Trường THCS PHẠM HỒNG THÁI
Tao slide anh voi jQuery Cycle
Thông báo mới nhất

THÔNG BÁO CỦA HIỆU TRƯỞNG NHÀ TRƯỜNG THCS PHẠM HỒNG THÁI

- Học sinh đến trường xem danh sách lớp ngày 10/08/2018

- Tựu  trường ngày 13/08/2018; học sinh tập trung tại trường theo thời gian sau:

+ Buổi sáng : Khối 7 và khối 9

+ Buổi chiều : Khối 8 và khối 6

- Toàn thể GV- Nhân viên nhà trường  họp giao ban trường lúc 8h ngày 10/8/2018

Nghị quyết tháng 8 ( năm học 2016-2017)

Cập nhật lúc: 02:00:01 - 17/08/2016

Nghị quyết tháng 8 ( năm học 2016-2017)

 PHÒNG GIÁO DỤC H. LONG ĐIỀN            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS PHẠM HỒNG THÁI                              Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

       
   

 

 

 

Số :   08 /NQ-THCSPHT

Long Hải, ngày 12 tháng 8 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT  tháng 8/2016

I/ CÔNG TÁC CHÍNH TRị TƯ TƯỞNG VÀ GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC:

Tổ chức các hoạt động chuẩn bị ngày tựu trường 15/8/2016; ngày cách mạng tháng 8 (19/8); ngày quốc khánh 2/9 (71 năm ); ngày hội tòan dân đưa trẻ đến trường 5/9 bằng các hình thức:

-Treo băng rol, khẩu hiệu;

-Tuyên truyền trong đội ngũ CB, GV, NV và Hs nội dung ý nghĩa các ngày lễ;

-Tổng vệ sinh trường lớp, chăm sóc cây cảnh, hoa kiểng;

- Chuẩn bị tốt các điều kiện cho ngày khai giảng năm học mới như   bố trí các phòng học, phòng bộ môn có đủ bàn ghế cho Hs, trang thiết bị dạy học.

Tham gia lớp bồi dưỡng chính trị hè  do PGD tổ chức ngày 20/08/2016 và các lớp tập huấn do sở , phòng Gd tổ chức.

II. CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN:

1. Công tác tuyển sinh:

 Địa bàn tuyển sinh:

Tuyển sinh các khu phố Hải Phong 2, Hải Vân, Hải Hà 1, Hải Sơn (từ tổ 1 - tổ 4), Hải Điền, Hải Hà 2 (từ tổ 9 - tổ 15).

Đã tuyển:  227 Hs, trúng tuyến: 225, trái tuyến: 02

                          - Dân tộc ít người: 04 (Khmer)

2. Tình hình số liệu đầu năm:

Biên chế  giao:

Hạng trường : I;  số lớp 28; số Hs : 800; Số lượng người làm việc: 67 (lãnh đạo 03; Gv 53, TPT :01; TV: 01, TB:02, KT,VT,YT :03; BV, PV :04).

Thực hiện:

-Số lớp: 28:

Khối

Số lớp

Số Hs

Hs thi lại

Hs bỏ thi

Hs ở lại  sau khi thi

Tổng Hs ở lại

6

8

228

 

 

 

 

7

7

205

 

 

 

 

8

7

208

 

 

 

 

9

6

159

 

 

 

 

Tổng

 

800

 

 

 

 

 

-Số Gv : 50 so với biên chế lớp thiếu 03 Gv  ( môn  Văn, môn Anh, môn Toán), thiếu  01 Nv Tv.

Gv có mặt hiện tại: 49

Gv  còn nghỉ hộ sản: Cô Nguyệt  nghỉ đến tháng 1/10.

3. Kế hoạch thời gian năm học :

- Tựu trường : 15/8/2016;

- Thực học : 22/8/2016;

- Khai giảng : 05/9/2016;

3.1. Kế hoạch tuần đầu tựu trường: 03 ngày ( theo buổi)

-Ngày thứ hai 15.8: tập trung Hs theo buổi, dán danh sách lớp ở từng phòng và bảng thông báo cho Hs biết. Tổ chức đón Hs mới, họp lớp, giới thiệu làm quen.

GvCn nhận phòng học ( bàn giao có biên bản), điểm danh Hs, xếp vị trí ngồi cho Hs, cho Hs vệ sinh lớp học, ổn định lại ban cán sự lớp.

Dự sơ kết trường học mới cấp Tiểu học và Trung học cơ sở: lúc 13giờ 30phút, tại TTVH Bàu Thành, TTCM, HT, PHT, HT Hội CMHS

-Ngày thứ ba 16.8:  Gv tập huấn SHCM theo cụm trường

-Ngày thứ tư 17.8:  Gv tập huấn SHCM theo cụm trường

-Ngày thứ năm 18.8: tổng vệ sinh lớp học và toàn trường, dặn Hs chuẩn bị sách vở, dụng cụ học tập đầy đủ.

*Tổ chức các hoạt động tìm hiểu nhà trường:

Tìm hiểu về truyền thống, cơ cấu tổ chức, cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên, quy chế nhà trường, quy chế về kiểm tra, đánh giá xếp loại Hs , nội quy và các quy định của nhà trường.

Tìm hiểu về các điều kiện CSVC, thiết bị học tập, phòng bộ môn, thư viện , hệ thống công nghệ thông tin- truyền thông, phòng truyền thống, sân chơi, bải tập, trang phục, đồ dùng học tập và rèn luyện của Hs.

Hướng dẫn Hs trang trí lớp học, chăm sóc, sử dụng, giữ gìn bảo vệ các công trình phục vụ cho hoạt động của nhà trường, giử gìn, bảo quản sách vở , đồ dùng học tập.

-Ngày thứ sáu 19.8: cho Hs học tập nội quy, nhận thời khóa biểu, thông báo các khoản thu đầu năm.

* Tìm hiểu về chương trình giáo dục : tổ chức tìm hiểu các hoạt động học tập, giới thiệu để giúp Hs làm quen với mục đích, yêu cầu , chương trình học tập và giáo dục, phương pháp học tập và rèn luyện ở trường, ở lớp, làm quen và từng bước tiếp cận với nội dung phương pháp, hình thức dạy học môn học và hoạt động giáo dục.

 Tham dự hội thảo đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT trên địa bàn tỉnh (T. Hoàng)

Họp chuyên môn đầu năm 9 giờ.

