 3 năm 2017.

- Lịch kiểm tra HK2: từ ngày 08/5/2017 – 13/5/2017.

3. Tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2017-2018: 

Thực hiện Công văn số 120/PGD&ĐT ngày 20 tháng 3 năm 2017 và Công văn số 426/SGDĐT-KT&KĐCL V/v hướng dẫn thực hiện kế hoạch tuyển sinh năm học 2017-2018.

a) Tuyn sinh vào trường THPT chuyên Lê Quý Đôn

- Phương thức tuyển sinh: Thi tuyển (tổ chức kỳ thi riêng);

- Ngày thi: 30/5/2017 – 01/6/2017.

b) Tuyn sinh vào trường THPT công lp.

- Phương thức tuyển sinh: Thi tuyển (thi 03 môn Ngữ văn, Toán và Tiếng Anh theo hình thức tự luận). Riêng môn tiếng Anh có thi thêm phần trắc nghiệm và phần nghe.

- Ngày thi 07, 08 /7/2017.

- Phạm vi tuyển sinh: theo địa bàn huyện, thành phố.

- Hướng dẫn HS lớp 9 đăng ký nguyện vọng thi vào lớp 10 THPT và tư vấn HS đăng ký học trường CĐ nghề tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

- Hướng dẫn học sinh kỹ về hồ sơ dự thi; chế độ ưu tiên, khuyến khích; thời gian nộp hồ sơ dự thi…

4. Báo cáo kết quả bình bầu GVCN giỏi cấp trường:

Tổ chức bình bầu GVCN giỏi cấp trường, nộp về Phòng GD Quyết định công nhận kết quả bình bầu GVCN giỏi cấp trường năm học 2016 - 2017 kèm theo Danh sách (trước ngày 17/5/2017).

5. Thi HSG lớp 8:

Ngày 18/5/2017. Các phần khác thực hiện theo Công văn số  499/PGDĐT-GDTrH ngày 24/10/2017 của Phòng GD&ĐT.

6. Bồi dưỡng thường xuyên:

Nộp về Phòng GD:

- Tờ trình đề nghị cấp giấy chứng nhận BDTX năm học 2016 - 2017  kèm theo Danh sách đề nghị của GV (nộp 01 bản in trước ngày 17/5/2017).

            - Mail file Danh sách đề nghị của GV có xếp loại cụ thể (trước ngày 17/5/2017).

7. Thi “Thiết kế hồ sơ bài giảng điện tử e-learning”:

Thực hiện theo Kế hoạch số 166/PGDĐT-GDTrH ngày 18/4/2017 của Phòng GD&ĐT.

C. CÔNG TÁC KHÁC

1. Đánh giá xếp loại theo Chuẩn :

1.1. Đánh giá xếp loại giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp:

Theo Thông tư 30/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/2009.

1.2. Đánh giá xếp loại Chuẩn Hiệu trưởng:

- Theo Thông tư số 14/2011/TT-BGDĐT.

- Xây dựng kế hoạch tổ chức đánh giá tại trường và gửi thư mời về Phòng GD&ĐT (thời gian đánh giá từ ngày 11/5/2017 đến 22/5/2017).

1.3. Đánh giá xếp loại Chuẩn Phó hiệu trưởng:

- Căn cứ vào hướng dẫn số 630/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 06/12/2012 của Bộ GD&ĐT.

-  Hiệu trưởng chủ trì thực hiện việc đánh giá Phó hiệu trưởng, báo cáo kết quả về Phòng GD&ĐT.

2. Quy định nộp báo cáo theo Chuẩn :

Hạn nộp ngày 25/5/2017, nộp các phiếu tổng hợp đánh giá theo Chuẩn (bản in) cho các đồng chí phụ trách chuyên môn của từng cấp học gồm:

2.1.Đánh giá xếp loại giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp :

Nộp về Phòng GD&ĐT phụ lục IV Theo Thông tư 30/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/2009.

