Trường THCS PHẠM HỒNG THÁI
Tao slide anh voi jQuery Cycle
Thông báo mới nhất

THÔNG BÁO CỦA HIỆU TRƯỞNG NHÀ TRƯỜNG THCS PHẠM HỒNG THÁI

- Học sinh đến trường xem danh sách lớp ngày 10/08/2018

- Tựu  trường ngày 13/08/2018; học sinh tập trung tại trường theo thời gian sau:

+ Buổi sáng : Khối 7 và khối 9

+ Buổi chiều : Khối 8 và khối 6

- Toàn thể GV- Nhân viên nhà trường  họp giao ban trường lúc 8h ngày 10/8/2018

NGHỊ QUYẾT THÁNG 09 NĂM HỌC 2017-2018

Cập nhật lúc: 13:38:03 - 20/09/2017

NGHỊ QUYẾT THÁNG 09 NĂM HỌC 2017-2018

PHÒNG GIÁO DỤC H. LONG ĐIỀ            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS PHẠM HỒNG THÁI                          Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

       
   

 

 

 

Số :   09 /KH-THCSPHT

Long Hải, ngày 01 tháng 9 năm 2017

 

KẾ HOẠCH THÁNG 9/2017

I. CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG :

- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm Cách mạng Tháng tám (19-8) và Quốc khánh (2-9).

- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, củng cố kết quả các cuộc vận động chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục, "Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo.

- Thực hiện tốt các quy định về đạo đức nhà giáo, coi trọng việc rèn luyện phẩm chất, lối sống, lương tâm nghề nghiệp; tạo cơ hội, động viên, khuyến khích giáo viên, cán bộ quản lí giáo dục học tập và sáng tạo; ngăn ngừa và đấu tranh kiên quyết với các biểu hiện vi phạm pháp luật và đạo đức nhà giáo.

- Tổ chức lễ khai giảng năm học mới gọn nhẹ, vui tươi, tạo không khí phấn khởi cho học sinh bước vào năm học mới.

-Triển khai văn bản:số 1125/NGCBQLGD-CSNGCB của Bộ giáo dục và đào tạo ngày 18.08.2017 về hướng dẫn chế độ thai sản của Gv trùng với thời gian nghỉ hè.

II. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:

1. Thực hiện chương trình các môn học:

- Năm học 2017 - 2018, có 37 tuần thực học (HK I 19 tuần, HK II 18 tuần).

- Các tổ bộ môn chủ động xây dựng phân phối chương các môn học. Dựa vào khung PPCT, hướng dẫn giảm tải của Bộ GD&ĐT và phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường.

- Tiếp tục thực hiện tốt việc giảng dạy các chương trình lồng ghép, tích hợp các nội dung: Giáo dục bảo vệ môi trường, giáo dục về đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên, về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, giáo dục dân số, giáo dục pháp luật, an toàn giao thông, phòng chống ma túy HIV-AIDS, PCCN, tài liệu về Bác, v.v… Đặc biệt là chủ quyền biển đảo.

- Tiếp tục thực hiện giáo dục kỹ năng sống cho học sinh qua các môn Ngữ văn, Địa lý, Sinh học, GDCD và HĐNGLL.

2. Khảo sát chất lượng đầu năm:

KSCL đầu năm 02 môn Toán và Ngữ văn ngày thứ sáu 01.09.2017.

3. Sinh hoạt tổ chuyên môn:

- Thực hiện nghiêm túc việc sinh hoạt tổ CM, sinh hoạt CM theo cụm trường trên trang Web (http://truongtructuyen.edu.vn/ ) theo chỉ đạo của Sở, Phòng GD&ĐT.

- Tập trung bồi dưỡng nghiệp vụ giảng dạy, đổi mới kiểm tra, đánh giá chất lượng học tập của HS và nhận xét đề kiểm tra sau mỗi lần kiểm tra.

- Tập trung nhất là thảo luận việc đổi mới phương pháp giảng dạy, đổi mới cách kiểm tra đánh giá học sinh theo chuẩn kiến thức, kỹ năng được Bộ GD&ĐT quy định, cách sử dụng Bản đồ tư duy trong giảng dạy…

- Tập trung vào các giải pháp nâng cao chất lượng các môn học.

- Xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể kết hợp công tác hội giảng với việc tổ chức dạy chuyên đề đổi mới PPDH, nhất là kinh nghiệm soạn bài dạy trên máy.

- Sinh hoạt chuyên môn định kỳ hoặc đột xuất đều kịp thời giúp nhau giải quyết các khó khăn vướng mắc trong nội dung giảng dạy, trong giáo dục học sinh.

- Xây dựng các chuyên đề đổi mới phương pháp giảng dạy.

- Hiệu trưởng và các tổ trưởng chuyên môn ký duyệt giáo án của GV: BGH và tổ trưởng phải nêu nhận xét ưu, khuyết về nội dung và phương pháp giảng dạy thể hiện qua các tiết dạy. 

4. Sinh hoạt tổ chủ nhiệm:

- Xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác chủ nhiệm. Hội đồng chủ nhiệm nhà trường phải đảm bảo sinh hoạt theo định kỳ hoặc đột xuất, cố gắng làm tốt công tác giáo dục HS và duy trì sĩ số.

- Thực hiện tốt các biện pháp giáo dục HS, thường xuyên theo dõi, kiểm tra, nhắc nhở, khen thưởng các em tốt, kịp thời nhắc nhở HS thiếu chuyên cần, quan tâm giúp đỡ những HS có hoàn cảnh khó khăn, liên hệ gia đình HS kịp thời, kết hợp với các đoàn thể tổ chức các hoạt động phong trào cho HS tham gia. Tổ chức cho HS học tập nội qui và nhiệm vụ HS. 

- Thành lập các tổ, nhóm vận động học sinh bỏ học ra lớp (làm việc với gia đình và chính quyền địa phương), nhờ Hội CMHS giúp các em có điều kiện sống khó khăn (cấp tập vở, bút viết...). 

5. Việc thực hiện kiểm tra, đánh giá xếp loại học sinh theo qui chế:

Tổ chức cho GV học tập năm vững Quy chế đánh giá xếp loại HS THCS của Bộ GD&ĐT. Trong các tiết dạy của mình, GV bộ môn phải theo dõi đạo đức HS để cùng GVCN  đánh giá xếp loại đạo đức cuối kỳ, cuối năm của HS công khai, chính xác. BGH & Tổ trưởng bộ môn nghiên cứu PPCT, soạn ra lịch chấm trả bài thống nhất, thống nhất nội dung kiểm tra các bài kiểm tra, ma trận đề kiểm tra, các hình thức kiểm tra, kết hợp tự luận và trắc nghiệm trong một bài kiểm tra,.v.v…

6. Bồi dưỡng Học sinh giỏi:

Thành lập các đội tuyển và tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi các bộ môn văn hoá lớp 9 (Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tin, Văn, Sử, Địa, Tiếng Anh), học sinh giỏi giải Toán trên máy tính cầm tay.

7. Xây dựng các kế hoạch:

- Kế hoạch năm học năm học 2017 - 2018.

- Lịch công tác năm học 2017 - 2018.

- Kế hoạch công tác chủ nhiệm năm học 2017 – 2018 (có lịch hoạt động hàng tháng).

- Kế hoạch sử dụng ĐDDH, thiết bị thực hành-thí nghiệm và Lịch Thí nghiệm thực hành theo từng tuần.

- Kế hoạch chuyên môn và Lịch công tác chuyên môn của trường năm học 2017 - 2018.

- Kế hoạch kiểm tra nội bộ của hiệu trưởng năm học 2017 - 2018.

- Thời khóa biểu toàn trường, Phân công chuyên môn, Thời khóa biểu của các môn thí nghiệm- thực hành: Hóa, Lý, Sinh, Tin, Công nghệ.

- Kế hoạch sử dụng thiết bị thí nghiệm, đồ dùng dạy học.

- Kế hoạch kiểm tra 1 tiết theo đề chung các môn (thống nhất nội dung, ma trận các bài kiểm tra).

- Kế hoạch thực hiện công tác: Giáo dục môi trường; Giáo dục trật tự an toàn giao thông; Giáo dục phòng chống AIDS, ma tuý và các tệ nạn xã hội, những hoạt động phục vụ nhiệm vụ chính trị xã hội của địa phương, đất nước cũng như triển khai chủ điểm hoạt động ngoại khoá theo phân phối chương trình Hoạt động ngoài giờ của Bộ GD&ĐT.