-Ngày thứ bảy 20.8: Học chính trị hè tại TTVH Bàu Thành (HT,PHT,TPT,GV)

Tập huấn kỹ thuật, nghiệp vụ sáng tạo kỹ thuật : T. Hoàng, T. Trường.

4.Thực hiện chương trình các môn học:

Năm học 2016-2017 có 37 tuần thực học (HKI có 19 tuần, HKII có 18 tuần). Bộ phận chuyên môn phân công chuyên môn, sắp xếp giáo viên dạy đủ các môn học, chủ động xây dựng phân phối chương trình các môn học dựa vào khung PPCT và hướng dẫn giảm tải của bộ GDĐT.

Xếp thời khóa biểu hoàn tất ngày thứ sáu 17.8.

Tiếp tục thực hiện tốt giảng dạy các chương trình lồng ghép, tích hợp .

Tiếp tục thực hiện giáo dục kỹ năng sống cho Hs qua các môn Văn, Địa, Sinh. GDCD,HĐNGLL.

5. Khảo sát chất lượng đầu năm:

Môn KSCL :Văn, Toán (từ 5/9-10/9), tuần lễ thứ 3. Lấy kết quả phân loại Hs tiến hành dạy phụ khóa, phụ đạo Hs.

6. Sinh hoạt tổ chuyên môn:

Sinh hoạt tổ chuyên môn và chuyên môn theo cụm trường trên trang Web(http://truongtructuyen.edu.vn/) theo chỉ đạo của sở, phòng GD.

 Tập trung các giải pháp nâng cao chất lượng các môn học trong SHCM.

7. Công tác hội giảng cấp trường:

Hội giảng cấp trường từ ngày 12/9 (tuần 4), xây dựng kế hoạch tham gia hội giảng cấp huyện.

8. Tham dự các lớp tập huấn : theo kế hoạch của PGD, SGD.

Tập huấn kỹ thuật, nghiệp vụ về công tác hướng dẫn Hs nghiên cứu KHKT sáng tạo kỹ thuật : T. Hoàng, T. Trường (20.8)

Tập huấn sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường  (2 ngày 16;17.8): tất cả Gv

Lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ chuẩn tiếng Anh 9 (từ đầu tháng 9): Cô Chi, T. Long

9. Kiểm định chất lượng:

Đưa công tác KĐCL vào nhiệm vụ thường xuyên của từng tháng.

Cập nhật dữ liệu đầu năm học, xuất file dữ liệu mail về PGD trước 15.9.

10. Công tác bồi dưỡng Hs giỏi:

Thành lập đội tuyển HSG 9, tổ chức bồi dưỡng HSG từ tháng 9.2016 các môn văn hóa, MTCT, Giải toán và tiếng anh qua mạng.

11. Công tác thực hành thí nghiệm:

Lên kế hoạch mua sắm các thiết bị đã hư hao và các loại hóa chất còn thiếu.

Mỗi tổ chuyên môn xây dựng chuyên đề thực hành thí nghiệm hàng tháng , đăng ký dạy chuyên đề cấp huyện.

12. Hướng dẫn Hs nghiên cứu khoa học:

Phân công Gv hướng dẫn Hs nghiên cứu khoa học : T. Trường.

III/ CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC:

1.      Cơ sở vật chất:

            Tổng vệ sinh trường, lớp, trong và ngoài khuôn viên nhà trường.

            Sắp xếp lại phòng làm việc, phòng bộ môn ngăn nắp, sạch, đẹp.

2. Y tế trường học:

Xây dựng kế hoạch y tế trường học; tổ chức tuyên truyền về biện pháp phòng tránh các dịch bệnh như SXH, tay chân miệng,...

Lên kế hoạch mua sắm trang thiết bị y tế năm học mới ( phiếu đề xuất).

Tăng cường vệ sinh an toàn thực phẩm, việc sử dụng các nguồn nước uống, sử dụng các nhà vệ sinh, khu vực và bồn rửa tay cho Hs.

3. Thư viện, thiết bị:

            Chuẩn bị hồ sơ sổ sách cần thiết để cho mượn sử dụng, tiến hành cho Hs mượn sách ( Diện chính sách, diện 135, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn).

            Trang trí, sắp xếp và trình bày sách, thiết bị có khoa học, vệ sinh phòng thư viện, phòng thiết bị- thí nghiệm thực hành sạch đẹp.

Lên kế hoạch mua sắm trang thiết bị, đồ dùng dạy học năm học mới ( phiếu đề xuất)

4. Hoạt động ngoài giờ lên lớp:

Tham gia hiến máu nhân đạo đợt 3 (ngày thứ tư 31.8 tại TTVH Bàu Thành)

Phối hợp Công an huyện tổ chức nói chuyện tuyên truyền về ATGT, triển khai nghị định 46/2016/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lỉnh vực giao thông đường bộ.

5. Công tác PCGD:

Tổ chức cập nhật chỉnh sửa các thông tin sau vào phần mềm PCGD-XMC và tập phiếu điều tra đến từng hộ gia đình:

-Điều chỉnh trong phần mềm những thông tin đã được chỉnh sửa trong sổ theo dõi phổ cập  (thực hiện tháng 4/2016) cho khớp.

-Cập nhật thông tin tốt nghiệpTHCS, bỏ học, chuyển đi năm học 2015-2016 trong phần mềm và phiếu điều tra (hạn chót 15.8)

Tiếp tục tham mưu Ban chỉ đạo PCGD thị trấn có kế hoạch huy động Hs bỏ học ra lớp phổ cập.

6. Công tác văn phòng:

Thực hiện báo cáo 5 tây hàng tháng (theo mẫu) trước 5 tây hàng tháng.

Báo cáo tỷ lệ Hs đi học đúng độ tuổi ( theo mẫu) hạn chót 31.8

7. Công tác thi đua:

Tổ chức cho CB, Gv, Nv đăng ký danh hiệu thi đua và đề tài nghiên cứu khoa học, SKKN (theo mẫu) nộp PGD 30.8.

8. Linh tinh:

Đoàn Đội cùng nhà trường chuẩn bị lễ khai giảng năm học mới và lễ đón nhận bằng công nhận trường chuẩn Quốc gia: chương trình lễ, văn nghệ.

