Trường THCS PHẠM HỒNG THÁI
Tao slide anh voi jQuery Cycle
Thông báo mới nhất

Học sinh các lớp 7, 8, 9 tham gia thi "Cuộc thi lập trình robot giả lập". Đăng kí tài khoản và tham gia thi theo đường link bên dưới

Lớp 7: Đăng kí tài khoản tham gia 

Lớp 8: Đăng kí tài khoản tham gia

Lớp 9: Đăng kí tài khoản tham gia

NGHỊ QUYẾT THÁNG 4

Cập nhật lúc: 08:05:42 - 31/03/2016

NGHỊ QUYẾT THÁNG 4

  

ĐẢNG BỘ TT LONG HẢI                 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ THCS  PHẠM HỒNG THÁI    

                                 *

Long Hải, ngày 31 tháng 4 năm 2016

Số :    04 -NQ/CBTHCSPHT                               

NGHỊ QUYẾT THÁNG 04/2015

- Căn cứ nghị quyết tháng 04 của Đảng bộ thị trấn Long Hải;

- Căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ của Chi bộ trường THCS PHT tháng 03/2016.

Trong tháng 04/2016 Chi bộ THCS PHT cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:

I/ CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG:             

  1/CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG VÀ GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC:

- Tiếp tục tăng cường thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM” theo chuyên đề 2015 : “Trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân ; đoàn kết xây dựng  Đảng trong sạch, vững mạnh”;

- Tổ chức tuyên truyền ý nghĩa các ngày lễ lớn : Ngày Giổ tổ Hùng Vương mồng 10/3Âl (thứ bảy 16/4); 41 năm ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975– 30/4/2016), ngày Quốc tế lao động 1/5 bằng các hình thức:

 Kể chuyện truyền thống, hội thao ngành,... thăm viếng nghĩa trang liệt sĩ, các di tích lịch sử, di tích văn hóa …..;

- Tiếp tục thực hiện tốt các hành vi văn minh trong HS. Tăng cường các biện pháp quản lý học sinh phòng tránh bạo lực;

- Phân công trực lễ theo đúng quy định ( 1 ngày).

- Tham gia công tác chuẩn bị bầu cử HĐND 4 cấp ( theo thông báo số 18/TB-UBND) ngày 14/3/2016 của UBND thị trấn Long Hải.

2/ CÔNG TÁC TỔ CHỨC VÀ PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN:

Tổ chức rà soát nguồn phục vụ cho công tác phát triển đảng viên mới. Lập danh sách quần chúng cảm tình sẽ tham gia lớp nhận thức về Đảng khi Huyện ủy mở lớp.

       3/ Công tác kiểm tra giám sát đảng viên:

Thực hiện kế hoạch kiểm tra giám sát đảng viên năm 2016, kiểm tra  đồng chí Nguyễn Xuân Thành trong tháng 4/ 2016.

II/ HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:

1. Thực hiện chương trình : tuần lễ 31,32,33,34.

2. Tổ chức khảo sát Hs khối 6 THCS:  ( thực hiện theo Cv số 119/GDĐT-TrH   của PGDĐT ngày 24/3/2016).

Tham gia khảo sát  tại trường THCS Mạc Đỉnh Chi ( Hoàng, Thủy, Trường, Chính) , và chấm thi khảo sát  ngày thứ năm 8/4/2016 ( Hoàng, Hiếu); (Quyết định số 31/QĐPGDĐT ngày 25/3/2016).

2. Bồi dưỡng HSG lớp 8:

- Tiếp tục bồi dưỡng HSG lớp 8, thi vào ngày 7/5/2016

- Tham dự cuộc thi Olympic Toán tuổi thơ cấp tỉnh, năm học 2015 – 2016 theo quy định của Sở GD&ĐT.

Thời gian: có mặt lúc 7 giờ, ngày 21 tháng 04 năm 2016, tại trường THCS Long Toàn, thành phố Bà Rịa. Hs Nguyễn Phụng Quỳnh.

3. Công tác Tốt nghiệp THCS, tuyển sinh năm học 2016-2017:

- Thực hiện ngay kế hoạch phụ đạo những môn còn yếu kém cho HS lớp 9, giúp các em nhanh chóng theo kịp chương trình để được công nhận hoàn thành chương trình bậc THCS với chất lượng thực sự.

- Bộ phận chuyên môn tổ chức kiểm tra chặt chẽ hồ sơ 04 năm học ở bậc THCS của học sinh khối 9, nhất là giấy khai sinh, học bạ .

