Trường THCS PHẠM HỒNG THÁI
Tao slide anh voi jQuery Cycle
Thông báo mới nhất

THÔNG BÁO CỦA HIỆU TRƯỞNG NHÀ TRƯỜNG THCS PHẠM HỒNG THÁI

- Học sinh đến trường xem danh sách lớp ngày 10/08/2018

- Tựu  trường ngày 13/08/2018; học sinh tập trung tại trường theo thời gian sau:

+ Buổi sáng : Khối 7 và khối 9

+ Buổi chiều : Khối 8 và khối 6

- Toàn thể GV- Nhân viên nhà trường  họp giao ban trường lúc 8h ngày 10/8/2018

NGHI5 QUYẾT THÁNG 5( 2015-2016)

Cập nhật lúc: 04:08:28 - 04/05/2016

NGHỊ QUYẾT THÁNG 5 ( 2015-2016)

                       

 

PHÒNG GD&ĐT LONG ĐIỀN

TRƯỜNG:THCS PHẠM HỒNG THÁI.

 

 
 
 

 


Số:05/NQ-THCS PHT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Long Hải, ngày 06 tháng 5 năm 2016

                 

NGHỊ QUYẾT THÁNG 5/2016

                              

Căn cứ nghị quyết tháng 5 của Chi bộ trường THCS Phạm Hồng Thái

Căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ của nhà trường THCS PHT tháng 4/ 2016

Trong tháng 5  nhà trường THCS PHT cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:

I. CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG VÀ GD ĐẠO ĐỨC

- Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền và tổ chức có hiệu quả việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Tuyên truyền ý nghĩa ngày lễ lớn 30/4 và ngày quốc tế lao động 1/5, ngày sinh Bác Hồ 19/5.

- Tiến hành tổng vệ sinh nhà trường, trang trí cờ và các biểu ngữ, khẩu hiệu, băng rôn tuyên truyền cho các ngày lễ.

- Tiếp tục thực hiện tốt các hành vi văn minh trong nhà trường; tăng cường các biện pháp quản lý giáo viên, nhân viên, người lao động và học sinh phòng tránh bạo lực, các tệ nạn xâm nhập vào học đường.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CHUYÊN MÔN

1. Công tác tổ chức xét công nhận TN THCS :

- Thực hiện theo công văn chỉ đạo của Phòng GD&ĐT số 138/GDĐT-PT  ngày 31 tháng 3 năm 2016.

- Tiếp tục tổ chức kiểm tra chặt chẽ hồ sơ 4 năm học ở bậc THCS của học sinh khối 9, nhất là bản sao giấy khai sinh hợp lệ, học bạ ( Kết quả đánh giá xếp loại hạnh kiểm và học lực trong 4 năm học ở bậc THCS phải thể hiện đầy đủ, rõ ràng, chính xác), lập biên bản lưu văn phòng.

- Tổ chức kiểm tra đối chiếu bản sao giấy khai sinh trong học bạ với bản chính giấy khai sinh (HS nộp bản photocoppy) để tránh trường hợp các thông tin giữa 02 giấy khai sinh không khớp nhau. Nếu phát hiện có thông tin không khớp, đề nghị HS nộp lại giấy khai sinh bản chính (đã photo và có công chứng), chỉnh sửa các thông tin trong học bạ và sổ điểm cho thống nhất với bản chính, chỉnh sửa thông tin vào phần mềm xét tốt nghiệp.

- Tổ chức kiểm tra (có ghi biên bản) hồ sơ xét tốt nghiệp THCS của trường. Hiệu trưởng chịu trách nhiệm về hồ sơ tốt nghiệp của đơn vị mình.

- Hoàn tất hồ sơ cho HS các lớp Phổ cập lớp 9 đã đủ điều kiện xét tốt nghiệp tham dự kỳ xét tốt nghiệp THCS lần này. Nhập thông tin HS vào phần mềm xét tốt nghiệp THCS sau danh sách HS hệ chính quy.