Đoàn TN, tổ nhạc họa thành lập đội văn nghệ tham gia hội diển văn nghệ quần chúng         ( thông báo số 02/TB-TTVH,TT-HTCĐ)

 

Nơi nhận:                                                                                                        HIỆU TRƯỞNG

-Phòng GD huyện (báo cáo)

                  -UBND TT Long Hải (để báo cáo)

-Các bộ phận chuyên môn, đoàn thể ( thực hiện)

-Lưu VP                                                                   

Nguyễn Thế Hưng                                                                                                                                                                                                                                       

 PHÒNG GIÁO DỤC H. LONG ĐIỀN            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS PHẠM HỒNG THÁI                              Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

       
   

 

 

 

Số :   08 /NQ-THCSPHT

Long Hải, ngày 12 tháng 8 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT  tháng 8/2016

I/ CÔNG TÁC CHÍNH TRị TƯ TƯỞNG VÀ GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC:

Tổ chức các hoạt động chuẩn bị ngày tựu trường 15/8/2016; ngày cách mạng tháng 8 (19/8); ngày quốc khánh 2/9 (71 năm ); ngày hội tòan dân đưa trẻ đến trường 5/9 bằng các hình thức:

-Treo băng rol, khẩu hiệu;

-Tuyên truyền trong đội ngũ CB, GV, NV và Hs nội dung ý nghĩa các ngày lễ;

-Tổng vệ sinh trường lớp, chăm sóc cây cảnh, hoa kiểng;

- Chuẩn bị tốt các điều kiện cho ngày khai giảng năm học mới như   bố trí các phòng học, phòng bộ môn có đủ bàn ghế cho Hs, trang thiết bị dạy học.

Tham gia lớp bồi dưỡng chính trị hè  do PGD tổ chức ngày 20/08/2016 và các lớp tập huấn do sở , phòng Gd tổ chức.

II. CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN:

1. Công tác tuyển sinh:

 Địa bàn tuyển sinh:

Tuyển sinh các khu phố Hải Phong 2, Hải Vân, Hải Hà 1, Hải Sơn (từ tổ 1 - tổ 4), Hải Điền, Hải Hà 2 (từ tổ 9 - tổ 15).

Đã tuyển:  227 Hs, trúng tuyến: 225, trái tuyến: 02

                          - Dân tộc ít người: 04 (Khmer)

2. Tình hình số liệu đầu năm:

Biên chế  giao:

Hạng trường : I;  số lớp 28; số Hs : 800; Số lượng người làm việc: 67 (lãnh đạo 03; Gv 53, TPT :01; TV: 01, TB:02, KT,VT,YT :03; BV, PV :04).

Thực hiện:

-Số lớp: 28:

Khối

Số lớp

Số Hs

Hs thi lại

Hs bỏ thi

Hs ở lại  sau khi thi

Tổng Hs ở lại

6

8

228

 

 

 

 

7

7

205

 

 

 

 

8

7

208

 

 

 

 

9

6

159

 

 

 

 

Tổng

 

800

 

 

 

 

 

-Số Gv : 50 so với biên chế lớp thiếu 03 Gv  ( môn  Văn, môn Anh, môn Toán), thiếu  01 Nv Tv.

Gv có mặt hiện tại: 49

Gv  còn nghỉ hộ sản: Cô Nguyệt  nghỉ đến tháng 1/10.

3. Kế hoạch thời gian năm học :

- Tựu trường : 15/8/2016;

- Thực học : 22/8/2016;

- Khai giảng : 05/9/2016;

3.1. Kế hoạch tuần đầu tựu trường: 03 ngày ( theo buổi)

-Ngày thứ hai 15.8: tập trung Hs theo buổi, dán danh sách lớp ở từng phòng và bảng thông báo cho Hs biết. Tổ chức đón Hs mới, họp lớp, giới thiệu làm quen.

GvCn nhận phòng học ( bàn giao có biên bản), điểm danh Hs, xếp vị trí ngồi cho Hs, cho Hs vệ sinh lớp học, ổn định lại ban cán sự lớp.

Dự sơ kết trường học mới cấp Tiểu học và Trung học cơ sở: lúc 13giờ 30phút, tại TTVH Bàu Thành, TTCM, HT, PHT, HT Hội CMHS

-Ngày thứ ba 16.8:  Gv tập huấn SHCM theo cụm trường

-Ngày thứ tư 17.8:  Gv tập huấn SHCM theo cụm trường

-Ngày thứ năm 18.8: tổng vệ sinh lớp học và toàn trường, dặn Hs chuẩn bị sách vở, dụng cụ học tập đầy đủ.

*Tổ chức các hoạt động tìm hiểu nhà trường:

Tìm hiểu về truyền thống, cơ cấu tổ chức, cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên, quy chế nhà trường, quy chế về kiểm tra, đánh giá xếp loại Hs , nội quy và các quy định của nhà trường.

Tìm hiểu về các điều kiện CSVC, thiết bị học tập, phòng bộ môn, thư viện , hệ thống công nghệ thông tin- truyền thông, phòng truyền thống, sân chơi, bải tập, trang phục, đồ dùng học tập và rèn luyện của Hs.

Hướng dẫn Hs trang trí lớp học, chăm sóc, sử dụng, giữ gìn bảo vệ các công trình phục vụ cho hoạt động của nhà trường, giử gìn, bảo quản sách vở , đồ dùng học tập.

-Ngày thứ sáu 19.8: cho Hs học tập nội quy, nhận thời khóa biểu, thông báo các khoản thu đầu năm.

* Tìm hiểu về chương trình giáo dục : tổ chức tìm hiểu các hoạt động học tập, giới thiệu để giúp Hs làm quen với mục đích, yêu cầu , chương trình học tập và giáo dục, phương pháp học tập và rèn luyện ở trường, ở lớp, làm quen và từng bước tiếp cận với nội dung phương pháp, hình thức dạy học môn học và hoạt động giáo dục.

 Tham dự hội thảo đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT trên địa bàn tỉnh (T. Hoàng)

Họp chuyên môn đầu năm 9 giờ.

-Ngày thứ bảy 20.8: Học chính trị hè tại TTVH Bàu Thành (HT,PHT,TPT,GV)

Tập huấn kỹ thuật, nghiệp vụ sáng tạo kỹ thuật : T. Hoàng, T. Trường.