- Kế hoạch HĐNG năm học 2017 – 2018.

- Tiếp tục xây dựng và bổ sung KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG THCS GIAI ĐOẠN 2015 – 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2025.

8. Công tác thực hành - thí nghiệm :

- Lên Kế hoạch mua sắm thêm các thiết bị đã hư hao và các loại hóa chất còn thiếu để đảm bảo cho việc dạy các tiết có thí nghiệm-thực hành. Phòng GD sẽ kiểm tra đột xuất các tiết có thí nghiệm-thực hành của các trường theo TKB của các trường.

- Mỗi tổ chuyên môn xây dựng cụ thể các chuyên đề thực hành thí nghiệm hàng tháng tại đơn vị, đăng ký dạy chuyên đề cấp huyện v.v... Để giúp GV và HS nâng cao kỹ năng thực hành thí nghiệm, nghiên cứu tổ chức các hội thi cho GV và HS .                                 

9. Công tác hội giảng :                                                

Tổ chức Hội giảng cấp trường từ ngày 12/9/2017, chuẩn bị điều kiện cho GV tham gia Hội thi GV dạy giỏi cấp tỉnh.

10. Hướng dẫn HS nghiên cứu khoa học:

 Đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học vào đầu tháng 10/2017. Phòng GD dự kiến sẽ tổ chức thi cấp huyện vào đầu tháng 11.

11. Kiểm định chất lượng:

Thực hiện chủ trương của Bộ GD&ĐT tích hợp hoạt động KĐCLGD với hoạt động công nhận trường đạt chuẩn quốc gia, chỉ đạo hoạt động tự đánh giá của đơn vị theo đúng hiện trạng điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục của nhà trường; chú trọng việc xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng phù hợp, hiệu quả và khả thi. Tránh bệnh thành tích, kết hợp kết quả thực hiện công tác KĐCL vào việc bình xét, xếp loại thi đua, khen thưởng cuối năm của từng cá nhân, từng đơn vị.

 Hoàn thành công tác tự đánh giá theo các văn bản hướng dẫn hiện hành của Bộ GDĐT.

Trước 20/09/2017: hoàn thành việc kiện toàn Hội đồng tự đánh giá, kế hoạch tự đánh giá.

12. Thi nghề phổ thông:

Gv tin học Tổ chức ôn tập chương trình nghề phổ thông cho HS lớp 9, chuẩn bị phòng máy vi tính để thi thực hành.

13. Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ:

-Bảy 16.9: Tập huấn Bồi dưỡng Kỹ năng quản lý các hoạt động giáo dục trong nhà trường  (HT, PHT)

-Bảy 23.9: Tập huấn Bồi dưỡng Kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống sư phạm (TT,TP).

 III. CÔNG TÁC KHÁC

1. Công tác kiểm tra đầu năm :

Phòng GD&ĐT tổ chức kiểm tra công tác quản lý của Hiệu trưởng về các hoạt động đầu năm học 2017-2018.

2. Thư viện, thiết bị:

- Thực hiện hoàn chỉnh hồ sơ sổ sách thư viện và hồ sơ thiết bị DH.

-Đăng ký mua sách ATGT, tài liệu về Bác để thực hiện việc giảng dạy lồng ghép của Gv  trong GDCD, V, S, Đ, HĐNGLL.

- Lên kế hoạch hoạt động thư viện và thiết bị năm học 2017-2018 căn cứ Kế hoạch chương trình hoạt động thư viện và thiết bị của Phòng GD&ĐT đề ra.

- Rà soát, kiểm tra tư liệu sách – báo và thiết bị DH để có kế hoạch mua sắm bổ sung phục vụ hoạt động dạy và học trong nhà trường.

- Tổ chức cho mượn sách, thiết bị DH và lên chương trình kế hoạch các tiết thực hành ở phòng học bộ môn TNTH.

- Hoàn thành việc trang trí, sắp xếp và trình bày sách, thiết bị có khoa học, vệ sinh phòng thư viện, phòng thiết bị  sạch đẹp, gọn gàng, khoa học.

3. Y tế:

- Căn cứ Kế hoạch 383/KH-PGDĐT, xây dựng kế hoạch công tác y tế trường học. Đăng ký mua sổ theo dõi sức khoẻ học sinh theo Thông tư 13/2016/BYT-BGDĐT để tổ chức khám sức khoẻ học sinh đầu năm học.

