Trường THCS PHẠM HỒNG THÁI
Tao slide anh voi jQuery Cycle
Thông báo mới nhất

THÔNG BÁO CỦA HIỆU TRƯỞNG NHÀ TRƯỜNG THCS PHẠM HỒNG THÁI

- 9h30 sáng 07/10/2017: Toàn thể cán bộ nhân viên, giáo viên họp giao ban trường

THÔNG BÁO CỦA CHI ĐOÀN TRƯỜNG THCS PHẠM HỒNG THÁI

- 1h30 chiều 07/10/2017: toàn thể Đoàn viên tham dự đại hội chi Đoàn

Thư viện tài nguyên
GOP Ý BAO LUC HOC DUONG VA GIAO DUC THUONG XUYEN GIAI DOAN 2017-2021

GOP Ý BAO LUC HOC DUONG VA GIAO DUC THUONG XUYEN GIAI DOAN 2017-2021

GOP Ý BAO LUC HOC DUONG VA GIAO DUC THUONG XUYEN GIAI DOAN 2017-2021

(1 files)

13:47:18 - 03/10/2017

THỜI KHÓA BIỂU ÁP DỤNG THÁNG 10 ( 2017-2018) ( CHINH KHÓA- PHỤ KHÓA)

THỜI KHÓA BIỂU ÁP DỤNG THÁNG 10 ( 2017-2018) ( CHINH KHÓA- PHỤ KHÓA)

THỜI KHÓA BIỂU ÁP DỤNG THÁNG 10 ( 2017-2018) ( CHINH KHÓA- PHỤ KHÓA)

(1 files)

10:54:06 - 03/10/2017

CÁC KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2017-2018 ( HƯỚNG NGGIEP, HĐNGLL, PCTT,...)

CÁC KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2017-2018 ( HƯỚNG NGGIEP, HĐNGLL, PCTT,...)

CÁC KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2017-2018 ( HƯỚNG NGGIEP, HĐNGLL, PCTT,...)

(1 files)

10:14:36 - 03/10/2017

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN 2017-2018

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN 2017-2018

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN 2017-2018

(1 files)

16:15:20 - 02/10/2017

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN 2017-2018

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN 2017-2018

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN 2017-2018

(1 files)

16:14:54 - 02/10/2017

KẾ HOẠCH KIỂM TRA NỘI BỘ ( NĂM HỌC 2017-2018)

KẾ HOẠCH KIỂM TRA NỘI BỘ ( NĂM HỌC 2017-2018)

KẾ HOẠCH KIỂM TRA NỘI BỘ ( NĂM HỌC 2017-2018)

(1 files)

15:13:48 - 02/10/2017

QUI CHẾ THI ĐUA NĂM HỌC 2017-2018

QUI CHẾ THI ĐUA NĂM HỌC 2017-2018

QUI CHẾ THI ĐUA NĂM HỌC 2017-2018

(1 files)

09:54:46 - 02/10/2017

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2017-2018

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2017-2018

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2017-2018

(1 files)

08:59:05 - 02/10/2017

QUI CHẾ 3 CÔNG KHAI ( 2017-2018)

QUI CHẾ 3 CÔNG KHAI ( 2017-2018)

QUI CHẾ 3 CÔNG KHAI ( 2017-2018)

(1 files)

15:30:27 - 21/09/2017

QUI CHẾ PHỐI HOP GIUA CONG AN VÀ NHA TRUONG TRUONG ( NĂM HỌC 2017-2018)

QUI CHẾ PHỐI HOP GIUA CONG AN VÀ NHA TRUONG TRUONG ( NĂM HỌC 2017-2018)

QUI CHẾ PHỐI HOP GIUA CONG AN VÀ NHA TRUONG TRUONG ( NĂM HỌC 2017-2018)

(1 files)

10:48:30 - 21/09/2017

KẾ HOẠCH THEU C HIEN DE AN 1501 /9 NAM HỌC 2016-2017 VÀ 2017-2018)

KẾ HOẠCH THEU C HIEN DE AN 1501 /9 NAM HỌC 2016-2017 VÀ 2017-2018)

KẾ HOẠCH THEU C HIEN DE AN 1501 /9 NAM HỌC 2016-2017 VÀ 2017-2018)

(1 files)

10:45:27 - 21/09/2017

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN DE ÁN 1501( 2017-2018)

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN DE ÁN 1501( 2017-2018)

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN DE ÁN 1501( 2017-2018)

(1 files)

15:15:12 - 20/09/2017

Danh sách BĐD hội CMHS

Danh sách BĐD hội CMHS

Danh sách BĐD hội CMHS (2017-2018)

(1 files)

00:24:00 - 19/09/2017

THỜI KHÓA BIỂU SỐ 2 NĂM 2017-2018

THỜI KHÓA BIỂU SỐ 2 NĂM 2017-2018

THỜI KHÓA BIỂU SỐ 2 NĂM 2017-2018

(1 files)

16:12:23 - 15/09/2017

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH 2017-2018

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH 2017-2018

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH 2017-2018

(1 files)

16:10:20 - 15/09/2017

PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN 2017-2018

PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN 2017-2018

PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN 2017-2018

(1 files)

16:07:37 - 15/09/2017

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN NĂM HỌC 2017-2018

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN NĂM HỌC 2017-2018

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN NĂM HỌC 2017-2018

(1 files)

15:56:20 - 15/09/2017

MẪU VIẾT SKKN NĂM HỌC 2017- 2018

MẪU VIẾT SKKN NĂM HỌC 2017- 2018

MẪU VIẾT SKKN NĂM HỌC 2017- 2018

(1 files)

10:09:52 - 12/09/2017

NỘI DUNG THI LÝ TUYẾT HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018

NỘI DUNG THI LÝ TUYẾT HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018

NỘI DUNG THI LÝ TUYẾT HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018

(1 files)

09:59:23 - 12/09/2017

KẾ HOẠCH HỘI GIẢNG CAP TRƯỜNG 9 NĂM HỌC 2017-2018

KẾ HOẠCH HỘI GIẢNG CAP TRƯỜNG 9 NĂM HỌC 2017-2018

KẾ HOẠCH HỘI GIẢNG CAP TRƯỜNG 9 NĂM HỌC 2017-2018

(1 files)

11:10:43 - 06/09/2017

1 2 3 4
TRƯỜNG THCS PHẠM HỒNG THÁI
Địa chỉ: Khu Phố Hải Sơn - TT Long Điền - Huyện Long Điền - BRVT
Điện thoại: 0643868314
Email: c2phamhongthai.longdien.brvt@moet.edu.vn