4.Thực hiện chương trình các môn học:

Năm học 2016-2017 có 37 tuần thực học (HKI có 19 tuần, HKII có 18 tuần). Bộ phận chuyên môn phân công chuyên môn, sắp xếp giáo viên dạy đủ các môn học, chủ động xây dựng phân phối chương trình các môn học dựa vào khung PPCT và hướng dẫn giảm tải của bộ GDĐT.

Xếp thời khóa biểu hoàn tất ngày thứ sáu 17.8.

Tiếp tục thực hiện tốt giảng dạy các chương trình lồng ghép, tích hợp .

Tiếp tục thực hiện giáo dục kỹ năng sống cho Hs qua các môn Văn, Địa, Sinh. GDCD,HĐNGLL.

5. Khảo sát chất lượng đầu năm:

Môn KSCL :Văn, Toán (từ 5/9-10/9), tuần lễ thứ 3. Lấy kết quả phân loại Hs tiến hành dạy phụ khóa, phụ đạo Hs.

6. Sinh hoạt tổ chuyên môn:

Sinh hoạt tổ chuyên môn và chuyên môn theo cụm trường trên trang Web(http://truongtructuyen.edu.vn/) theo chỉ đạo của sở, phòng GD.

 Tập trung các giải pháp nâng cao chất lượng các môn học trong SHCM.

7. Công tác hội giảng cấp trường:

Hội giảng cấp trường từ ngày 12/9 (tuần 4), xây dựng kế hoạch tham gia hội giảng cấp huyện.

8. Tham dự các lớp tập huấn : theo kế hoạch của PGD, SGD.

Tập huấn kỹ thuật, nghiệp vụ về công tác hướng dẫn Hs nghiên cứu KHKT sáng tạo kỹ thuật : T. Hoàng, T. Trường (20.8)

Tập huấn sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường  (2 ngày 16;17.8): tất cả Gv

Lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ chuẩn tiếng Anh 9 (từ đầu tháng 9): Cô Chi, T. Long

9. Kiểm định chất lượng:

Đưa công tác KĐCL vào nhiệm vụ thường xuyên của từng tháng.

Cập nhật dữ liệu đầu năm học, xuất file dữ liệu mail về PGD trước 15.9.

10. Công tác bồi dưỡng Hs giỏi:

Thành lập đội tuyển HSG 9, tổ chức bồi dưỡng HSG từ tháng 9.2016 các môn văn hóa, MTCT, Giải toán và tiếng anh qua mạng.

11. Công tác thực hành thí nghiệm:

Lên kế hoạch mua sắm các thiết bị đã hư hao và các loại hóa chất còn thiếu.

Mỗi tổ chuyên môn xây dựng chuyên đề thực hành thí nghiệm hàng tháng , đăng ký dạy chuyên đề cấp huyện.

12. Hướng dẫn Hs nghiên cứu khoa học:

Phân công Gv hướng dẫn Hs nghiên cứu khoa học : T. Trường.

III/ CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC:

1.      Cơ sở vật chất:

            Tổng vệ sinh trường, lớp, trong và ngoài khuôn viên nhà trường.

            Sắp xếp lại phòng làm việc, phòng bộ môn ngăn nắp, sạch, đẹp.

2. Y tế trường học:

Xây dựng kế hoạch y tế trường học; tổ chức tuyên truyền về biện pháp phòng tránh các dịch bệnh như SXH, tay chân miệng,...

Lên kế hoạch mua sắm trang thiết bị y tế năm học mới ( phiếu đề xuất).

Tăng cường vệ sinh an toàn thực phẩm, việc sử dụng các nguồn nước uống, sử dụng các nhà vệ sinh, khu vực và bồn rửa tay cho Hs.

3. Thư viện, thiết bị:

            Chuẩn bị hồ sơ sổ sách cần thiết để cho mượn sử dụng, tiến hành cho Hs mượn sách ( Diện chính sách, diện 135, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn).

            Trang trí, sắp xếp và trình bày sách, thiết bị có khoa học, vệ sinh phòng thư viện, phòng thiết bị- thí nghiệm thực hành sạch đẹp.

Lên kế hoạch mua sắm trang thiết bị, đồ dùng dạy học năm học mới ( phiếu đề xuất)

4. Hoạt động ngoài giờ lên lớp:

Tham gia hiến máu nhân đạo đợt 3 (ngày thứ tư 31.8 tại TTVH Bàu Thành)

Phối hợp Công an huyện tổ chức nói chuyện tuyên truyền về ATGT, triển khai nghị định 46/2016/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lỉnh vực giao thông đường bộ.

5. Công tác PCGD:

Tổ chức cập nhật chỉnh sửa các thông tin sau vào phần mềm PCGD-XMC và tập phiếu điều tra đến từng hộ gia đình:

-Điều chỉnh trong phần mềm những thông tin đã được chỉnh sửa trong sổ theo dõi phổ cập  (thực hiện tháng 4/2016) cho khớp.

-Cập nhật thông tin tốt nghiệpTHCS, bỏ học, chuyển đi năm học 2015-2016 trong phần mềm và phiếu điều tra (hạn chót 15.8)

Tiếp tục tham mưu Ban chỉ đạo PCGD thị trấn có kế hoạch huy động Hs bỏ học ra lớp phổ cập.

6. Công tác văn phòng:

Thực hiện báo cáo 5 tây hàng tháng (theo mẫu) trước 5 tây hàng tháng.

Báo cáo tỷ lệ Hs đi học đúng độ tuổi ( theo mẫu) hạn chót 31.8

7. Công tác thi đua:

Tổ chức cho CB, Gv, Nv đăng ký danh hiệu thi đua và đề tài nghiên cứu khoa học, SKKN (theo mẫu) nộp PGD 30.8.

8. Linh tinh:

Đoàn Đội cùng nhà trường chuẩn bị lễ khai giảng năm học mới và lễ đón nhận bằng công nhận trường chuẩn Quốc gia: chương trình lễ, văn nghệ.