2.2. Đánh giá xếp loại Chuẩn Hiệu trưởng : nộp về Phòng GD&ĐT Phụ lục I và Phụ lục III.

2.3. Đánh giá xếp loại Chuẩn Phó hiệu trưởng : nộp về Phòng GD&ĐT phụ lục IV theo mẫu đánh giá của chuẩn Hiệu trưởng.

2. Công tác Thi đua, khen thưởng :

Thực hiện theo Công văn số 448/PGDĐT ngày 04/10/2016 của Phòng GD&ĐT huyện Long Điền về việc hướng dẫn bình xét công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Long Điền năm học 2016-2017.

- Bình xét thi đua năm học 2016-2017 và gửi hồ sơ về Phòng GD&ĐT theo cấp học gồm : tờ trình, danh sách kèm tờ trình; biên bản và các báo cáo thành tích của tập thể và cá nhân (theo biểu mẫu quy định), hạn nộp chậm nhất là sáng ngày 22/5/2017

(Hồ sơ nộp sau sáng ngày 22/5/2016 sẽ trả lại; ngoài các hồ sơ quy định cho từng danh hiệu đề nghị khen thưởng theo Công văn số 448/PGDĐT ngày 04/10/2016, đề nghị các trường nộp thêm 01 danh sách đánh giá phân loại cán bộ công chức, viên chức năm 2016-2017).

+ Trung học cơ sở : Nộp trực tiếp cho Đ/c Nguyễn Thanh Hoàng.

- Các khối tiến hành họp xét duyệt kết quả thi đua năm học 2016-2017.

Ngày 24/5/2017 (13giờ 30phút), tại hội trường Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Long Điền.

3. Công tác kiểm định chất lượng:

Thực hiện KĐCL, nộp báo cáo tự đánh giá năm học 2016-2017 (01 bản in) trước ngày 28/05/2017.

4. Thi Tin học trẻ cấp huyện:

- Thực hiện theo Kế hoạch số 192/KHPH.PGDĐT-ĐTN ngày 25/4/2017 của Phòng GD&ĐT.

- Có kế hoạch bồi dưỡng, hướng dẫn học sinh để tham gia dự thi Tin học trẻ cấp huyện. Tuyển chọn học sinh tham gia dự thi Tin học trẻ tỉnh BR-VT vào ngày 16/6/2017 tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn.

+ Thời gian: 7h30 phút ngày 27/5/2017.

+ Địa điểm : cấp THCS tại trường THCS Hùng Vương.

5. Thư viện, thiết bị :

- Thu hồi sách, phân loại sách-thiết bị DH, kiểm kê ghi chép vào sổ tài sản thư viện-thiết bị, sắp xếp và lên kế hoạch bảo quản trong hè. Chú ý khâu vệ sinh, quản lý chống mất mát, hư hỏng, ẩm ướt, mối xông, chuột cắn tài liệu, dụng cụ phương tiện phòng cháy, chữa cháy phải được chuẩn bị tốt,…

- Tổng hợp, báo cáo tổng kết công tác thư viện, thiết bị năm học 2016-2017.

- Tổ chức quyên góp sách giáo khoa cũ để cho mượn hoặc tặng học sinh nghèo năm học 2017-2018 (Nắm số liệu quyên góp,  tặng – cho để báo cáo khi yêu cầu).

6. Công tác HĐNG :

- Tuyển chọn và tổng hợp danh sách số lượng học sinh tham gia Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng cấp tỉnh gửi về phòng GD&ĐT qua địa chỉ E-mail: tvtb.pgdlongdien@gmail.com (Đ/c Sơn-Phòng GD&ĐT) trước ngày 19/5/2017.

- Phối hợp với Ban chỉ đạo hè địa phương, chuẩn bị các nội dung để tổ chức các hoạt động hè 2017 cho học sinh và giới thiệu Đội viên về sinh hoạt tại địa phương.