- Triển khai đến đội ngũ CB,GV, Hs và CMHS công văn số 320/SGDĐT-KTKĐCL của sở GDĐT về hướng dẫn kế hoạch tuyển sinh năm học 2016-2017.

4. Công tác BDTX: Tổ chức thi BDTX cho Gv ngày thứ bảy 9/4/2016

5. Tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục bậc THCS năm học 2015-2016 :

(Theo Quyết định  số 150/QĐSGDĐT ngày 17/3/2016 ) : Thầy Hoàng

III/ CÁC CÔNG TÁC KHÁC:

1. Công tác thanh, kiểm tra:

- Phòng Giáo dục kiểm tra:  (thông báo sau)

- Kiểm tra của Ban chỉ đạo thực hiện QCDC huyện (theo kế hoạch số 52/KH- TCTS2 của Ban chỉ đạo thực hiện QCDC). Kiểm tra ngày thứ tư 13.4.

- Kiểm tra nội bộ  của HT theo kế hoạch.

2. Công tác giáo dục thể chất y tế, vệ sinh trường học.

- Tiếp tục triển khai và thực hiện đầy đủ các nội dung về công tác giáo dục thể chất và y tế trường học.

- Thực hiện nghiêm túc việc cho học sinh toàn trường uống nước sạch, đảm bảo vệ sinh nguồn nước uống tại trường, không để xảy ra các mầm bệnh.

3. Công tác trường chuẩn Quốc gia :

- Cập nhật số liệu, minh chứng  còn thiếu sót sau khi kiểm tra của PGD vào tháng 11/2015 (văn thư và các nhóm được phân công) để phòng GD-ĐT kiểm tra trong tháng 4/2016. Sở GDĐT kiểm tra sau.

4. Công tác PCGD THCS:

Tiến hành vận động Hs bỏ học ra lớp .

5. Công tác thi đua:

Tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo biểu điểm thi đua  gửi PGD ngày 10/4/2016

IV. Đoàn thể:

-         Tham gia hội thao chào mừng ngày 30/4.

-         Tổ chức cho Hs tham quan dã ngoại  thành phố.

  Nôi nhaän:                                                                                             TM CHI UÛY

-Vp ñaûng uûy                                                                                                 BÍ THÖ            

-Löu VP

 

                                                                                                                                                                                                                                          Nguyeãn Theá Höng       

  

ĐẢNG BỘ TT LONG HẢI                 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ THCS  PHẠM HỒNG THÁI    

                                 *

Long Hải, ngày 31 tháng 4 năm 2016

Số :    04 -NQ/CBTHCSPHT                               

NGHỊ QUYẾT THÁNG 04/2015

- Căn cứ nghị quyết tháng 04 của Đảng bộ thị trấn Long Hải;

- Căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ của Chi bộ trường THCS PHT tháng 03/2016.

Trong tháng 04/2016 Chi bộ THCS PHT cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:

I/ CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG:             

  1/CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG VÀ GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC:

- Tiếp tục tăng cường thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM” theo chuyên đề 2015 : “Trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân ; đoàn kết xây dựng  Đảng trong sạch, vững mạnh”;

- Tổ chức tuyên truyền ý nghĩa các ngày lễ lớn : Ngày Giổ tổ Hùng Vương mồng 10/3Âl (thứ bảy 16/4); 41 năm ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975– 30/4/2016), ngày Quốc tế lao động 1/5 bằng các hình thức:

 Kể chuyện truyền thống, hội thao ngành,... thăm viếng nghĩa trang liệt sĩ, các di tích lịch sử, di tích văn hóa …..;

- Tiếp tục thực hiện tốt các hành vi văn minh trong HS. Tăng cường các biện pháp quản lý học sinh phòng tránh bạo lực;

- Phân công trực lễ theo đúng quy định ( 1 ngày).

- Tham gia công tác chuẩn bị bầu cử HĐND 4 cấp ( theo thông báo số 18/TB-UBND) ngày 14/3/2016 của UBND thị trấn Long Hải.

2/ CÔNG TÁC TỔ CHỨC VÀ PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN:

Tổ chức rà soát nguồn phục vụ cho công tác phát triển đảng viên mới. Lập danh sách quần chúng cảm tình sẽ tham gia lớp nhận thức về Đảng khi Huyện ủy mở lớp.

       3/ Công tác kiểm tra giám sát đảng viên:

Thực hiện kế hoạch kiểm tra giám sát đảng viên năm 2016, kiểm tra  đồng chí Nguyễn Xuân Thành trong tháng 4/ 2016.