Đoàn TN, tổ nhạc họa thành lập đội văn nghệ tham gia hội diển văn nghệ quần chúng         ( thông báo số 02/TB-TTVH,TT-HTCĐ)

 

Nơi nhận:                                                                                                        HIỆU TRƯỞNG

-Phòng GD huyện (báo cáo)

                  -UBND TT Long Hải (để báo cáo)

-Các bộ phận chuyên môn, đoàn thể ( thực hiện)

-Lưu VP                                                                   

Nguyễn Thế Hưng                                                                                                                                                                                                                                       

 PHÒNG GIÁO DỤC H. LONG ĐIỀN            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS PHẠM HỒNG THÁI                              Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

       
   

 

 

 

Số :   08 /NQ-THCSPHT

Long Hải, ngày 12 tháng 8 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT  tháng 8/2016

I/ CÔNG TÁC CHÍNH TRị TƯ TƯỞNG VÀ GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC:

Tổ chức các hoạt động chuẩn bị ngày tựu trường 15/8/2016; ngày cách mạng tháng 8 (19/8); ngày quốc khánh 2/9 (71 năm ); ngày hội tòan dân đưa trẻ đến trường 5/9 bằng các hình thức:

-Treo băng rol, khẩu hiệu;

-Tuyên truyền trong đội ngũ CB, GV, NV và Hs nội dung ý nghĩa các ngày lễ;

-Tổng vệ sinh trường lớp, chăm sóc cây cảnh, hoa kiểng;

- Chuẩn bị tốt các điều kiện cho ngày khai giảng năm học mới như   bố trí các phòng học, phòng bộ môn có đủ bàn ghế cho Hs, trang thiết bị dạy học.

Tham gia lớp bồi dưỡng chính trị hè  do PGD tổ chức ngày 20/08/2016 và các lớp tập huấn do sở , phòng Gd tổ chức.

II. CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN:

1. Công tác tuyển sinh:

 Địa bàn tuyển sinh:

Tuyển sinh các khu phố Hải Phong 2, Hải Vân, Hải Hà 1, Hải Sơn (từ tổ 1 - tổ 4), Hải Điền, Hải Hà 2 (từ tổ 9 - tổ 15).

Đã tuyển:  227 Hs, trúng tuyến: 225, trái tuyến: 02

                          - Dân tộc ít người: 04 (Khmer)

2. Tình hình số liệu đầu năm:

Biên chế  giao:

Hạng trường : I;  số lớp 28; số Hs : 800; Số lượng người làm việc: 67 (lãnh đạo 03; Gv 53, TPT :01; TV: 01, TB:02, KT,VT,YT :03; BV, PV :04).

Thực hiện:

-Số lớp: 28:

Khối

Số lớp

Số Hs

Hs thi lại

Hs bỏ thi

Hs ở lại  sau khi thi

Tổng Hs ở lại

6

8

228

 

 

 

 

7

7

205

 

 

 

 

8

7

208

 

 

 

 

9

6

159

 

 

 

 

Tổng

 

800

 

 

 

 

 

-Số Gv : 50 so với biên chế lớp thiếu 03 Gv  ( môn  Văn, môn Anh, môn Toán), thiếu  01 Nv Tv.

Gv có mặt hiện tại: 49

Gv  còn nghỉ hộ sản: Cô Nguyệt  nghỉ đến tháng 1/10.

3. Kế hoạch thời gian năm học :

- Tựu trường : 15/8/2016;

- Thực học : 22/8/2016;

- Khai giảng : 05/9/2016;

3.1. Kế hoạch tuần đầu tựu trường: 03 ngày ( theo buổi)

-Ngày thứ hai 15.8: tập trung Hs theo buổi, dán danh sách lớp ở từng phòng và bảng thông báo cho Hs biết. Tổ chức đón Hs mới, họp lớp, giới thiệu làm quen.

GvCn nhận phòng học ( bàn giao có biên bản), điểm danh Hs, xếp vị trí ngồi cho Hs, cho Hs vệ sinh lớp học, ổn định lại ban cán sự lớp.

Dự sơ kết trường học mới cấp Tiểu học và Trung học cơ sở: lúc 13giờ 30phút, tại TTVH Bàu Thành, TTCM, HT, PHT, HT Hội CMHS

-Ngày thứ ba 16.8:  Gv tập huấn SHCM theo cụm trường

-Ngày thứ tư 17.8:  Gv tập huấn SHCM theo cụm trường

-Ngày thứ năm 18.8: tổng vệ sinh lớp học và toàn trường, dặn Hs chuẩn bị sách vở, dụng cụ học tập đầy đủ.

*Tổ chức các hoạt động tìm hiểu nhà trường:

Tìm hiểu về truyền thống, cơ cấu tổ chức, cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên, quy chế nhà trường, quy chế về kiểm tra, đánh giá xếp loại Hs , nội quy và các quy định của nhà trường.

Tìm hiểu về các điều kiện CSVC, thiết bị học tập, phòng bộ môn, thư viện , hệ thống công nghệ thông tin- truyền thông, phòng truyền thống, sân chơi, bải tập, trang phục, đồ dùng học tập và rèn luyện của Hs.

Hướng dẫn Hs trang trí lớp học, chăm sóc, sử dụng, giữ gìn bảo vệ các công trình phục vụ cho hoạt động của nhà trường, giử gìn, bảo quản sách vở , đồ dùng học tập.

-Ngày thứ sáu 19.8: cho Hs học tập nội quy, nhận thời khóa biểu, thông báo các khoản thu đầu năm.

* Tìm hiểu về chương trình giáo dục : tổ chức tìm hiểu các hoạt động học tập, giới thiệu để giúp Hs làm quen với mục đích, yêu cầu , chương trình học tập và giáo dục, phương pháp học tập và rèn luyện ở trường, ở lớp, làm quen và từng bước tiếp cận với nội dung phương pháp, hình thức dạy học môn học và hoạt động giáo dục.

 Tham dự hội thảo đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT trên địa bàn tỉnh (T. Hoàng)

Họp chuyên môn đầu năm 9 giờ.

-Ngày thứ bảy 20.8: Học chính trị hè tại TTVH Bàu Thành (HT,PHT,TPT,GV)

Tập huấn kỹ thuật, nghiệp vụ sáng tạo kỹ thuật : T. Hoàng, T. Trường.

4.Thực hiện chương trình các môn học:

Năm học 2016-2017 có 37 tuần thực học (HKI có 19 tuần, HKII có 18 tuần). Bộ phận chuyên môn phân công chuyên môn, sắp xếp giáo viên dạy đủ các môn học, chủ động xây dựng phân phối chương trình các môn học dựa vào khung PPCT và hướng dẫn giảm tải của bộ GDĐT.

