Trường THCS PHẠM HỒNG THÁI
Tao slide anh voi jQuery Cycle
Thông báo mới nhất

THÔNG BÁO CỦA HIỆU TRƯỞNG NHÀ TRƯỜNG THCS PHẠM HỒNG THÁI

- Học sinh đến trường xem danh sách lớp ngày 10/08/2018

- Tựu  trường ngày 13/08/2018; học sinh tập trung tại trường theo thời gian sau:

+ Buổi sáng : Khối 7 và khối 9

+ Buổi chiều : Khối 8 và khối 6

- Toàn thể GV- Nhân viên nhà trường  họp giao ban trường lúc 8h ngày 10/8/2018

Nghi quyết tháng 10 ( 2016-2017)

Cập nhật lúc: 06:41:54 - 06/10/2016

Nghi quyết tháng 10 ( 2016-2017)

 

PHÒNG GD&ĐT LONG ĐIỀN

TRƯỜNG THCS PHẠM HỒNG THÁI.

 

 
 
 

 


Số:10/NQ -THCS PHT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Long Hải, ngày 01 tháng 10 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT  THÁNG 10/2016

I/ CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG:

Tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng thông qua việc thực hiện chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách HCM” trong toàn thể cán bộ, đảng viên , giáo viên và nhân viên.

            Tổ chức sinh hoạt kỷ niệm các ngày lễ :

-Ngày khuyến học Việt Nam 2/10  (Hội khuyến học).

            -Ngày Bác Hồ gửi thư cuối cùng cho ngành Giáo dục 15/10 (Đội)

-Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10 (Công đoàn).

*Triển khai các văn bản:

-Công văn 1333/SGDĐT-GDTrH ban hành tiêu chí đánh giá , xếp loại giờ dạy của Gv từ năm học 2016-2017.

-Công văn 1060/SGDĐT-KHTC hướng dẩn thực hiện công tác tài chính năm học 2016-2017.

-Công văn 5020/UBND-VP về việc phòng ngừa và đấu tranh với ma túy dưới hình thức “tem giấy” tại các trường học trong huyện.

-Công văn 426/PGDĐT –HĐNGLL về việc thực hiện một số nhiệm vụ triển khai đề án 1501/TTg về tăng cường Gd lý tưởng cách mạng đạo đức, lối sống cho thanh thiếu niên nhi đồng.

-Kế hoạch năm học, kế hoạch kiểm tra nội bộ của nhà trường.

II/ CÔNG TÁC DẠY VÀ HỌC:

  1/Thực hiện soạn giảng, nề nếp chuyên môn:

Tổ chức cho đội ngũ học tập và thực hiện Điều lệ trường THCS.

Thực hiện dạy và học theo chương trình tuần lễ  7,8,9,10.

            2/Bồi dưỡng Học sinh giỏi:

Tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi 9 các môn văn hóa, MTCT, giải Toán, tiếng Anh qua mạng .

3/ Phụ khóa Hs:

Tiếp tục thực  hiện dạy phụ khóa cho Hs tất cả các khối .

4/ Hội giảng cấp trường:

Tiếp tục hội giảng cấp trường theo kế hoạch.

5/ Tổ chức thi nghề tin học:

Thực hiện thi nghề theo quy định dành cho Hs lớp 9 theo Cv 1164/SGDĐT-GDTrH (ngày 22/10-26/10 thi thực hành, ngày 27/10 thi lý thuyết).

6/ Tham gia cuộc thi khoa học, kỹ thuật  : tổ Sinh Hóa.

7/Tập huấn:

Tham gia lớp bồi dưỡng nâng chuẩn cho Gv tiếng Anh (Gv Anh văn: cô Chi, t. Long) từ 14.10.

III/ CÁC CÔNG TÁC KHÁC:

1/ Thanh kiểm tra:

Kiểm tra nội bộ của nhà trường: thực hiện theo kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2016-2017:

-Kiểm tra toàn diện: T. Pháp, cô Lam, cô Ngân, cô Thu

-Kiểm tra các bộ phận chuyên môn:

+Kiểm tra thư viện, thiết bị

+ Kiểm tra công tác tuyển sinh, nề nếp đầu năm

+Kiểm tra hồ sơ chủ nhiệm khối 6

+Kiểm tra chương trình, tài liệu cho học tăng tiết

2/ Công tác thiết bị, thư viện:

 Tiến hành mua sắm tài liệu, sách báo, tạp chí, sách tham khảo, các thiết bị đồ dùng dạy học còn thiếu, các hóa chất sử dụng vào các tiết thực hành (đặt mua).

3/ Công tác phổ cập:

Tiếp tục cập nhật phiếu điều tra, phần mềm  phổ cập giáo dục và xóa mù chữ năm học 2016-2017.

4/ Giáo dục thể chất và y tế trường học:

Thực hiện đồng phục thể dục cho Hs

Phối hợp với bệnh viện mắt Bà Rịa khám mắt cho Hs

III/ ĐOÀN THỂ:

1.      Công đoàn:

Kỷ niệm ngày thành lập hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam.

2.      Đoàn đội:

Duy trì trực ATGT trước cổng trường

Tuyên truyền giáo dục Hs tác hại của “tem giấy” (ma túy giấy) để Hs biết mà phòng ngừa  (công văn 5020 /UBND huyện)

Tổ chức Đại hội liên đội 8.10

Nơi gởi:                                               

-Phòng GDĐT Huyện (để b/c);

-UBND TT (đề báo cáo)

-Lưu: VT.

 

 HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Thế Hưng

 

 

                                                                                                                                                             

 

Có thể bạn quan tâm
Nghị quyết tháng 11 Nghị quyết tháng 11
TRƯỜNG THCS PHẠM HỒNG THÁI
Địa chỉ: Khu Phố Hải Sơn - TT Long Điền - Huyện Long Điền - BRVT
Điện thoại: 0643868314
Email: c2phamhongthai.longdien.brvt@moet.edu.vn