2. Kiểm tra học kỳ II và thi HSG lớp 8 :

- Thực hiện công văn số 139/PGDĐT ngày 31/03/2016 của Phòng GD & ĐT huyện Long Điền về việc hướng dẫn kiểm tra học kỳ II cấp THCS, năm học 2015 - 2016;

- Tổ chức thi HSG lớp 8 năm học 2015-2016.

+ Ngày thi: 17/5/2016.

+ Địa điểm: Trường THCS Hùng Vương.

3. Công tác xây dựng Trường chuẩn Quốc gia :

Hoàn tất hồ sơ trường chuẩn để Sở GD&ĐT kiểm tra và công nhận đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2015-2020.

4. Tuyển sinh lớp 6 năm học 2016-2017 :

(Phòng GD & ĐT sẽ gửi kế hoạch sau)

5. Tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2016-2017: Thực hiện theo công văn số 320/SGDĐT-KT&KĐCL ngày 21/3/2016 của Sở GD&ĐT.

a) Tuyn sinh vào trường THPT chuyên Lê Quý Đôn :

- Phương thức tuyển sinh: Thi tuyển (tổ chức kỳ thi riêng);

- Ngày thi: 30, 31/5/2016.

b) Tuyn sinh vào trường THPT công lp :

- Phương thức tuyển sinh: Thi tuyển (thi 03 môn Ngữ văn, Toán và Tiếng Anh theo hình thức tự luận).

- Ngày thi 13, 14 /6/2016.

- Phạm vi tuyển sinh: theo địa bàn huyện, thành phố.

*Lưu ý:

- Tổ chức ôn tập cho HS theo Kế hoạch đã gửi về Phòng GD&ĐT.

- Hướng dẫn HS lớp 9 đăng ký nguyện vọng thi vào lớp 10 THPT và tư vấn HS đăng ký học trường CĐ nghề tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

- Hướng dẫn học sinh kỹ về hồ sơ dự thi; chế độ ưu tiên, khuyến khích; thời gian nộp hồ sơ dự thi…

- Ngày 15/5/2016: thống kê số lượng thí sinh ĐKDT theo từng trường THPT và nộp về phòng GDĐT.

6. Báo cáo kết quả bình bầu GVCN giỏi cấp trường:

Bình bầu GVCN giỏi cấp trường năm học 2015-2016 (trước ngày 17/5/2016), nộp về Phòng GD Quyết định công nhận kết quả.

III. CÔNG TÁC KHÁC

1. Đánh giá xếp loại theo Chuẩn :

1.1. Đánh giá xếp loại giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp:

Theo Thông tư 30/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/2009.

1.2. Đánh giá xếp loại Chuẩn Hiệu trưởng:

- Tổ chức đánh giá theo quy định của Thông tư số 14/2011/TT-BGDĐT.

- Hiệu trưởng các trường xây dựng kế hoạch tổ chức đánh giá tại trường và gửi thư mời về Phòng GD&ĐT (thời gian đánh giá từ ngày 16/5 đến 21/5/2016).

1.3. Đánh giá xếp loại Chuẩn Phó hiệu trưởng:

- Căn cứ vào hướng dẫn số 630/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 06/12/2012 của Bộ GD&ĐT.

-  Hiệu trưởng chủ trì thực hiện việc đánh giá Phó hiệu trưởng

2. Quy định nộp báo cáo theo Chuẩn :

Hạn nộp chậm nhất là ngày 25/5/2016, các trường nộp các phiếu tổng hợp đánh giá theo Chuẩn (bản in) cho các đồng chí phụ trách chuyên môn của từng cấp học gồm:

2.1.Đánh giá xếp loại giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp :

Nộp về Phòng GD&ĐT phụ lục IV Theo Thông tư 30/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/2009.

2.2. Đánh giá xếp loại Chuẩn Hiệu trưởng :

Nộp về Phòng GD&ĐT Phụ lục I và Phụ lục III.