Xếp thời khóa biểu hoàn tất ngày thứ sáu 17.8.

Tiếp tục thực hiện tốt giảng dạy các chương trình lồng ghép, tích hợp .

Tiếp tục thực hiện giáo dục kỹ năng sống cho Hs qua các môn Văn, Địa, Sinh. GDCD,HĐNGLL.

5. Khảo sát chất lượng đầu năm:

Môn KSCL :Văn, Toán (từ 5/9-10/9), tuần lễ thứ 3. Lấy kết quả phân loại Hs tiến hành dạy phụ khóa, phụ đạo Hs.

6. Sinh hoạt tổ chuyên môn:

Sinh hoạt tổ chuyên môn và chuyên môn theo cụm trường trên trang Web(http://truongtructuyen.edu.vn/) theo chỉ đạo của sở, phòng GD.

 Tập trung các giải pháp nâng cao chất lượng các môn học trong SHCM.

7. Công tác hội giảng cấp trường:

Hội giảng cấp trường từ ngày 12/9 (tuần 4), xây dựng kế hoạch tham gia hội giảng cấp huyện.

8. Tham dự các lớp tập huấn : theo kế hoạch của PGD, SGD.

Tập huấn kỹ thuật, nghiệp vụ về công tác hướng dẫn Hs nghiên cứu KHKT sáng tạo kỹ thuật : T. Hoàng, T. Trường (20.8)

Tập huấn sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường  (2 ngày 16;17.8): tất cả Gv

Lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ chuẩn tiếng Anh 9 (từ đầu tháng 9): Cô Chi, T. Long

9. Kiểm định chất lượng:

Đưa công tác KĐCL vào nhiệm vụ thường xuyên của từng tháng.

Cập nhật dữ liệu đầu năm học, xuất file dữ liệu mail về PGD trước 15.9.

10. Công tác bồi dưỡng Hs giỏi:

Thành lập đội tuyển HSG 9, tổ chức bồi dưỡng HSG từ tháng 9.2016 các môn văn hóa, MTCT, Giải toán và tiếng anh qua mạng.

11. Công tác thực hành thí nghiệm:

Lên kế hoạch mua sắm các thiết bị đã hư hao và các loại hóa chất còn thiếu.

Mỗi tổ chuyên môn xây dựng chuyên đề thực hành thí nghiệm hàng tháng , đăng ký dạy chuyên đề cấp huyện.

12. Hướng dẫn Hs nghiên cứu khoa học:

Phân công Gv hướng dẫn Hs nghiên cứu khoa học : T. Trường.

III/ CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC:

1.      Cơ sở vật chất:

            Tổng vệ sinh trường, lớp, trong và ngoài khuôn viên nhà trường.

            Sắp xếp lại phòng làm việc, phòng bộ môn ngăn nắp, sạch, đẹp.

2. Y tế trường học:

Xây dựng kế hoạch y tế trường học; tổ chức tuyên truyền về biện pháp phòng tránh các dịch bệnh như SXH, tay chân miệng,...

Lên kế hoạch mua sắm trang thiết bị y tế năm học mới ( phiếu đề xuất).

Tăng cường vệ sinh an toàn thực phẩm, việc sử dụng các nguồn nước uống, sử dụng các nhà vệ sinh, khu vực và bồn rửa tay cho Hs.

3. Thư viện, thiết bị:

            Chuẩn bị hồ sơ sổ sách cần thiết để cho mượn sử dụng, tiến hành cho Hs mượn sách ( Diện chính sách, diện 135, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn).

            Trang trí, sắp xếp và trình bày sách, thiết bị có khoa học, vệ sinh phòng thư viện, phòng thiết bị- thí nghiệm thực hành sạch đẹp.

Lên kế hoạch mua sắm trang thiết bị, đồ dùng dạy học năm học mới ( phiếu đề xuất)

4. Hoạt động ngoài giờ lên lớp:

Tham gia hiến máu nhân đạo đợt 3 (ngày thứ tư 31.8 tại TTVH Bàu Thành)

Phối hợp Công an huyện tổ chức nói chuyện tuyên truyền về ATGT, triển khai nghị định 46/2016/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lỉnh vực giao thông đường bộ.

5. Công tác PCGD:

Tổ chức cập nhật chỉnh sửa các thông tin sau vào phần mềm PCGD-XMC và tập phiếu điều tra đến từng hộ gia đình:

-Điều chỉnh trong phần mềm những thông tin đã được chỉnh sửa trong sổ theo dõi phổ cập  (thực hiện tháng 4/2016) cho khớp.

-Cập nhật thông tin tốt nghiệpTHCS, bỏ học, chuyển đi năm học 2015-2016 trong phần mềm và phiếu điều tra (hạn chót 15.8)

Tiếp tục tham mưu Ban chỉ đạo PCGD thị trấn có kế hoạch huy động Hs bỏ học ra lớp phổ cập.

6. Công tác văn phòng:

Thực hiện báo cáo 5 tây hàng tháng (theo mẫu) trước 5 tây hàng tháng.

Báo cáo tỷ lệ Hs đi học đúng độ tuổi ( theo mẫu) hạn chót 31.8

7. Công tác thi đua:

Tổ chức cho CB, Gv, Nv đăng ký danh hiệu thi đua và đề tài nghiên cứu khoa học, SKKN (theo mẫu) nộp PGD 30.8.

8. Linh tinh:

Đoàn Đội cùng nhà trường chuẩn bị lễ khai giảng năm học mới và lễ đón nhận bằng công nhận trường chuẩn Quốc gia: chương trình lễ, văn nghệ.