-Tổ chức đồng loạt chiến dịch diệt lăng quăng 10.09.2017 ( công văn 386/PGDĐT)

-Tăng cường công tác truyền thông phòng, chống dịch bệnh Liên cầu lợn (công văn 387/PGDĐT).

4. Công tác PCGD THCS:

4.1. Lập danh sách học sinh của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đến học tại trường

4.2. Tổ chức cập nhật những thông tin của học sinh vào tập phiếu điều tra đến từng hộ gia đình để làm cơ sở nhập phần mềm PCGD-XMC năm 2017:

Tổ chức cập nhật thông tin hoàn thành chương trình, tốt nghiệp (hoặc) chưa hoàn thành chương trình, chưa tốt nghiệp, bỏ học, lưu ban, chuyển đi, chết, xuất cảnh,… của năm học 2016-2017 và những thông tin mới của năm học 2017-2018 vào trong tập phiếu điều tra đến từng hộ gia đình.

Hạn chót vào ngày 25/9/2017 (thứ Hai) phải hoàn thành các yêu cầu trên và đề nghị Tổ trưởng các xã, thị trấn có báo cáo bằng văn bản cụ thể về Phòng GD&ĐT huyện Long Điền kết quả thực hiện.

4.3. Tiếp tục tham mưu Ban Chỉ đạo PCGD xã, thị trấn: có kế hoạch huy động học sinh bỏ học ra lớp PCGD TH và THCS. Trong đó đẩy mạnh việc huy động học sinh bỏ học lớp 9 và học sinh chưa được công nhận tốt nghiệp THCS năm học 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017.

5. Công tác Thi đua, khen thưởng :

- Thực hiện theo văn bản sau : Quyết định 4679/QĐ-UBND ngày 08/12/2016 của UBND huyện Long Điền về việc Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục công nhận sáng kiến phục vụ thi đua, khen thưởng trên địa bàn huyện Long Điền, Công văn số 389/PGDĐT ngày 31/8/2016 của Phòng GD&ĐT huyện Long Điền về việc hướng dẫn công tác sáng kiến năm học 2016-2017

- Đăng kí các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng, các sáng kiến (theo mẫu của NH 2017-2018 mà các chuyên viên cấp học đã gửi các trường). Nộp về đồng chí Trịnh Văn Hùng qua mail trinhvhung76@yahoo.com.vn và gửi bản giấy hạn nộp chậm nhất là ngày 15/9/2017.

Căn cứ vào kế hoạch của Phòng GD&ĐT xây dựng kế hoạch công tác tháng của nhà trường cụ thể, tổ chức giao ban nhiệm vụ, chỉ đạo triển khai thực hiện, kiểm tra đánh giá các nhiệm vụ đã đề ra đạt kết quả./. 

III/ CÔNG TÁC ĐOÀN THỂ:

            - Các tổ chức đoàn thể trong nhà trường cùng chính quyền tổ chức tốt ngày lễ khai giảng  năm học (5.9), ngày Đại hội CMHS (10.8).

             -Công đoàn phối hợp với chính quyền tổ chức hội nghị cán bộ, công chức và người lao động (30.9) .

- Tổ chức các hoạt động trong dịp tết Trung thu 2017 và tham gia lễ hội Trung thu 2017 của huyện.

- Hổ trợ hội người mù huyện Long Điền giao lưu văn nghệ và tiêu thụ sản phẩm (công văn 388/PGDĐT)

-Triển khai và hưởng ứng công tác đảm bảo trật tự ATGT năm 2017-2018 (công văn 389/PGDĐT).

 

Nơi nhận:                                                                                                        HIỆU TRƯỞNG

-Phòng GD huyện (báo cáo)

                  -UBND TT Long Hải (để báo cáo)

-Các bộ phận chuyên môn, đoàn thể ( thực hiện)

-Lưu VP                                                                   

                                                                                    Nguyễn Thế Hưng

Có thể bạn quan tâm
Nghị quyết tháng 11 Nghị quyết tháng 11
TRƯỜNG THCS PHẠM HỒNG THÁI
Địa chỉ: Khu Phố Hải Sơn - TT Long Điền - Huyện Long Điền - BRVT
Điện thoại: 0643868314
Email: c2phamhongthai.longdien.brvt@moet.edu.vn