2.3. Đánh giá xếp loại Chuẩn Phó hiệu trưởng : Theo các biểu mẫu đánh giá chuẩn Hiệu trưởng, chỉ đánh giá những nội dung mà Hiệu trưởng giao cho Phó hiệu trưởng đảm nhiệm (nộp về Phòng GD&ĐT phụ lục I, III và IV theo mẫu đánh giá của chuẩn Hiệu trưởng).

3. Công tác Thi đua, khen thưởng :

Thực hiện theo Công văn số 181/PGDĐT ngày 26/4/2016 của Phòng GD&ĐT huyện Long Điền về việc hướng dẫn bình xét công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Long Điền năm học 2015-2016.

- Các trường bình xét thi đua năm học 2015-2016 và gửi hồ sơ về Phòng GD&ĐT theo cấp học gồm : tờ trình, danh sách kèm tờ trình; biên bản và các báo cáo thành tích của tập thể và cá nhân (theo biểu mẫu quy định), hạn nộp chậm nhất là sáng ngày 18/5/2016 (Nộp trực tiếp cho Đ/c Nguyễn Thanh Hoàng).

- Các khối tiến hành họp xét duyệt kết quả thi đua năm học 2015-2016. Thời gian và địa điểm họp xét như sau : Ngày 19/5/2016 (13giờ 30phút), tại hội trường Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Long Điền.

Thành phần họp bình xét thi đua thực hiên theo Quyết định số 40/QĐ-PGDĐT, ngày 26/4/2016 về việc kiện toàn các khối thi đua năm học 2015-2016.

- Ngày 23/5/2016 : Ban thi đua Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức họp xét duyệt kết quả của các khối.

- Ngày 24/5/2016 : Hoàn tất hồ sơ và trình Hội đồng Thi đua, Khen thưởng huyện.

4. Công tác PCGD THCS :

- Hiệu trưởng tiếp tục tham mưu Ban Chỉ đạo PCGD xã, thị trấn có kế hoạch huy động học sinh bỏ học,  học sinh không được công nhận Tốt nghiệp THCS ra lớp PCGD.

- Lập hồ sơ, danh sách học sinh đã hoàn thành chương trình BT.THCS ( 06 tháng) nộp về bộ phận chuyên môn THCS Phòng Giáo dục và Đào tạo để xét công nhận tốt nghiệp BT.THCS, năm 2016 ( nếu có).

5. Công tác Văn phòng :

Lập 02 danh sách học sinh trái tuyến sau (Học sinh của địa bàn không cần lập) và nộp về Phòng GD&ĐT 01 bản in đồng thời mail về đ/c Kỉnh Đức trước ngày 06/6/2016:

+Danh sách học sinh trái tuyến giảm từ tháng 8/2015 đến khi chấm dứt chương trình học ( tháng 5/2016) theo mẫu kèm trong File báo cáo 5 tây hàng tháng. Lưu ý: những trường hợp học sinh bỏ học, sau đó huy động trở lại trường đề nghị bỏ ra.

+Danh sách học sinh lớp 5 và lớp 9 trái tuyến đã hoàn thành và chưa hoàn thành CTTH, tốt nghiệp THCS năm học 2015-2016 theo mẫu sau:

STT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Dân tộc

Họ tên cha

Họ tên mẹ

Địa chỉ

( số nhà, tổ, khu phố/xã, thị trấn )

Hoàn thành

 

Chưa hoàn thành ( Ghi rõ lý do chưa hoàn thành)

Nam

Nữ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Công nhận trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích trong trường phổ thông năm học 2015 - 2016 :

- Ngày 03/6/2016: tiến hành lập bảng  đánh giá trường học an toàn, phòng chống tai nạn, thương tích của trường( 02 bản)

- Ngày 10/6/2016: các trường trong cùng địa bàn xã, thị trấn nộp cho đơn vị tổ trưởng ( có danh sách phân công phía dưới), đơn vị tổ trưởng tập hợp các biên bản tự đánh giá và có trách nhiệm tham mưu UBND xã, thị trấn lập tờ trình trình UBND huyện ban hành giấy chứng nhận: trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích. Lưu ý: Tờ trình của UBND xã, thị trấn không nộp về UBND huyện, mà phải nộp về Phòng GD&ĐT để tổng hợp chung.