Đoàn TN, tổ nhạc họa thành lập đội văn nghệ tham gia hội diển văn nghệ quần chúng         ( thông báo số 02/TB-TTVH,TT-HTCĐ)

 

Nơi nhận:                                                                                                        HIỆU TRƯỞNG

-Phòng GD huyện (báo cáo)

                  -UBND TT Long Hải (để báo cáo)

-Các bộ phận chuyên môn, đoàn thể ( thực hiện)

-Lưu VP                                                                   

Nguyễn Thế Hưng                                                                                                                                                                                                                                       

 

    

                                                                                                                       

 

    PHÒNG GIÁO DỤC H. LONG ĐIỀN            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS PHẠM HỒNG THÁI                              Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

       
   

 

 


Số :   08 /NQ-THCSPHT

Long Hải, ngày 12 tháng 8 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT  tháng 8/2016

I/ CÔNG TÁC CHÍNH TRị TƯ TƯỞNG VÀ GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC:

Tổ chức các hoạt động chuẩn bị ngày tựu trường 15/8/2016; ngày cách mạng tháng 8 (19/8); ngày quốc khánh 2/9 (71 năm ); ngày hội tòan dân đưa trẻ đến trường 5/9 bằng các hình thức:

-Treo băng rol, khẩu hiệu;

-Tuyên truyền trong đội ngũ CB, GV, NV và Hs nội dung ý nghĩa các ngày lễ;

-Tổng vệ sinh trường lớp, chăm sóc cây cảnh, hoa kiểng;

- Chuẩn bị tốt các điều kiện cho ngày khai giảng năm học mới như   bố trí các phòng học, phòng bộ môn có đủ bàn ghế cho Hs, trang thiết bị dạy học.

Tham gia lớp bồi dưỡng chính trị hè  do PGD tổ chức ngày 20/08/2016 và các lớp tập huấn do sở , phòng Gd tổ chức.

II. CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN:

1. Công tác tuyển sinh:

 Địa bàn tuyển sinh:

Tuyển sinh các khu phố Hải Phong 2, Hải Vân, Hải Hà 1, Hải Sơn (từ tổ 1 - tổ 4), Hải Điền, Hải Hà 2 (từ tổ 9 - tổ 15).

Đã tuyển:  227 Hs, trúng tuyến: 225, trái tuyến: 02

                          - Dân tộc ít người: 04 (Khmer)

2. Tình hình số liệu đầu năm:

Biên chế  giao:

Hạng trường : I;  số lớp 28; số Hs : 800; Số lượng người làm việc: 67 (lãnh đạo 03; Gv 53, TPT :01; TV: 01, TB:02, KT,VT,YT :03; BV, PV :04).

Thực hiện:

-Số lớp: 28:

Khối

Số lớp

Số Hs

Hs thi lại

Hs bỏ thi

Hs ở lại  sau khi thi

Tổng Hs ở lại

6

8

228

 

 

 

 

7

7

205

 

 

 

 

8

7

208

 

 

 

 

9

6

159

 

 

 

 

Tổng

 

800

 

 

 

 

 

-Số Gv : 50 so với biên chế lớp thiếu 03 Gv  ( môn  Văn, môn Anh, môn Toán), thiếu  01 Nv Tv.

Gv có mặt hiện tại: 49

Gv  còn nghỉ hộ sản: Cô Nguyệt  nghỉ đến tháng 1/10.

3. Kế hoạch thời gian năm học :

- Tựu trường : 15/8/2016;

- Thực học : 22/8/2016;

- Khai giảng : 05/9/2016;

3.1. Kế hoạch tuần đầu tựu trường: 03 ngày ( theo buổi)

-Ngày thứ hai 15.8: tập trung Hs theo buổi, dán danh sách lớp ở từng phòng và bảng thông báo cho Hs biết. Tổ chức đón Hs mới, họp lớp, giới thiệu làm quen.

GvCn nhận phòng học ( bàn giao có biên bản), điểm danh Hs, xếp vị trí ngồi cho Hs, cho Hs vệ sinh lớp học, ổn định lại ban cán sự lớp.

Dự sơ kết trường học mới cấp Tiểu học và Trung học cơ sở: lúc 13giờ 30phút, tại TTVH Bàu Thành, TTCM, HT, PHT, HT Hội CMHS

-Ngày thứ ba 16.8:  Gv tập huấn SHCM theo cụm trường

-Ngày thứ tư 17.8:  Gv tập huấn SHCM theo cụm trường

-Ngày thứ năm 18.8: tổng vệ sinh lớp học và toàn trường, dặn Hs chuẩn bị sách vở, dụng cụ học tập đầy đủ.

*Tổ chức các hoạt động tìm hiểu nhà trường:

Tìm hiểu về truyền thống, cơ cấu tổ chức, cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên, quy chế nhà trường, quy chế về kiểm tra, đánh giá xếp loại Hs , nội quy và các quy định của nhà trường.

Tìm hiểu về các điều kiện CSVC, thiết bị học tập, phòng bộ môn, thư viện , hệ thống công nghệ thông tin- truyền thông, phòng truyền thống, sân chơi, bải tập, trang phục, đồ dùng học tập và rèn luyện của Hs.

Hướng dẫn Hs trang trí lớp học, chăm sóc, sử dụng, giữ gìn bảo vệ các công trình phục vụ cho hoạt động của nhà trường, giử gìn, bảo quản sách vở , đồ dùng học tập.

-Ngày thứ sáu 19.8: cho Hs học tập nội quy, nhận thời khóa biểu, thông báo các khoản thu đầu năm.

* Tìm hiểu về chương trình giáo dục : tổ chức tìm hiểu các hoạt động học tập, giới thiệu để giúp Hs làm quen với mục đích, yêu cầu , chương trình học tập và giáo dục, phương pháp học tập và rèn luyện ở trường, ở lớp, làm quen và từng bước tiếp cận với nội dung phương pháp, hình thức dạy học môn học và hoạt động giáo dục.

 Tham dự hội thảo đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT trên địa bàn tỉnh (T. Hoàng)

Họp chuyên môn đầu năm 9 giờ.

-Ngày thứ bảy 20.8: Học chính trị hè tại TTVH Bàu Thành (HT,PHT,TPT,GV)

Tập huấn kỹ thuật, nghiệp vụ sáng tạo kỹ thuật : T. Hoàng, T. Trường.

4.Thực hiện chương trình các môn học:

Năm học 2016-2017 có 37 tuần thực học (HKI có 19 tuần, HKII có 18 tuần). Bộ phận chuyên môn phân công chuyên môn, sắp xếp giáo viên dạy đủ các môn học, chủ động xây dựng phân phối chương trình các môn học dựa vào khung PPCT và hướng dẫn giảm tải của bộ GDĐT.

Xếp thời khóa biểu hoàn tất ngày thứ sáu 17.8.

Tiếp tục thực hiện tốt giảng dạy các chương trình lồng ghép, tích hợp .

Tiếp tục thực hiện giáo dục kỹ năng sống cho Hs qua các môn Văn, Địa, Sinh. GDCD,HĐNGLL.