II/ HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:

1. Thực hiện chương trình : tuần lễ 31,32,33,34.

2. Tổ chức khảo sát Hs khối 6 THCS:  ( thực hiện theo Cv số 119/GDĐT-TrH   của PGDĐT ngày 24/3/2016).

Tham gia khảo sát  tại trường THCS Mạc Đỉnh Chi ( Hoàng, Thủy, Trường, Chính) , và chấm thi khảo sát  ngày thứ năm 8/4/2016 ( Hoàng, Hiếu); (Quyết định số 31/QĐPGDĐT ngày 25/3/2016).

2. Bồi dưỡng HSG lớp 8:

- Tiếp tục bồi dưỡng HSG lớp 8, thi vào ngày 7/5/2016

- Tham dự cuộc thi Olympic Toán tuổi thơ cấp tỉnh, năm học 2015 – 2016 theo quy định của Sở GD&ĐT.

Thời gian: có mặt lúc 7 giờ, ngày 21 tháng 04 năm 2016, tại trường THCS Long Toàn, thành phố Bà Rịa. Hs Nguyễn Phụng Quỳnh.

3. Công tác Tốt nghiệp THCS, tuyển sinh năm học 2016-2017:

- Thực hiện ngay kế hoạch phụ đạo những môn còn yếu kém cho HS lớp 9, giúp các em nhanh chóng theo kịp chương trình để được công nhận hoàn thành chương trình bậc THCS với chất lượng thực sự.

- Bộ phận chuyên môn tổ chức kiểm tra chặt chẽ hồ sơ 04 năm học ở bậc THCS của học sinh khối 9, nhất là giấy khai sinh, học bạ .

- Triển khai đến đội ngũ CB,GV, Hs và CMHS công văn số 320/SGDĐT-KTKĐCL của sở GDĐT về hướng dẫn kế hoạch tuyển sinh năm học 2016-2017.

4. Công tác BDTX: Tổ chức thi BDTX cho Gv ngày thứ bảy 9/4/2016

5. Tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục bậc THCS năm học 2015-2016 :

(Theo Quyết định  số 150/QĐSGDĐT ngày 17/3/2016 ) : Thầy Hoàng

III/ CÁC CÔNG TÁC KHÁC:

1. Công tác thanh, kiểm tra:

- Phòng Giáo dục kiểm tra:  (thông báo sau)

- Kiểm tra của Ban chỉ đạo thực hiện QCDC huyện (theo kế hoạch số 52/KH- TCTS2 của Ban chỉ đạo thực hiện QCDC). Kiểm tra ngày thứ tư 13.4.

- Kiểm tra nội bộ  của HT theo kế hoạch.

2. Công tác giáo dục thể chất y tế, vệ sinh trường học.

- Tiếp tục triển khai và thực hiện đầy đủ các nội dung về công tác giáo dục thể chất và y tế trường học.

- Thực hiện nghiêm túc việc cho học sinh toàn trường uống nước sạch, đảm bảo vệ sinh nguồn nước uống tại trường, không để xảy ra các mầm bệnh.

3. Công tác trường chuẩn Quốc gia :

- Cập nhật số liệu, minh chứng  còn thiếu sót sau khi kiểm tra của PGD vào tháng 11/2015 (văn thư và các nhóm được phân công) để phòng GD-ĐT kiểm tra trong tháng 4/2016. Sở GDĐT kiểm tra sau.

4. Công tác PCGD THCS:

Tiến hành vận động Hs bỏ học ra lớp .

5. Công tác thi đua:

Tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo biểu điểm thi đua  gửi PGD ngày 10/4/2016

IV. Đoàn thể:

-         Tham gia hội thao chào mừng ngày 30/4.

-         Tổ chức cho Hs tham quan dã ngoại  thành phố.

  Nôi nhaän:                                                                                             TM CHI UÛY

-Vp ñaûng uûy                                                                                                 BÍ THÖ            

-Löu VP

 

                                                                                                                                                                                                                                          Nguyeãn Theá Höng       

 

Có thể bạn quan tâm
Nghị quyết tháng 11 Nghị quyết tháng 11
TRƯỜNG THCS PHẠM HỒNG THÁI
Địa chỉ: Khu Phố Hải Sơn - TT Long Điền - Huyện Long Điền - BRVT
Điện thoại: 0643868314
Email: c2phamhongthai.longdien.brvt@moet.edu.vn