- Tham gia hiến máu nhân đạo lần 1 ngày 10/5/201 (thứ tư) tại Trung tâm VH-TT-TT huyện .

- Tổng hợp, báo cáo tổng kết năm học 2016 - 2017 gồm các công tác: ATGT; Phổ biến, giáo dục pháp luật; PC tội phạm, ma tuý; Công tác Đội; công tác Y tế trường học.

6. Công tác PCGD:

- Triển khai thực hiện Kế hoạch phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2017 của Ban Chỉ đạo PCGD-XMC huyện Long Điền (số 176/KH-BCĐ ngày 20  tháng 4 năm 2017). Đồng thời duy trì tốt sĩ số trẻ và học sinh đã ra lớp; hạn chế bỏ học, tiếp tục tham mưu Ban Chỉ đạo PCGD-XMC xã, thị trấn có kế hoạch huy động học sinh bỏ học,  học sinh không được công nhận tốt nghiệp THCS ra lớp PCGD nhằm nâng cao tỷ lệ đạt chuẩn PCGD hàng năm và đúng theo tiến độ tại Kế hoạch số 19/KH-BCĐPCGDXMC, ngày 15 tháng 02 năm 2017 của  Ban chỉ đạo phổ cập Giáo dục – Xóa mù chữ tỉnh BR-VT.

7. Công tác Văn phòng:

7.1. Lập 02 danh sách học sinh trái tuyến sau ( Học sinh trái tuyến trong địa bàn không cần lập) và nộp về Phòng GD&ĐT 01 bản in đồng thời mail về đ/c Kỉnh Đức trước ngày 06/6/2017:

 + Danh sách học sinh trái tuyến giảm từ tháng 8/2016 đến khi chấm dứt chương trình học (tháng 5/2017) theo mẫu kèm trong File báo cáo 5 tây hàng tháng.

*Lưu ý: những trường hợp học sinh bỏ học, sau đó huy động trở lại trường đề nghị bỏ ra.

+ Danh sách học sinh lớp 5 và lớp 9 trái tuyến đã hoàn thành và chưa hoàn thành CTTH, tốt nghiệp THCS năm học 2016-2017 theo mẫu sau:

 

STT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Dân tộc

Họ tên cha

Họ tên mẹ

Địa chỉ

( số nhà, tổ, khu phố/xã, thị trấn )

Hoàn thành

 

Chưa hoàn thành (Ghi rõ lý do chưa hoàn thành)

Nam

Nữ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2. Công nhận trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích trong trường phổ thông năm học 2016 - 2017:

- Ngày 05/6/2017: tiến hành lập bảng  đánh giá trường học an toàn, phòng chống tai nạn, thương tích của trường( 01 bản)

- Ngày 12/6/2017: nộp cho đơn vị tổ trưởng.

7.3. Báo cáo xã hội hóa nguyên năm học 2016-2017 (có mẫu kèm theo):  ngày 25/5/2017 nộp bản in ( không mail), người nhận: đ/c Kỉnh Đức.

7.4. Báo cáo số liệu các em học sinh được hỗ trợ học bổng, hiện vật trong ngày tổng kết năm học 2016-2017 (có mẫu kèm theo):  ngày 25/5/2017 mail về đ/c Kỉnh Đức.

8. Tổng kết năm học : Sáng 26/5/2017

 

Nơi nhận:                                                                                       HIỆU TRƯỞNG

-         Phòng GD huyện.

-         Các tổ CM

-        Lưu VP                                                                                          

      Nguyễn Thế Hưng                                                         

                                                                      

 

 

 

 

 

                                                                                             

Có thể bạn quan tâm
Nghị quyết tháng 11 Nghị quyết tháng 11
TRƯỜNG THCS PHẠM HỒNG THÁI
Địa chỉ: Khu Phố Hải Sơn - TT Long Điền - Huyện Long Điền - BRVT
Điện thoại: 0643868314
Email: c2phamhongthai.longdien.brvt@moet.edu.vn