5. Khảo sát chất lượng đầu năm:

Môn KSCL :Văn, Toán (từ 5/9-10/9), tuần lễ thứ 3. Lấy kết quả phân loại Hs tiến hành dạy phụ khóa, phụ đạo Hs.

6. Sinh hoạt tổ chuyên môn:

Sinh hoạt tổ chuyên môn và chuyên môn theo cụm trường trên trang Web(http://truongtructuyen.edu.vn/) theo chỉ đạo của sở, phòng GD.

 Tập trung các giải pháp nâng cao chất lượng các môn học trong SHCM.

7. Công tác hội giảng cấp trường:

Hội giảng cấp trường từ ngày 12/9 (tuần 4), xây dựng kế hoạch tham gia hội giảng cấp huyện.

8. Tham dự các lớp tập huấn : theo kế hoạch của PGD, SGD.

Tập huấn kỹ thuật, nghiệp vụ về công tác hướng dẫn Hs nghiên cứu KHKT sáng tạo kỹ thuật : T. Hoàng, T. Trường (20.8)

Tập huấn sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường  (2 ngày 16;17.8): tất cả Gv

Lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ chuẩn tiếng Anh 9 (từ đầu tháng 9): Cô Chi, T. Long

9. Kiểm định chất lượng:

Đưa công tác KĐCL vào nhiệm vụ thường xuyên của từng tháng.

Cập nhật dữ liệu đầu năm học, xuất file dữ liệu mail về PGD trước 15.9.

10. Công tác bồi dưỡng Hs giỏi:

Thành lập đội tuyển HSG 9, tổ chức bồi dưỡng HSG từ tháng 9.2016 các môn văn hóa, MTCT, Giải toán và tiếng anh qua mạng.

11. Công tác thực hành thí nghiệm:

Lên kế hoạch mua sắm các thiết bị đã hư hao và các loại hóa chất còn thiếu.

Mỗi tổ chuyên môn xây dựng chuyên đề thực hành thí nghiệm hàng tháng , đăng ký dạy chuyên đề cấp huyện.

12. Hướng dẫn Hs nghiên cứu khoa học:

Phân công Gv hướng dẫn Hs nghiên cứu khoa học : T. Trường.

III/ CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC:

1.      Cơ sở vật chất:

            Tổng vệ sinh trường, lớp, trong và ngoài khuôn viên nhà trường.

            Sắp xếp lại phòng làm việc, phòng bộ môn ngăn nắp, sạch, đẹp.

2. Y tế trường học:

Xây dựng kế hoạch y tế trường học; tổ chức tuyên truyền về biện pháp phòng tránh các dịch bệnh như SXH, tay chân miệng,...

Lên kế hoạch mua sắm trang thiết bị y tế năm học mới ( phiếu đề xuất).

Tăng cường vệ sinh an toàn thực phẩm, việc sử dụng các nguồn nước uống, sử dụng các nhà vệ sinh, khu vực và bồn rửa tay cho Hs.

3. Thư viện, thiết bị:

            Chuẩn bị hồ sơ sổ sách cần thiết để cho mượn sử dụng, tiến hành cho Hs mượn sách ( Diện chính sách, diện 135, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn).

            Trang trí, sắp xếp và trình bày sách, thiết bị có khoa học, vệ sinh phòng thư viện, phòng thiết bị- thí nghiệm thực hành sạch đẹp.

Lên kế hoạch mua sắm trang thiết bị, đồ dùng dạy học năm học mới ( phiếu đề xuất)

4. Hoạt động ngoài giờ lên lớp:

Tham gia hiến máu nhân đạo đợt 3 (ngày thứ tư 31.8 tại TTVH Bàu Thành)

Phối hợp Công an huyện tổ chức nói chuyện tuyên truyền về ATGT, triển khai nghị định 46/2016/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lỉnh vực giao thông đường bộ.

5. Công tác PCGD:

Tổ chức cập nhật chỉnh sửa các thông tin sau vào phần mềm PCGD-XMC và tập phiếu điều tra đến từng hộ gia đình:

-Điều chỉnh trong phần mềm những thông tin đã được chỉnh sửa trong sổ theo dõi phổ cập  (thực hiện tháng 4/2016) cho khớp.

-Cập nhật thông tin tốt nghiệpTHCS, bỏ học, chuyển đi năm học 2015-2016 trong phần mềm và phiếu điều tra (hạn chót 15.8)

Tiếp tục tham mưu Ban chỉ đạo PCGD thị trấn có kế hoạch huy động Hs bỏ học ra lớp phổ cập.

6. Công tác văn phòng:

Thực hiện báo cáo 5 tây hàng tháng (theo mẫu) trước 5 tây hàng tháng.

Báo cáo tỷ lệ Hs đi học đúng độ tuổi ( theo mẫu) hạn chót 31.8

7. Công tác thi đua:

Tổ chức cho CB, Gv, Nv đăng ký danh hiệu thi đua và đề tài nghiên cứu khoa học, SKKN (theo mẫu) nộp PGD 30.8.

8. Linh tinh:

Đoàn Đội cùng nhà trường chuẩn bị lễ khai giảng năm học mới và lễ đón nhận bằng công nhận trường chuẩn Quốc gia: chương trình lễ, văn nghệ.

Đoàn TN, tổ nhạc họa thành lập đội văn nghệ tham gia hội diển văn nghệ quần chúng         ( thông báo số 02/TB-TTVH,TT-HTCĐ)

 

Nơi nhận:                                                                                                        HIỆU TRƯỞNG

-Phòng GD huyện (báo cáo)

                  -UBND TT Long Hải (để báo cáo)

-Các bộ phận chuyên môn, đoàn thể ( thực hiện)

-Lưu VP                                                                   

Nguyễn Thế Hưng                                                                                                                                                                                                                                       

 

    

                                                                                                                       

 

   

    

                                                                                                                       

 

   

    

                                                                                                                       

 

   

Có thể bạn quan tâm
Nghị quyết tháng 11 Nghị quyết tháng 11
TRƯỜNG THCS PHẠM HỒNG THÁI
Địa chỉ: Khu Phố Hải Sơn - TT Long Điền - Huyện Long Điền - BRVT
Điện thoại: 0643868314
Email: c2phamhongthai.longdien.brvt@moet.edu.vn