*Phân công các đơn vị sau chịu trách nhiệm tổng hợp và tham mưu UBND xã, thị trấn lập tờ trình:  Thị trấn Long Hải: TH Lê Lợi

7. Báo cáo xã hội hóa nguyên năm học 2015-2016 (có mẫu kèm theo):  ngày 25/5/2016 nộp bản in (không mail), người nhận: đ/c Kỉnh Đức.

8. Thư viện, thiết bị :

- Thu hồi sách, phân loại sách-thiết bị DH, kiểm kê ghi chép vào sổ tài sản thư viện-thiết bị, sắp xếp và lên kế hoạch bảo quản trong hè. Chú ý khâu vệ sinh, quản lý chống mất mát, hư hỏng, ẩm ướt, mối xông, chuột cắn tài liệu, dụng cụ phòng cháy chữa cháy được chuẩn bị tốt,…

- Tổng hợp, báo cáo các công tác thư viện, thiết bị. (dự kiến phòng GD&ĐT mời nhân viên thư viện họp vào ngày 06/5/2016, sáng thứ sáu sẽ có thông báo cụ thể gửi qua E-mail).

- Tổ chức quyên góp sách giáo khoa cũ để cho mượn hoặc tặng học sinh nghèo năm học 2016-2017. (Nắm số liệu quyên góp,  tặng – cho để báo cáo khi yêu cầu).

9. Công tác HĐNG :

- Học sinh các trường Trung học cơ sở tham gia cuộc thi tên lửa nước năm 2016 “Khám phá không gian” tại Nhà Văn hoá Thanh niên tỉnh BR-VT vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 15/5/2016 (chủ nhật).

- Có kế hoạch bồi dưỡng, hướng dẫn học sinh để tham gia dự thi Tin học trẻ cấp huyện vào ngày 27/5/2016. Tuyển chọn học sinh tham gia dự thi Tin học trẻ tỉnh BR-VT vào ngày 19/6/2016 tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn.

- Phối hợp với Ban chỉ đạo hè địa phương, chuẩn bị các nội dung để tổ chức các hoạt động hè 2016 cho học sinh và giới thiệu Đội viên về sinh hoạt tại địa phương.

- Tham gia hiến máu nhân đạo lần 2 ngày 21/6/2016 tại Trường Tiểu học Lê Lợi (Có văn bản cụ thể sau).

- Tổng hợp, báo cáo tổng kết năm học 2015 - 2016 gồm các công tác: ATGT; Phổ biến, giáo dục pháp luật; PC tội phạm, ma tuý; Công tác Đội; công tác Y tế trường học./.

10. Công tác kiểm định chất lượng :

Hoàn thành báo cáo tự đánh giá năm học 2015-2016, có danh mục mã thông tin minh chứng; có đủ số hộp (kẹp) đã được mã hóa trong báo cáo (số liệu cập nhật trong 5 năm gần nhất). Nộp báo cáo tự đánh giá năm học 2015- 2016 trước ngày 28/05/2015 (nộp theo cấp học, bằng bản in).

11. Tổng kết năm học 2015-2016 :

Tổng kết năm học 2015-2016 :  Thứ  năm 26/5/2016.

 

Nơi nhận:                                                                                       HIỆU TRƯỞNG

-         Phòng GD huyện.

-         Các tổ CM

-        Lưu VP                                                                                          

      Nguyễn Thế Hưng                                                        

                                                                      

 

Có thể bạn quan tâm
Cho trẻ ăn dặm đúng cách

Bé khó ăn, háu ăn hoặc ăn uống không cân bằng (dẫn đến tình trạng thiếu, rối loạn dinh dưỡng hoặc béo phì) phần nào hình thành từ những bữa ăn đầu đời của trẻ.

TRƯỜNG THCS PHẠM HỒNG THÁI
Địa chỉ: Khu Phố Hải Sơn - TT Long Điền - Huyện Long Điền - BRVT
Điện thoại: 0643868314
Email: c2phamhongthai.longdien.brvt@moet.edu.vn